|
21:04
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:24
Middel 6
06:29
Middel 5
13:54
Middel 2
17:46
Middel 4
21:04
Middel 3
23:09
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Praten terwijl de Koran gereciteerd wordt

Vraag: Wat is het oordeel over het spreken, terwijl de Koran wordt gereciteerd? Of wanneer bijvoorbeeld de Koran wordt afgespeeld en desondanks een groep mensen erdoorheen praat? Antwoord: Allah zegt: “En wanneer de Koran wordt voorgedragen, luister er dan naar en zwijg, opdat jullie begenadigd zullen worden.” (Soerat al-Aʿraaf: 204) Wanneer de Koran afgespeeld wordt [...]

“Het Paradijs bevindt zich onder de voeten van je moeder”

Vraag: Hoe zit het met de authenticiteit van de overlevering: “Het Paradijs bevindt zich onder de voeten van je moeder.” ? Antwoord: De overlevering met deze bewoording is zwak. Desondanks is er bewijs te vinden waaruit blijkt dat de inhoud van deze woorden wel klopt. Zo is de keten van de overlevering zwak, maar is [...]

Je naam borduren in je gebedskleed

Vraag: Is het toegestaan om je naam te borduren in je gebedskleed? Antwoord: Wij hebben deze kwestie voorgelegd aan Sheikh dr. al-Bashier ʿIsaam al-Moeraakoeshie en hij geeft te kennen dat hier niets op tegen is. Wel geldt dat men tijdens het gebed niet staat op de betreffende naam, en dit is des te meer het [...]

Met meerdere intenties bidden

Vraag: Is het mogelijk om (meerdere) intenties samen te voegen bij het verrichten van een vrijwillig gebed? Bijvoorbeeld dat ik twee Rakaʿaat(gebedseenheden) bid met de intentie van de twee (aanbevolen) Rakaʿaat die na de Woedoe’ worden verricht en met de intentie van het Soennah-gebed dat na het Maghrib-gebed wordt verricht? Antwoord: Alle lof zij Allah. [...]

Tekortschieten in opvoeding

Vraag: Mijn moeder is niet liefdevol of begripvol. Sinds kleins af aan behandelt ze ons op een harde manier en toont ze geen vriendelijkheid. Wij zijn hiermee opgegroeid en ik als meisje heb haar niet aan mijn zijde gehad. Ze heeft mij niet geleerd hoe ik als vrouw moet handelen tegenover huwelijkskandidaten en andere mensen. [...]

Twee mannen vroegen mij ten huwelijk

Vraag: Een jongeman die over goede eigenschappen beschikt is om mijn hand komen vragen. Ik had toegestemd en we hadden een afspraak gemaakt voor de verloving. Er was echter niets officieels bevestigd. Mijn broer had hem alleen mijn antwoord gegeven en zijn moeder kwam ons een keer bezoeken. In diezelfde periode kwam er een andere [...]

Eerst werken aan innerlijk of aan vrijwillige daden?

Vraag: Wat is belangrijker: werken aan gevoelens en gedachten waar Allah niet van houdt? Zoals vernietigende jaloezie, haat, arrogantie, pronken, het hoogachten van de eigen daden, hardvochtigheid, etc. die het kwaad dat in het hart schuilt vormen. Of dat men zich focust op vrijwillige uiterlijke daden zoals het gebed, vasten en andere daden van aanbidding. [...]

Vloeistof die vrijkomt na de Ghoesl

Vraag: Wat is het oordeel over vloeistof die vrijkomt na het verrichten van Ghoesl ul-Djanaabah? Antwoord: Wanneer deze vloeistof niet vrijkomt uit nieuwe lustgevoelens, dan zijn dit restanten van de eerste Djanaabah. Hiervoor hoeft hij niet opnieuw de Ghoesl te verrichten. Wel dient hij dit weg te wassen en ook datgene wat hiermee in aanraking [...]

Op afstand leven van de echtgenote, en werk als aanbidding

Vraag: Hoe lang is het voor de man toegestaan om op afstand te leven van zijn echtgenote? En klopt het dat werken een vorm van aanbidding is, zoals sommige mensen beweren? Antwoord: Men mag niet langer dan zes maanden wegblijven bij zijn echtgenote, tenzij zij hiermee instemt en zij woonachtig is op een veilige plek. [...]

Onzedelijkheden op Instagram

Vraag: Voordat je op Instagram de zoekfunctie gebruikt, kom je heel veel verwerpelijke zaken tegen zoals slechte foto’s en video’s. Is het toegestaan om door deze zoekpagina’s te bladeren zonder reden, voor vermaak of voor het zoeken van nuttige accounts? Moge Allah jullie belonen met het goede. Antwoord: Er is niets op tegen om hier [...]

Meest gelezen