|
13:55
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:20
Middel 6
06:18
Middel 5
13:55
Middel 2
17:52
Middel 4
21:17
Middel 3
23:16
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

De uren op vrijdag

Vraag: Wanneer begint het eerste uur op de vrijdag? Antwoord: De uren die de Boodschapper (vrede zij met hem) benoemde (over het gaan naar het vrijdaggebed) waren er vijf. Hij zei: “Wie in het eerste uur gaat, het is alsof hij een kameel heeft geofferd. Wie in het tweede uur gaat, het is alsof hij [...]

Samenwonen na het huwelijkscontract zonder bruiloft

Vraag: Ik ben een jongedame die verloofd is en heb het streven om op zo kort mogelijk termijn een huwelijkscontract af te sluiten. Het ziet ernaar uit dat de officiële bruiloft nog even op zich laat wachten, omdat deze een hoop geld gaat kosten wat mijn verloofde momenteel nog niet heeft. Ik en mijn verloofde [...]

Moet de smeekbede hardop of zacht uitgesproken worden?

Vraag: Wat is het beste in het verrichten van een smeekbede? Hardop of met een zachte stem? En is dit wat Allah bedoelt in de Koran? (Interpretatie van de betekenis): “En verberg jullie uitspraak of verkondig deze hardop.” (Soerat al-Moelk: 13) Antwoord: Als men smeekbeden verricht voor zichzelf of voor een ander, dan dient hij [...]

Is bloed inslikken toegestaan?

Vraag: Is het toegestaan om mijn eigen bloed in te slikken op het moment dat mijn lippen zijn gescheurd? Ik las een fatwa dat het niet was toegestaan in de Ramadan, maar dat het wel is toegestaan buiten de Ramadan om. Antwoord: Het is niet toegestaan voor een moslim om bloed in te slikken, ongeacht [...]

Slapen na al-ʿAsr

Vraag: Wat is het oordeel over het slapen na al-ʿAsr? Antwoord: Wij weten niets (van een verbod) hierover. Zover wij kunnen zeggen is er op het slapen in de tijd van al-ʿAsr niets tegen. Van geen van de tijdstippen is ons iets bekend, behalve het slapen vóór het ʿIshaa’-gebed. Dat is namelijk afgeraden door de [...]

Hoe reinig ik mijn ziel?

Vraag: Wat zijn de beste wetenschappen voor het reinigen van de ziel voor in het wereldse en Hiernamaals wat verplicht is voor de moslim om aan vast te houden? Antwoord:   De beste wetenschappen voor het reinigen van de ziel: De Eenheid van Allah de Verhevene, het gehoorzamen van Hem en het gehoorzamen van Zijn Boodschapper [...]

Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat…

Vraag: Wat is de uitleg van de Woorden van Allah in Soerah ar-Raʿd (interpretatie van de betekenis): “Voorwaar, Allah zal (de goede toestand van) een volk niet veranderen, tot zij het zelf veranderen.” (Soerat ar-Raʿd: 11) Antwoord: Alle lof zij Allah. Dit geweldige en voortreffelijke vers duidt erop dat Allah met Zijn Volmaakte Rechtvaardigheid en [...]

Wanneer is de zevende dag om te offeren voor de pasgeborene?

Vraag: Wanneer is de zevende dag om te offeren voor de pasgeborene? Antwoord: Shaykh ibn ʿOethaymien zegt hierover: “Het is aanbevolen om te offeren op de zevende dag. Als de pasgeborene is geboren op zaterdag[1] dan zou je op de vrijdag (erop) offeren. Je offert één dag vóór de dag (van de week ervoor) van [...]

Een haard plaatsen richting de Qiblah

Vraag: Wat is het oordeel van het plaatsen van een (open) haard tijdens hevige kou in de richting van de Qiblah? Antwoord: Zou men dit aan de rechter-, linker- of achterkant plaatsen, dan neemt men hiermee het zekere voor het onzekere. Dit om niet te lijken op de vuuraanbidders (omdat zij vuur aanbidden). Dit is [...]

Hadj of ʿOemrah doen voor iemand die dit niet kan betalen

Vraag: Is het toegestaan voor iemand om de ʿOemrah of Hadj te verrichten voor een familielid dat ver van Mekka woont? Dit familielid bezit niets om daar naartoe te gaan, maar zou in principe wel in staat zijn om de Tawaaf te verrichten? Antwoord: Het is niet verplicht voor het aangegeven familielid om de Hadj [...]

Meest gelezen