|
06:27
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:27
Middel 6
08:24
Middel 5
13:03
Middel 2
15:02
Middel 4
17:27
Middel 3
19:17
Alle gebedstijden
De gelovigen zullen beproefd worden

Allah heeft jou niet alleen verteld dat jij met het geloven in Hem en het aanbidden van Hem geduldig moet zijn wanneer je schade ondervindt. Nee, schade en beproevingen zullen hoe dan ook komen. Hij zegt juist op retorische wijze tegen jou (interpretatie van de betekenis):

“Dachten de mensen dat zij met rust worden gelaten, als zij zeggen: “Wij geloven,” en dat zij niet beproefd worden?”

(Soerat al-ʿAnkaboet: 2)

Met andere woorden: Zijn deze mensen er niet zeker van dat zij op de proef gesteld zullen worden?

Deze heldere Woorden maken duidelijk dat het oprecht geloven in Allah niet betekent dat men altijd in voorspoed zal verkeren. Allah zegt hierna (interpretatie van de betekenis):

En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld.”

(Soerat al-ʿAnkaboet: 3)

Het uitgangspunt is dat men in deze vergankelijke verblijfplaats beproefd wordt, en niemand van de gelovigen wordt hiervan gevrijwaard. De plicht die op hen rust, is om beproevingen te weren door de nodige middelen hiervoor in acht te nemen en niet slechts achterover te leunen. Het vertrouwen in Allah vereist namelijk dat men de mouwen opstroopt en maatregelen treft. De Profeet (vrede zij met hem) zei daarom: “Zoek je toevlucht bij Allah en wees niet zwak.”

(Moeslim)

Men kan zich nu afvragen: “Waarom moeten wij deze middelen in acht nemen als reeds bepaald is dat de gelovigen beproefd zullen worden?” Het antwoord hierop is: “Om zodoende degenen die oprecht zijn in hun geloof te onderscheiden van de leugenaars.” Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.”

(Soerat al-ʿAnkaboet: 3)

Als het bovenstaande duidelijk is geworden, rust op jou niets anders dan geduld te tonen en je best te doen om het goede aan te trekken en het kwade te weren. Allah zal jouw goede daden namelijk beoordelen op basis van je intentie, ongeacht of je wel of niet slaagt hierin. Zuiver dus je intentie, handel naar kennis en wijsheid, en wees gewaarschuwd voor degenen die jou ontmoedigen.

Sheikh Ilyas el Yousfi

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter