|
13:42
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:32
Middel 6
07:27
Middel 5
13:42
Middel 2
16:53
Middel 4
19:43
Middel 3
21:30
Alle gebedstijden
Liefde in de Islam
 

Islam is
de godsdienst van liefde en barmhartigheid. Veel ayaat [verzen in de Koran] en
veel overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) benadrukken het belang van liefde in het leven van de moslims. Niet
voor niets is liefde naast de nederigheid een eis voor de aanbidding
en niet voor niets is hij een voorwaarde voor de getuigenis dat er
geen god is dan Allah(
لا
إله إلا الله
) als men dit zinnetje uitspreekt zonder
Allah en Zijn Ware Geloof en Zijn ware dienaren lief te hebben, wordt het niet
geaccepteerd.

Allah zegt in de Koran
wat als volgt vertaald kan worden:

"En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie uit jullie eigen
echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie bij hen rusten en Hij heeft tussen
jullie genegenheid en barmhartigheid doen ontstaan. Voorwaar, daarin zijn zeker
Tekenen voor een volk dat nadenkt
."                                                                                                       
(Soerat ar-Roem: 21) 

Dit is een geweldige ayah die kort maar
zeer krachtig de ware relatie tussen de echtgenotes omschrijft en die mensen tot
het denken zet, opdat zij misschien Allah dankbaar zullen zijn voor Zijn gunsten.

Onze
Profeet (vrede zij met hem) zegt:

"(Er
zijn) drie (eigenschappen) als iemand die heeft zal hij daarmee
de zoetheid van het geloof ondervinden: dat hij van Allah en Zijn Profeet
(vrede
zij met hem) het
meest houdt dan van wie/wat dan ook, dat als hij een persoon liefheeft
hem puur omwille (van het behagen) van Allah lief moet hebben en dat hij het
verafschuwt om terug te vallen in kofr
(ketterij), nadat Allah hem daarvan heeft
gered, zoals hij het verafschuwt om in het Vuur geworpen te worden
."                                                                                                      (al-Boekhari en Moeslim)

Dit is weer zo’n geweldige
overlevering die de gelovige leert hoe hij/zij liefde in zijn/haar hart kan
‘bijstellen’ en koers geven opdat hij/zij de zoetheid gaat proeven waarmee
zijn/haar hart wordt gerustgesteld. 
Hieruit kan men concluderen hoe belangrijk liefde is in de islam.

1.     Liefde is
een natuurlijke behoefte voor iedereen

Iedereen
heeft liefde nodig. Liefde is een aangeboren eigenschap bij de mens. Een moeder
hoeft er niet over na te denken of ze van haar (pasgeboren) kind moet houden of
niet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het kind zelf. Liefde is een soort warmte
die de verschillende relaties tussen mensen vers houdt en beschermt tegen
bederf. Deze warmte is dus noodzakelijk voor het overleven van de goede
relaties. Echter moet liefde toch binnen de perken blijven – deze warmte mag dus de kamertemperatuur
niet overschrijden, maar ze mag ook niet tot het vriespunt gaan dalen – anders
kan het tot bederf leiden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die ontzettend veel van
zijn vrouw houdt en die alles wat ze hem dicteert ook uitvoert ongeacht of dat
nou goed is voor hem en anderen of niet, zo iemand kan door deze blinde
liefde  een gevaar zijn voor
zichzelf en voor andere mensen, want het kan zo zijn – als het gaat om een
slechte vrouw- dat zij hem opdraagt zonden te begaan die zijn ondergang kunnen
betekenen. Het hoofd van de profeet Yahya Ibn Zakaria werd geschonken aan een
prostituée uit Banoe Israël, omdat de toenmalige heerser ontzettend veel van
haar hield en zich genoodzaakt zag haar vervloekte opdracht (wens!) uit te
voeren: ‘een hoge temperatuur leidt tot brandwonden’! Een uitzondering hierop
is  liefde voor de Schepper, deze
mag (moet) men altijd blijven opvoeren, omdat de absolute liefde alleen voor
Allah is.

Liefde is niet altijd gebaseerd op of verbonden aan de sexuele
drift zoals sommigen beweren. Ik kan me niet voorstellen dat een zoon van zijn
moeder/vader houdt omdat hij met haar/hem gemeenschap wil hebben. Dat er
tegenwoordig mensen zijn die dit soort ideëen dragen laat zien hoe erg het
gesteld is met de mensheid en dat shaitan er toch in geslaagd is om de
natuurlijke aanleg (Fitra) bij veel mensen te misvormen. Moge Allah
ons allemaal behoeden!

2.    Liefde is verschillend afhankelijk van het soort
relatie

Liefde verschilt volgens het soort relatie dat tussen de
verschillende personen bestaat. Niemand twijfelt eraan dat de liefde die men
voor de Schepper (Allah is geen mens) heeft anders is dan de liefde die men voor
de moeder heeft en dat deze laatste weer verschilt van de liefde die men voor de
echtgenote/echtgenoot koestert: 
vooral de gevoelens die daarmee gepaard gaan zijn verschillend. De
‘kleur’ van de verschillende ‘warmtes’ is dus niet dezelfde! Het is verplicht
voor de moslim om deze ‘kleuren’ te kunnen onderscheiden en niet ‘kleurenblind’
te zijn! Moge Allah ons allemaal behoeden, Amien.

3.    Tot
slot

Dit was ‘liefde in de islam’ in het kort. Ik
hoop in de volgende uitgave  ‘De rol
van liefde in de opvoeding van kinderen’ te zullen belichten. Moge Allah mij
bijstaan en Moge Hij dit werk van mij accepteren. Tot dan, Wassalaamu
calaikum warahmatullahi wabarakatuh.