|
05:14
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:14
Middel 6
07:14
Middel 5
13:55
Middel 2
17:21
Middel 4
20:20
Middel 3
22:12
Alle gebedstijden
An-Nadjaasaat

An-nadjaasaat (onreinheden) zijn alle zaken die door de
Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) tot onreinheden zijn
uitgeroepen. Oorspronkelijk zijn alle zaken rein en toegestaan. Wie anders
beweert, moet hiervoor met bewijs komen. Als hij dit bewijs niet kan leveren,
of met onvoldoende bewijs komt, dan moeten we gewoonweg terugkeren naar de
oorsprong en dit laten. Dus nogmaals, het is niet toegestaan om iets tot
onrein te verklaren, alleen met bewijs.

1.                 
(Mensen)urine

Het is overgeleverd door Anas dat een bedoeïen in de
moskee urineerde, waarna een groep mensen opstond
(om hen te tegen te
houden). De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:
“Laat hem en onderbreek hem niet!” Hij vroeg, nadat de bedoeïen klaar
was met urineren, om een emmer water en goot het erover.
                
                                    
(al-Boechari en Moeslim)

2.                 
(Mensen)ontlasting

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet
(vrede zij met hem) zei: “Als één van jullie met zijn sandalen door al-Adhaa loopt, dan wordt dit gereinigd
door de aarde.”                              
 
      
(Sahih
Soenan Abi Daawoed)

al-Adhaa is alles wat de mens schaadt, het zij onreinheden of
viezigheden of iets anders. In deze overlevering wordt er duidelijk
onreinheden mee bedoeld.

3.                 
al-Madhiey

Al-Madhiey
is een witte dunne plakkerige substantie die vrijkomt bij lustgevoelens (voorvocht).
Het vrijkomen ervan kan onopgemerkt gebeuren. Dit geldt voor zowel de man
als de vrouw. Al-Madiey is onrein en daarom beval de Profeet (vrede zij met
hem) om het geslachtsdeel te wassen bij het vrijkomen van deze substantie.

cAli
verhaalt: “Ik was een man die erg last had van het vrijkomen van al-Madiey.
En ik schaamde mij om de Profeet
(vrede zij met hem) hierover te
vragen vanwege
(mijn huwelijk met) zijn dochter. Ik droeg Miqdaad bin
al-Aswad op om de Profeet
(vrede zij met hem) hierover te vragen. De
Profeet
(vrede zij met hem) zei: “Hij dient zijn geslachtsdeel te
wassen en vervolgens al-Woedoe te verrichten.”
                                                       (al-Boechari en Moeslim)

4.                 
al-Wadhiey

Al-Wadhiey is een witte dikke substantie die na het urineren
vrijkomt. Al-Wadiey is onrein.
 

Ibn cAbbaas verhaalt: “Al-Maniey, al-Wadhiey en al-Madhiey,
wat betreft al-Maniey
(zaad), dit vereist al-Ghoesl. En wat betreft
al-Wadhiey en al-Madhiey. Was je geslachtsdeel of je Madhaakier
(testikels)
en verricht el-Woedoe zoals je die verricht voor het gebed!”
                   

                                                                                                              
(Sahih Soenan Abi Daawoed)

5.                 
Uitwerpselen van dieren wiens vlees niet is toegestaan

cAbdullah
vertelde: “Toen de Profeet (vrede zij met hem) zijn behoefte
wilde doen, vroeg hij
(aan cAbdullah): “Breng mij drie
stenen!” Ik vond hem twee stenen en een
(opgedroogde) uitwerpsel
van een ezel. Hij nam de twee stenen aan en gooide het uitwerpsel weg en zei:
“Het is onrein!”                                                                                                  
(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

6.                 
Menstruatie

Asmaa’
bint Abu Bakr overlevert: “Er kwam een vrouw naar de Profeet (vrede
zij met hem), en zei: “Eén van ons vrouwen, haar kleding raakt
vervuild door menstruatiebloed. Wat moet zij doen? Hij zei: “Krab het weg,
wring het vervolgens uit met water en besprenkel het
(met water),
daarna kan ze ermee bidden.”
                                             
                     
(al-Boechari en Moeslim)

7.                 
Hondenspeeksel

Aboe Hoerayrah verhaalt: “De Profeet (vrede zij met
hem) zei: ,,Het reinigen van iemands servies als een hond ervan heeft
gelikt, geschiedt door het
(servies) zeven maal te wassen waarvan de
eerste met aarde.”                        
                                                   
(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

8.                 
Dode dieren

Onder
dode dieren wordt verstaan alle dieren die niet volgens de rituele slachting
om het leven zijn gekomen.
Dit
op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Wanneer
al-Ilhaab wordt gelooid, dan is die hiermee gereinigd.”
     
                                           
(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

 

al-Ilhaab
is de huid
van dode dieren.  Alle dode
dieren zijn onrein met uitzondering van:

                  

a)                 
Dode vissen en sprinkhanen.

Dit
op basis van de overlevering van Ibn cOmar waarin hij zei: “De
Boodschapper (vrede zij met hem) zei: ,,Twee dode (dieren) en twee
bloeden
(bloedorganen) zijn voor ons toegestaan; wat de twee doden
betreft, dit zijn de vissen en de sprinkhanen. En wat de twee bloeden
betreft, dit zijn de lever en de milt.”
                                                                              
(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

b)                 
Dode dieren die geen bloedsomloop kennen

Voorbeelden
hiervan zijn: vliegen, mieren, bijen en soortgelijke dieren.

Aboe Hoerayrah verhaalt dat de Boodschapper (vrede zij met hem) zei: “Als
de vlieg in iemands drinken valt, dompel hem dan helemaal onder en gooi hem
vervolgens weg. Want in één van zijn vleugels zitten ziekte
(kiemen)
en in de andere het geneesmiddel.”
[1]                                                
(al-Boechari)

c)                 
Botten, horens, nagels, haren en veren van dode dieren

Al
de bovengenoemde zaken zijn rein. Dit op basis van de oorspronkelijke
reinheid van alle zaken. Daarnaast overleverde Al-al-Boechari, dat
Az-Zoehrie over de botten van dode dieren (zoals het ivoor van olifanten)
zei: “Ik heb mensen meegemaakt die tot de vroegere geleerden behoorden die
hun haar hiermee kamden en hun Doehn (smeersel) in plaatsten. Zij
hadden hier geen bezwaar tegen.”

Hamaad
vertelde: “Er is geen bezwaar tegen (het gebruiken van) veren van dode
dieren.”


[1]
Het is een medische feit dat een vlieg ziektekiemen met zich meedraagt
zoals de Profeet (vrede zij met hem) meer dan 1400 jaar geleden bekend
maakte. Terwijl men destijds weinig kennis had over moderne geneeskunde.
Recentelijk zijn er experimenten uitgevoerd die duiden op de
aanwezigheid van ziektekiemen en de antilichamen hiervoor in het lichaam
van de vlieg. Het blijkt dat als een vlieg een vloeistof raakt, de
ziektekiemen vrijkomen. De vlieg moet ondergedompeld worden zodat de
antilichamen vrijkomen. De antilichamen neutraliseren dan de
ziektekiemen.

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter