"En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en wees goed voor de ouders." (Soerat an-Nisaa': 36)
   
   
Vragen > Aqiedah > De Dag des Oordeels & het hiernamaals
Zij die de Islam niet kennen…
geplaatst: 28 mei 2012 00:06

Vraag:

Wat gebeurt er met degenen tot wie de Islam niet is gekomen? En hoe worden zij beoordeeld? Moge Allah u belonen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Zij die de oproep van de Islam nooit hebben gehoord, of dit op een verkeerde manier hebben gehoord, zullen worden getest op de Dag der Opstanding. Degenen die gehoorzaam zijn zullen het Paradijs binnentreden en degenen die niet gehoorzaam zijn zullen de Hel binnentreden. Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“…En Wij bestraffen niet vóórdat Wij een Boodschapper hebben gestuurd.”

(Soerat al-Israa’: 15)

En Allah weet het het beste.

Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak

 


Doorsturen

|


Print

|

130 keer geprint
1938 keer gelezen

|

 
Wat is het oordeel over een man die aan de borsten van zijn vrouw..
Wat is het Islamitisch oordeel over masturbatie?
Wat is het wetsoordeel over muziek?
Wat voor een boek is de Koran?
Is het toegestaan om de Islam op een hardhandige manier uit te dragen?
 
Een vrouw en het verrichten van Ictikaaf in haar huis
Minimale lengte van al-Ictikaaf
Wanneer verricht men al-Ictikaaf?
Regelmatige medicatie en vasten
Zonder excuus niet vasten in Ramadan