|
22:07
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:48
Middel 6
05:17
Middel 5
13:49
Middel 2
18:07
Middel 4
22:07
Middel 3
23:36
Alle gebedstijden
Het huwelijk zet aan tot betere gedragscode

Het
huwelijk kan dienen ter verbetering van het gedrag van een gehuwd paar
indien zij beiden over een goed gedrag beschikken of tenminste één van
hen met zijn goede gedragscode invloed kan uitoefenen op de wederhelft.


Dat het huwelijk binnen de Islam een zedenschool is,
wordt duidelijk gemaakt in verscheidene overleveringen waarin opgeroepen
wordt de vrouw niet te slaan, uit te schelden of te grieven. De Profeet
(vrede zij met hem) zei zelfs: “Laat een gelovige man geen afschuw
hebben van
(zijn) gelovige vrouw, en als hij één van haar
gedragingen niet kan uitstaan, laat hem dan tevreden zijn met één van
haar andere
(goede) gedragingen.”                                                                    
(Moeslim)


Ook zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Degene onder
de gelovigen met het meest volledige geloof is degene met de beste
gedragscode. En de beste onder jullie is degene die zich het beste
gedraagt tegenover zijn vrouwen.”
                                         
(Aboe Dawoed en at-Tirmidhi)


Verder overlevert cAa’ishah (moge Allah
tevreden zijn met haar): “De Boodschapper van Allah heeft nooit ofte
nimmer iets met zijn hand geslagen, nog een vrouw, nog een bediende…”                                                                                                           
(Moeslim en Ibnoe Maadjah)


 Ook zei de Profeet (vrede zij met
hem) tegen Moecaawiyah ibnoe Haydah toen hij naar de rechten
van de vrouw informeerde:
“Sla haar niet!”
                                                       
(Aboe Dawoed, Ibnoe Maadjah en sahih verklaard
door al-Albaanie)

Het
hebben van een goede gedragscode is een tweerichtingsverkeer, zowel de
man als de vrouw dienen zich correct te gedragen tegenover elkaar. Dus
gescheld, getier en geweld moeten vermeden worden binnen een relatie. En
de mannen die hun vrouwen slecht behandelen zijn zich kennelijk niet
bewust van de gunst die Allah hen heeft geschonken. En hetgeen wat ons
het meeste stoort is dat sommige mannen zich zeer vriendelijk en
welgezind opstellen tegenover hun vrienden, buren en collega’s, maar
thuis schijnen zij in een meedogenloos monster te veranderen en het
leven van hun vrouwen ondraaglijk te maken. Tegen dit soort mensen wil
wij zeggen: “Het zijn jouw vrouw en kinderen die de voorkeur genieten op
jouw goede gezindheid, beminnelijkheid, begrip, gezelligheid, kalmte en
glimlach.” De Profeet (vrede zij met hem) zegt namelijk: “En de beste
onder jullie is degene die zich het beste gedraagt tegenover zijn
vrouwen.”                                                                   
(Aboe Dawoed
en at-Tirmidhi)


Hoe kan het zijn dat de Profeet (vrede zij met hem) op
een hoffelijke wijze omging met zijn vrouwen en hen altijd aansprak op
een zoete, liefkozende toon, terwijl de meeste mannen van tegenwoordig
hun vrouwen als grofvuil behandelen. Het wordt tijd dat de moslimmannen
bij zichzelf te rade gaan en aan hun gedrag beginnen te werken!


 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter