|
13:35
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:18
Middel 6
08:10
Middel 5
13:35
Middel 2
16:12
Middel 4
18:45
Middel 3
20:30
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

“Jullie zijn beter op de hoogte van jullie huwelijkszaken”

De Islam heeft het huwelijk tussen man en vrouw geregeld door doelstellingen en richtlijnen vast te stellen. Deze fungeren als kaders waarbinnen het echtpaar mag bewegen. Hierbij is hen alle vrijheid geboden om te handelen op een wijze die het huwelijk ten goede komt. De Islamitische wetgeving is dus niet gekomen om het huwelijk tot [...]

De geheime kamer

(Een waargebeurd verhaal uit de tijd van de Spaanse Inquisitie: moslimvervolging in Andalusië in de 16e en 17e eeuw) Het begon allemaal toen ik nog heel jong was. Ik had geen idee wat er allemaal in het geheim afspeelde. Maar wat mij altijd opviel, waren de emoties van mijn vader – moge Allah genadig met [...]

Roep geen ander aan dan Allah

Wanneer de moslim getroffen wordt door tegenspoed, roept hij slechts Allah aan en zoekt hij zijn toevlucht enkel en alleen bij Hem. Komt hem het goede toe, dan is hij Allah hier dankbaar voor. Op het moment dat de moslim verbaasd raakt, verricht hij Tasbieh, en zodra hij verheugd raakt spreekt hij de Takbier uit. En wanneer [...]

Toon je liefde voor Allah en bedek jezelf uit gehoorzaamheid aan Hem

Mijn lieve zuster, Jouw schoonheid is een gunst van Allah die jou is toegekomen. Wees hiervan bewust en stel jouw schoonheid niet tentoon zonder enige schaamte, maar bedek jezelf met de bedekking van Allah. Wanneer jij je lichaam buiten (deels) ontbloot, weet dan dat jouw Heer – Die jouw lichaam in alle perfectie heeft geschapen [...]

De beste daden in de eerste tien dagen van Dhoel-Hiddjah

De eerste tien dagen van Dhoel-Hiddjah zijn de beste dagen van het jaar. Daarom kent het verrichten van goede daden een grootse status bij Allah, de Almachtige. Het verrichten van goede daden hierin is beter, groter en geliefder bij Allah dan op welke andere dag dan ook. Saʿied ibn Djoebayr (moge Allah genadig met hem [...]

Aanbid jouw Heer in tijden van onachtzaamheid

Eén van de zaken die de positie van de dienaar bij Allah doet verheffen, zijn beloning doet vermeerderen en zijn geloof doet versterken, is het aanbidden en gedenken van zijn Heer in onachtzame tijden en op plaatsen waar de mensen nalatig zijn in het gedenken van hun Heer. Dus wanneer jij je bevindt op een [...]

Punten van aandacht bij het reizen

We kijken allemaal uit naar de vakantie! Na een periode van hard werken en vermoeidheid, willen we volledige ontspanning door op vakantie te gaan en te genieten. Er is uiteraard niets op tegen om regelmatig de rust op te zoeken en te genieten van al het toegestane om eens goed bij te komen en volledig [...]

Is je hoofddoek afdoen jouw dankbaarheid aan Hem?

Lieve zuster, jij die van plan bent om je hoofddoek af te doen. Geef mij nog heel even van jouw kostbare tijd om je op andere gedachten te brengen. Ik hoop dat je dan oprecht bent tegenover jezelf om vervolgens de beste keuze te maken. Lieve zuster, ben je soms vergeten wie je bent, waar [...]

De Niqab: Wel of niet van de Islam?

Zoals aangekondigd treedt per 1 augustus in Nederland de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in. Dit verbod is ongetwijfeld een inbreuk op het geloof van vele moslima’s en een schending van het recht op vrijheid van godsdienst. Er zijn echter een hoop moslims die dit laatste niet helemaal schijnen te begrijpen. Zij verkeren namelijk in [...]

Godsvrucht tot in de kleine puntjes…

Imam Yahya Ibnoe ʿOmar al-Kindi (overl. 289 H. / 902 n.C.) is één van de Maaliki geleerden die gedurende zijn reis naar het vergaren van kennis ruim 85.000 euro heeft gespendeerd (6000 dinar). Eén van de gebeurtenissen die duiden op de godsvrucht en vroomheid van deze bijzondere man, is de reis die hij aflegde vanuit [...]

Meest gelezen