titel: keer gelezen:
De Koran is niet geschapen 951
De tien geboden 1616
'Heilige' Koran? 1355
Copyright voor de Koran? 1336
Geen spoor van de Koran in de 7e eeuw? 2230
De hond van de jongeren van de spelonk 1585
Koran luisteren voor het slapen gaan 5841
Een moslim als beproeving voor ongelovigen 1749
Allah weet alles 2759
Az-Zahrawaan 1498
De uitleg van Soerat ar-Rahmaan, vers 33 2325
De Koran verlaten 1589
Wie zijn ziel weerhoudt van het slechte 1978
SadaqAllaah ul-cAdhiem na het reciteren 1925
Het zeggen van SadaqAllaah ul-cAdhiem 2928
Het woord 'Wij' in de Koran 3568
Beloning voor het lezen van een Koranvertaling 4224
Reciteren van de Koran met Tadjwied 1455
De Koran leren 4508
Versleten pagina's van de Moeshaf verbranden 2170
Mag een menstruerende de Koran reciteren en aanraken? 8078
Koranverzen versturen via sms of e-mail 2568
Het geloof omtrent de heilige Koran 1823
De verschillende stijlen van de Koran 2634
Onderbrekingen bij het reciteren van de Koran 2713
De Koran pakken met je linkerhand 3143
Koranrecitaties afspelen in cafés 2668
Koran luisteren in de auto 5712
Wetenschap versus uitspraak vrome voorgangers 1794
Het gezamenlijk reciteren van de Koran 4446
Het hangen van een Koran om de nek 2712
Zijn Korancompetities toegestaan? 2693
Koranverzen ophangen aan de muren 16398
Mag je de Koran vertalen? 5985
Lang geen Koran lezen 5370
Wie vrezen Allah daadwerkelijk? 3306
Koranverzen gebruiken als spreekwoord 3616
Koran reciteren tegen vergoeding 3326
Streef naar het begrijpen van de Koran! 4113
Koran dragen in je broekzak 3987
Koran lezen zonder begrip ervan 5352
Koran op gezicht leggen hoort niet 3687
Geen tegenstrijdigheid tussen twee verzen 2553
Mag je de Koran liggend reciteren? 5671
De bescherming van Soerat al-Moelk 8500
Luisteren naar de Koran of zelf lezen? 7712
Uitleg van Soerat al-Moeminoen, vers 14 4063
Het verzegelen van de harten 4644
Tegenstrijdige verzen inzake berouw? 4744
Uitleg van Soerat Taahaa, vers 124 4200
Het reciteren van een specifiek vers bij overlijden 4192
Zijn de Hemelen en de aarde binnen zes of acht dagen geschapen? 10252
Wat is eerst geschapen, de hemelen of de aarde? 6925
Wat voor een boek is de Koran? 39403
Het kussen van de Koran 9150
Mag je het toilet betreden met de Koran op zak? 7405
Het drinken van water waar koranteksten in zijn opgelost 8840
Mag een vrouw de Koran beluisteren terwijl zij bezig is met het huishouden? 9965
Het oordeel over het memoriseren van de Koran 5397
Gezamenlijk reciteren van de Koran met als doel het leren 5268
Het reciteren van Soerat Yaa Sien 7131
Is het reciteren van de Koran met de Tadjwied verplicht? 5232
Is het toegestaan om de koran hardop te reciteren in de moskee? 4169
Wat dient men te doen met een Koran die drukfouten bevat... 4526

Meest gelezen

Nieuwe vragen