|
06:35
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:35
Middel 6
08:34
Middel 5
13:01
Middel 2
14:51
Middel 4
17:13
Middel 3
19:06
Alle gebedstijden
Laat het verstand prevaleren!

Allah heeft middels de Openbaring aan ons getoond wat goed voor ons is in zowel dit wereldse leven als het Hiernamaals. Toen de Profeet (vrede zij met hem) deze Openbaringen ontving, dankte en prees hij Allah. Ook voor het feit dat Hij hem een dienaar van Hem heeft laten zijn. En zo waren alle Boodschappers; dankbaar aan Allah dat Hij hen als dienaar uitverkoren had.

Zo zegt Allah bijvoorbeeld over de Profeet Noeh (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, hij was een dankbare dienaar.”

(Soerat al-Israa’: 3)

En omdat Allah ons uitverkoren heeft als moslims, dienen wij Hem ook dankbaar te zijn. In navolging van Noeh, van wie wij allemaal afstammen.

Wij zijn een schepping tussen de Engelen en de dieren. De Engelen zijn zonder zonden en zijn Allah altijd gehoorzaam. De dieren daarentegen worden geleid door hun driften en begeerten, en hebben geen verstand. Allah heeft hen dan ook niks verplicht of geopenbaard.

Wij mensen zitten tussen de Engelen en de dieren in. Wij kunnen beoordeeld worden als Engelen vanwege onze gehoorzaamheid. Of als dieren, wanneer wij onze driften volgen en de geboden verlaten. Het is dus aan ons tot welke groep wij ons gedragen en Allah tegemoet gaan.

Ons lichaam is een omhulsel van onze ziel die door Allah is ingeblazen. En Hij is de Schepper van beiden en Hij weet wat het beste voor beiden is. Het lichaam noch de ziel zullen slagen, behalve door het volgen van de Islam. Want in deze Wetgeving staat wat goed voor ons is, voor zowel het lichaam als de ziel. Allah schrijft ons deze zaken voor (interpretatie van de betekenis):

“Hij staat hen de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen.”

(Soerat al-Aʿraaf: 157)

Hij schrijft ons voor wat wij wel en niet mogen eten en drinken, en wat goed is voor ons lichaam.

En wat betreft de ziel heeft Allah ons allerlei daden van aanbidding voorgeschreven. Zo merk je bijvoorbeeld dat het verrichten van een goede daad, zoals het geven van liefdadigheid, je een onbeschrijfelijk gevoel van blijdschap en voldoening geeft. Het nakomen van de Rechten van Allah en het goed zijn jegens de mensen zijn dan ook voeding voor de ziel.

Naast de ziel en het lichaam heeft Allah ons begunstigd met een verstand. Dit is een groot en waardevol bezit. Allah spreekt vaak in de Koran de “Oeloel-Albaab aan”, oftewel de bezitters van verstand. Omdat zij lering kunnen trekken uit de vele leerstellingen in de Openbaring.

Maar dit verstand van ons is beperkt. Net zoals al onze zintuigen dat zijn. Allah heeft ons met deze beperkingen en zwakheid geschapen.

“En de mens is zwak geschapen.”

(Soerat an-Nisaa’: 28)

Dus zoals jouw zintuigen beperkt zijn, zo is jouw verstand ook beperkt en kun je niet alles bevatten. Het zijn dan ook onze innerlijke daden die ons verstand veilig stellen. En het hoofdingrediënt hiervoor is volledige overgave aan wat Allah ons heeft geopenbaard. Want sommige dingen die omschreven zijn, met name over het ongeziene, kunnen niet door het verstand bevat worden. Daarom is het zonder meer accepteren en geloven van deze zaken, zonder argwaan of twijfel, datgene wat ons gemoedsrust geeft. Het hebben van kennis van het geloof versterkt dan ook onze Iemaan, innerlijke daden en daarmee ons verstand.

Het gebruiken van het verstand is voor velen echter nog steeds een lastige taak. Want zodra zij in aanraking komen met roddels en twijfels die de wereld in worden geslingerd, al gaan die over een betrouwbare persoon, dan beginnen zij aan deze betrouwbare persoon te twijfelen.

Besef dat niemand kan spreken over wat hij niet gezien heeft. Kennis van het ongeziene wordt alleen gegeven middels de Openbaring en niemand ontvangt deze meer.

Dus ben je echt 100% onderworpen aan Allah? Kijk naar jezelf. Houd jij van Allah? Als dat zo is, dan vind je tevredenheid in alles wat Hij heeft voorgeschreven. Hoe goed en hoe graag volg jij dit?

Het uitgangspunt is dat iedereen van nature houdt van Allah. Daarnaast wordt naar de mate van deze liefde gekeken naar hoe goed iemand de (islamitische) verplichtingen nakomt. En niet omdat iemand een bepaalde zonde verricht. Dit is niet de maatstaf. Immers, iedereen onder ons zondigt.

En degene die ons tot de zonde drijft, is in eerste instantie de Shaytaan. Allah beveelt ons hem als onze vijand te nemen, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, de satan is voor jullie een vijand. Neem hem dan ook als vijand.”

(Soerat Faatir: 6)

De naam Iblies komt van het Arabische stamwoord ‘Ablasa’ wat betekent: iets dat verandert, niet in staat is om te spreken, beperkt in iets. De naam Iblies en deze satan zelf hebben al deze drie eigenschappen in zich.

En als wij kijken naar de daden die door hem zijn geïnspireerd, dan zien wij dat dit ook onmenselijke daden zijn: list, bedrog, diefstal, bloedvergieten, moord en doodslag. En alles omwille van wereldse belangen.

Laat je niet misleiden door de wereldse zaken, want de waarde ervan in vergelijking met het Hiernamaals is als de hoeveelheid water die achterblijft op je vinger nadat je deze hebt ondergedompeld in de zee. Zoals de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De vergelijking tussen het wereldse en het Hiernamaals is zoals één van jullie je vinger in de zee zou dompelen, deze vervolgens eruit zou halen en (de te vergelijken waarde ervan is) wat daar vervolgens op (de vinger van) achterblijft.”

(Moeʿdjam ul-Awsat van atTabaraanie, boekdeel 8, blz. 305)

Dus laat je verstand prevaleren!

Team al-Yaqeen
(Samengevatte vertaling van de vrijdagpreek van Sheikh Ilyas El Yousfi
14 juli 2017, moskee as-Soennah)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter