"En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en wees goed voor de ouders." (Soerat an-Nisaa': 36)
   
   
Vragen > Andere religies & stromingen
De Ahmadiyyah beweging
geplaatst: 19 juni 2011 10:00

Vraag:

Kunt u iets zeggen over de Ahmadiyyah beweging?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit is een beweging die beweert dat Mirza Ghoelaam Ahmad de Indiër een Profeet is die Openbaringen ontving en dat niemand als moslim kan worden beschouwd totdat hij gelooft in hem. Deze man is geboren in de dertiende eeuw (van de islamitische jaartelling).

Allah heeft te kennen gegeven in Zijn Boek dat Mohammed (vrede zij met hem) de laatste der profeten is. Ook bestaat hierover consensus onder de moslimgeleerden. Dus degene die beweert dat er een Profeet bestaat na Mohammed die Openbaringen ontvangt, is een ongelovige. Hij verloochent het Boek van Allah en de authentieke overleveringen van de Profeet die er allemaal op wijzen dat hij de laatste der profeten is.

Ook is hij in strijd met de consensus van de moslimgemeenschap.

En Allah is de Bron van alle succes, en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen.

(Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, nr. 4317)

 


Doorsturen

|


Print

|

187 keer geprint
3094 keer gelezen

|

 
Wat is het oordeel over een man die aan de borsten van zijn vrouw..
Wat is het Islamitisch oordeel over masturbatie?
Wat is het wetsoordeel over muziek?
Wat voor een boek is de Koran?
Is het toegestaan om de Islam op een hardhandige manier uit te dragen?
 
Viering van Laylat ul-Qadr
Iftaar geven aan een rijk familielid
Een vrouw en het verrichten van Ictikaaf in haar huis
Minimale lengte van al-Ictikaaf
Wanneer verricht men al-Ictikaaf?