|
21:04
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:24
Middel 6
06:29
Middel 5
13:54
Middel 2
17:46
Middel 4
21:04
Middel 3
23:09
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Dankbaarheid aan Allah

Een dienaar dient altijd erkentelijk te zijn voor de Gunsten van zijn Heer. Deze erkentelijkheid moet hij uiten in woorden en daden. Als iemand iets kleins voor ons heeft gedaan, dan voelen wij de drang om dankjewel te zeggen. Doen wij dit niet, dan zijn we ondankbaar. Hoe bestaat het dan dat wij vergeten om [...]

Nu de Ramadan voorbij is…

Geliefde moslims, Gisteren nog, waren we in de maand Ramadan en vandaag zitten we hier om ʿIed-ul-Fitr te vieren. Het zijn twee dagen die elkaar meteen opvolgen. Op de ene dag is het verboden om te eten en op de volgende dag is het verboden om te vasten. Dit allemaal op Bevel van Allah en [...]

Gedraag je, ook bij meningsverschillen

Soms schrik ik enorm van de slechte kant die we van onszelf laten zien jegens andere moslims, enkel en alleen omdat zij anders denken dan wij, of omdat zij een andere mening hebben dan wij. Roddel, achterklap, elkaar belachelijk maken of zelfs uitschelden is ons niet vreemd als je de onderlinge discussies een beetje volgt. [...]

Een wake up call…

“Het is vandaag maandag 29 Ramadan/3 juni. Onderweg met de auto om boodschappen te doen, raak ik met een gezelschap dat meerijdt aan de praat over deze gezegende maand Ramadan. Mijn gezelschap zegt dat de Ramadan omgevlogen is. Ik: “Het is inderdaad ongelooflijk snel voorbij gegaan.” Gezelschap: “Het is jammer dat ik dit jaar de [...]

Elkaar feliciteren tijdens ʿied ul-Fitr

Het meest correcte dat is overgeleverd over het elkaar feliciteren met het ʿied ul-Fitr is: 1. Een overlevering van Mohammed bin Ziyaad al-Alhaanie: “We kwamen tijdens ʿied ul-Fitr en ʿied ul-Adha langs bij Aboe Oemamah en Waathilah en zeiden tegen hen: “TaqabbalAllaahoe minnaa wa minkoem” (Moge Allah het van ons en van jullie accepteren.) Waarop [...]

Daden in de laatste tien dagen van Ramadan

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was gewoon de laatste tien dagen van de Ramadan uit te zonderen voor specifieke daden die hij niet gedurende de rest van de maand verrichtte. Zoals: – Het opblijven gedurende de nacht. Het is mogelijk dat hiermee bedoeld wordt dat hij (vrede zij met hem) de hele [...]

Werken aan een zuivere intentie

De grote geleerde, Imam Ibn ul-Qayyim al-Djawziyyah, zegt: “Een zuivere intentie in het hart gaat niet samen met het ervan houden om geprezen en gevleid te worden, en het hebberig zijn naar wat de mensen bezitten. Net zo min als het samenkomen van water met vuur en een hagedis met een vis. Als jij je [...]

Ramadan, de maand van smeekbeden

Allah sprak in een aantal verzen van hoofdstuk al-Baqarah over de verplichtingstelling van het vasten. Tussen die verzen vinden wij één vers dat op het eerste gezicht niets te maken lijkt te hebben met het vasten. Het betreft namelijk het volgende vers (interpretatie van de betekenis): “En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij [...]

Het Tarawieh gebed

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen. . Tot hetgeen de Profeet (vrede zij met hem) gedurende de maand Ramadan heeft voorgeschreven, behoort het Tarawieh gebed. Dit is een gebed dat sterk aanbevolen is gedurende deze gezegende maand. Het verdient de voorkeur om dit gebed gezamenlijk [...]

De bittere pil van de beproevingen

Imam Ibn ul-Qayyim zegt: “Tot de perfecte mate van de Goedheid van de Heer behoort dat Hij Zijn dienaar de bittere pil van een breuk laat slikken, alvorens de zoetheid van herstel. Nadat Hij voor Adam de genieting van het Paradijs compleet wilde maken, liet Hij hem eerst proeven hoe bitter het is om het [...]

Meest gelezen