"En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en wees goed voor de ouders." (Soerat an-Nisaa': 36)
   
   
Vragen > Gedragscode & dacwah
Mag een man een vreemde vrouw groeten?
geplaatst: 11 juni 2012 08:28

Vraag:

Is het toegestaan om als man een moslimvrouw te begroeten met ‘as-Salaamoe calaykoem’ zonder naar haar te kijken of met haar te praten (naast het uitspreken van de vredesgroet)?

Antwoord:

Het is toegestaan zolang jullie beide beschermd zijn tegen Fitnah. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om de moslimvrouwen te groeten met de vredesgroet en waarschijnlijk stak hij hierbij zijn hand op als een teken van begroeting. Er zit dus geen kwaad in het zeggen van ‘as-Salaamoe calaykoem’ en dat zij reageert met: ‘Wa calaikoem us-Salaam’.

Allah, de Verhevene, zegt met betrekking tot de vrouwen (interpretatie van de betekenis):

“…en spreek een juist woord.”

(Soerat al-Ahzaab: 32)

Sheikh Moeqbil ibn Haadie al-Waadicie
(Khaarat ul-Ashritah calaa Ahl il-Djahli was-Safsatah, boekdeel 1, blz. 115)

 


Doorsturen

|


Print

|

135 keer geprint
5004 keer gelezen

|

 
Wat is het oordeel over een man die aan de borsten van zijn vrouw..
Wat is het Islamitisch oordeel over masturbatie?
Wat is het wetsoordeel over muziek?
Wat voor een boek is de Koran?
Is het toegestaan om de Islam op een hardhandige manier uit te dragen?
 
Viering van Laylat ul-Qadr
Iftaar geven aan een rijk familielid
Een vrouw en het verrichten van Ictikaaf in haar huis
Minimale lengte van al-Ictikaaf
Wanneer verricht men al-Ictikaaf?