|
07:12
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:11
Middel 6
07:12
Middel 5
13:54
Middel 2
17:22
Middel 4
20:22
Middel 3
22:15
Alle gebedstijden
Etiquette van het toileteren
   
   
 
 
Het is
aangeraden om met het linkerbeen het toilet te betreden.
 
Men zegt bij het binnentreden van het
toilet:
"Bismillah
Allahoemma innie acoedhoebika minal ghoebthie wal
ghabaa’ieth."  

 
Dit op
basis van  de overlevering van Anas waarin hij zegt: “Als
de Profeet
(vrede zij met hem) het toilet betrad, dan zei hij: ,,Bismillah Allahoemma innie acoedhoebika
minal ghoebthie wal ghabaa’ieth.”
                          
                               (al-Boechari en Moeslim)
 
  Het is aangeraden om met het rechterbeen
het toilet te verlaten en het volgende te zeggen:
"Ghoefraanak"
 
Dit op basis van de overlevering van cAa’ieshah
die zei: “Als de Profeet (vrede
zij met hem) het toilet verliet, zei hij: ,,Ghoefraanak.”                                                 
( Ibn Maadjah) 
 
 
  Men dient zich tijdens het toiletteren af
te schermen van anderen d.m.v. bijvoorbeeld een muur. 
 
Als men zich in de buitenlucht bevindt,
dient men bij het toiletteren afstand te nemen van de anderen.
 
Het is niet
toegestaan om op de volgende plaatsen te toiletteren:
1.  
Verzamelplaatsen van mensen
2.  
Onder vruchtdragende bomen
3.  
Waar het anderen hindert
4.  
Langs de wegen 
 

 
Het is niet toegestaan om tijdens het
toiletteren je met je gezicht of rug richting al-qiblah te
wenden. Dit op basis van de overlevering van
Aboe Ayoub al-Ansaari. Hij overlevert
dat de Profeet (vrede zij met hem)  zei: “Wanneer jullie je
behoefte willen doen, wend je niet tot
al-qiblah
en keer haar
(al-qiblah)
ook niet de rug toe, maar zoek de richting van het westen of het
oosten op.”              
                                                                   
(Moeslim)
 
Als men zijn behoefte heeft gedaan, dient men:
1.  
Zich te reinigen met minimaal drie stenen of iets dergelijks,
zoals toiletpapier.
2.  
Vervolgens reinigt men zich met water.
 
–  Het is ook toegestaan om je te beperken
tot één van de bovengenoemde reinigingsmethoden.
 
Het is niet toegestaan om jezelf te
reinigen met:
1.  
Uitwerpselen van dieren en botten, omdat de Profeet
(vrede zij met hem)
dit
verbood.
2.  
Alle zaken die onschendbaarheid genieten, zoals voedsel.

 

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter