"En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en wees goed voor de ouders." (Soerat an-Nisaa': 36)
   
   
Donner: Islam niet gewelddadig
geplaatst: 14 juli 2006

Minister Donner van Justitie hekelt de opvatting dat de islam gewelddadig zou zijn. 'Toen de RAF en de Rode Brigades terreur zaaiden, was er ook niemand die meende dat het socialisme daarom gewelddadig was.'

Dat zei de bewindsman onlangs bij de presentatie van het boek Zonder geloof geen democratie. 'Er zullen misschien gewelddadige religies zijn', zo erkende Donner. 'Maar doorgaans gaat het om gewelddadige mensen die religie gebruiken om aan hun geweld zin te geven. Vrijwel iedere religie ter wereld kan als zingeving voor geweld gebruikt worden, en wordt dat soms ook.'

Religie is nooit weggeweest uit de politiek, ook niet vóór de terroristische aanslagen van 2001 in de Verenigde Staten, zo betoogde Donner verder. Wie het tegendeel beweert, geeft de daders alsnog gelijk, meent hij. 'En wie dat aanvaardt, buigt voor terreur.' Als religie al meer aandacht krijgt, dan zou dat veeleer liggen aan 'het moderne denken dat niet beantwoordt aan de behoefte van mensen'.

De manier om met verschillende religies om te gaan, is volgens Donner niet 'multicultureel langs elkaar heen leven'. 'Die benadering is geprobeerd en zij is gestrand.' Maar het tegenovergestelde is ook niet de bedoeling, waarschuwt de minister. 'Van de weersomstuit dreigen we nu in het tegendeel de te verkeren, van wederzijds wantrouwen, elkaar verketteren, en bespotten wat ieder van waarde acht.'

De middenweg, aldus Donner, is 'elkaar als bijwoners aanvaarden, met ieders eigenaardigheden, hebbelijkheden en gebreken'. Voor de overheid ziet hij daarbij 'een groot grijs gebied tussen wat actief "met het zwaard" bestreden moet worden, en wat aanvaardbare pluriformiteit van opvattingen is'.

Sdu - Overheidsinformatie |13 juli 2006
 


Doorsturen

|


Print

|

1526 keer geprint
3948 keer gelezen

|

 
New York stopt met het spioneren van moslims
Anelka moslim geworden en op religieuze reis
Mishandelde moslima doet haar verhaal
Berberse conferentie in aantocht 18 t/m 21 april 2014
Aangevallen moslima geïnterviewd