"En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en wees goed voor de ouders." (Soerat an-Nisaa': 36)
   
   
Vragen > Overige
Naar de moskee gaan, getuigt van Imaan
geplaatst: 11 juni 2012 08:32

Vraag:

Is het toegestaan om te getuigen van iemands Imaan (geloof) alleen omdat hij regelmatig naar de moskee gaat, zoals verhaald is in de overlevering?

Antwoord:

Ja, zonder twijfel. Degene die deelneemt aan de gebeden in de moskee, zijn aanwezigheid is dan in dit verband bewijs voor zijn Imaan. Dit omdat niets anders dan zijn geloof in Allah, de Verhevene, hem ertoe dreef om zijn huis te verlaten en hem aanspoorde om naar de moskee te gaan.

En wat betreft de uitspraak van de vraagsteller: “zoals verhaald is in de overlevering”, hij verwijst hiermee naar wat overgeleverd is van de Profeet (vrede zij met hem): “Als je een man regelmatig in de moskee aanwezig ziet, getuig dan van zijn Imaan.”

(at-Tirmidhie)

Deze overlevering is echter zwak en niet terug te voeren op de Profeet (vrede zij met hem).

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Fataawa Arkaan ul-Islaam, blz. 34, nummer 11)

 


Doorsturen

|


Print

|

129 keer geprint
2512 keer gelezen

|

 
Wat is het oordeel over een man die aan de borsten van zijn vrouw..
Wat is het Islamitisch oordeel over masturbatie?
Wat is het wetsoordeel over muziek?
Wat voor een boek is de Koran?
Is het toegestaan om de Islam op een hardhandige manier uit te dragen?
 
Een graf reserveren
Gebruiken van nootmuskaat
Tweede keer staren naar een vrouw
De toestand van de moslims
Naar de plaats van het cIed-gebed gaan