"En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en wees goed voor de ouders." (Soerat an-Nisaa': 36)
   
   
Vragen > Geschiedenis & biografie
Behoorde Ibn Taymiyah tot Ahl us-Soennah?
geplaatst: 31 oktober 2011 09:50

Vraag:

Sommige mensen zeggen: “Ibn Taymiyah behoorde niet tot Ahl us-Soennah wal-Djamaacah. Hij was dwalend en hij misleidde anderen. Ibn Hadjar was één van de mensen die deze mening had.” Klopt hun bewering?

Antwoord:

Sheikh Ahmad ibn ᶜAbd ul-Haliem ibn Taymiyah behoorde tot één van de imams van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah. Hij nodigde de mensen uit naar de Waarheid en het Rechte Pad. Allah, de Verhevene, heeft de Soennah middels hem ondersteund en door hem werden de mensen van religieuze innovaties afgehouden. Degene die hier een andere oordeel op nahoudt is een innovator, dwalend en hij misleidt anderen.

De mensen die beweren dat Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah niet tot Ahl us-Soennah wal-Djamaacah behoort, zijn verblind door de misvattingen waardoor zij de Waarheid als vals zien en de valsheid als Waarheid. Men komt hierachter wanneer Allah zijn inborst heeft verlicht, wanneer hij zijn boeken en die van zijn tegenstanders leest en wanneer hij zijn biografie vergelijkt met die van zijn tegenstanders.

Dit is de beste getuigenis over en beste onderscheiding tussen deze twee groepen.

En Allah is de Schenker van succes, en vrede en zegeningen zij met de Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa
(Boekdeel 2, blz. 253)

 


Doorsturen

|


Print

|

153 keer geprint
2233 keer gelezen

|

 
Wat is het oordeel over een man die aan de borsten van zijn vrouw..
Wat is het Islamitisch oordeel over masturbatie?
Wat is het wetsoordeel over muziek?
Wat voor een boek is de Koran?
Is het toegestaan om de Islam op een hardhandige manier uit te dragen?
 
Een vrouw en het verrichten van Ictikaaf in haar huis
Minimale lengte van al-Ictikaaf
Wanneer verricht men al-Ictikaaf?
Regelmatige medicatie en vasten
Zonder excuus niet vasten in Ramadan