|
06:37
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:42
Middel 6
06:37
Middel 5
12:58
Middel 2
16:11
Middel 4
19:03
Middel 3
20:51
Alle gebedstijden
Hadith 16: Het verbod op boos worden

Aboe Hoerayrah overlevert dat een man tegen de Profeet  zei: 
“Geef mij raad!” Hij  antwoordde: “Word niet boos.” En hij herhaalde meerdere malen, (zeggende): “Word niet boos.”

(Overgeleverd door al-Boekhaari)

 

Uitleg

 

Deze man vroeg de Profeet  om hem raad te geven, waarop hij hem antwoordde: “Word niet boos.” De Profeet  vermeed het om deze persoon godsvrucht (Taqwah) te adviseren, datgene wat Allah deze gemeenschap en degenen die het Boek voor ons hebben gekregen heeft geadviseerd, want hij wist, en Allah weet het het best, dat deze persoon snel en vaak boos werd.

 

Dit wil echter niet zeggen dat boos worden niet toegestaan is, aangezien dit tot de natuur van de mens behoort. Wat hier echter mee bedoeld wordt is dat iemand zijn woede moet onderdrukken en niet hieraan moet toegeven. Woede is als een hete steenkool die de shaytaan in de harten van de mens werpt en als gevolg hiervan zie je vaak dat iemands ogen rood worden en hij zijn controle verliest vanwege zijn boosheid. De gevolgen hiervan zijn vaak niet te overzien. Dit is dan ook de reden waarom de Profeet  dit advies aan deze persoon gaf. Dit advies geldt natuurlijk voor eenieder die net als deze man te leiden heeft onder dit probleem.

 

 

Wat leert deze overlevering ons? 

·         De leraar dient altijd rekening te houden met de omstandigheden van elke leerling en hem toe te spreken op een wijze die bij zijn geval past. 

·         Boos worden omwille van Allah is toegestaan. Zo werd de Profeet  nooit boos, behalve als de rechten van Allah werden geschonden. Ook zegt Allah over Moesaa :

 “En Moesaa keerde woedend terug naar zijn volk.”

(Soerat Taa Haa: 86)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter