titel: keer gelezen:
De tien geboden 1113
'Heilige' Koran? 999
Copyright voor de Koran? 1126
Geen spoor van de Koran in de 7e eeuw? 1908
De hond van de jongeren van de spelonk 1302
Koran luisteren voor het slapen gaan 4532
Een moslim als beproeving voor ongelovigen 1481
Allah weet alles 2220
Az-Zahrawaan 1218
De uitleg van Soerat ar-Rahmaan, vers 33 1765
De Koran verlaten 1358
Wie zijn ziel weerhoudt van het slechte 1738
SadaqAllaah ul-cAdhiem na het reciteren 1661
Het zeggen van SadaqAllaah ul-cAdhiem 2635
Het woord 'Wij' in de Koran 3220
Beloning voor het lezen van een Koranvertaling 3542
Reciteren van de Koran met Tadjwied 1244
De Koran leren 4152
Versleten pagina's van de Moeshaf verbranden 1876
Mag een menstruerende de Koran reciteren en aanraken? 7025
Koranverzen versturen via sms of e-mail 2356
Het geloof omtrent de heilige Koran 1605
De verschillende stijlen van de Koran 2304
Onderbrekingen bij het reciteren van de Koran 2438
De Koran pakken met je linkerhand 2805
Koranrecitaties afspelen in cafés 2432
Koran luisteren in de auto 5326
Wetenschap versus uitspraak vrome voorgangers 1605
Het gezamenlijk reciteren van de Koran 3784
Het hangen van een Koran om de nek 2515
Zijn Korancompetities toegestaan? 2491
Koranverzen ophangen aan de muren 14023
Mag je de Koran vertalen? 5639
Lang geen Koran lezen 5088
Wie vrezen Allah daadwerkelijk? 3067
Koranverzen gebruiken als spreekwoord 3377
Koran reciteren tegen vergoeding 3102
Streef naar het begrijpen van de Koran! 3703
Koran dragen in je broekzak 3760
Koran lezen zonder begrip ervan 5000
Koran op gezicht leggen hoort niet 3520
Geen tegenstrijdigheid tussen twee verzen 2383
Mag je de Koran liggend reciteren? 5396
De bescherming van Soerat al-Moelk 8045
Luisteren naar de Koran of zelf lezen? 7285
Uitleg van Soerat al-Moeminoen, vers 14 3788
Het verzegelen van de harten 4368
Tegenstrijdige verzen inzake berouw? 4495
Uitleg van Soerat Taahaa, vers 124 3995
Het reciteren van een specifiek vers bij overlijden 3998
Zijn de Hemelen en de aarde binnen zes of acht dagen geschapen? 9114
Wat is eerst geschapen, de hemelen of de aarde? 6586
Wat voor een boek is de Koran? 35810
Het kussen van de Koran 8769
Mag je het toilet betreden met de Koran op zak? 7163
Het drinken van water waar koranteksten in zijn opgelost 8558
Mag een vrouw de Koran beluisteren terwijl zij bezig is met het huishouden? 9592
Het oordeel over het memoriseren van de Koran 5168
Gezamenlijk reciteren van de Koran met als doel het leren 5001
Het reciteren van Soerat Yaa Sien 6879
Is het reciteren van de Koran met de Tadjwied verplicht? 5016
Is het toegestaan om de koran hardop te reciteren in de moskee? 3948
Wat dient men te doen met een Koran die drukfouten bevat... 4281

Meest gelezen

Nieuwe vragen