|
06:27
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:27
Middel 6
08:24
Middel 5
13:03
Middel 2
15:02
Middel 4
17:27
Middel 3
19:17
Alle gebedstijden
Nu de Ramadan voorbij is…

Geliefde moslims,

Gisteren nog, waren we in de maand Ramadan en vandaag zitten we hier om ʿIed-ul-Fitr te vieren. Het zijn twee dagen die elkaar meteen opvolgen. Op de ene dag is het verboden om te eten en op de volgende dag is het verboden om te vasten. Dit allemaal op Bevel van Allah en Zijn Boodschapper. En op ons rust dus de volledige overgave en onderwerping. We aanbidden Allah door middel van het ontvasten, zoals wij Hem hebben aanbeden middels het vasten.

Vandaag beleven we de vreugde van het Fitr-feest en tegelijkertijd hopen wij op de grote blijdschap in het Hiernamaals vanwege onze vasten.

De beloningen en giften die wij vandaag van onze Heer uitgereikt krijgen, zijn slechts een onderdeel van de grote beloningen en giften die voorbehouden zijn voor Zijn vastende dienaren op de Dag des Oordeels. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voor de vastende zijn er twee blijde momenten: Als hij ontvast, is hij blij. En als hij zijn Heer ontmoet, zal hij blij zijn met zijn vasten.”

(al-Boekhaarie)

Dit vanwege de grote beloningen voor zijn vasten die hem te wachten staan.

Vandaag hebben we dus te maken met de eerste blijdschap in dit leven. Straks volgt een grotere, eeuwige en belangrijkere blijdschap. En dat is de blijdschap in het Hiernamaals.

Een van de redenen om blij te zijn in het Hiernamaals, is het feit dat het vasten samen met de Koran dan aan komen om de moslim te redden van de moeilijkheden op die Dag en de hitte ervan. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het vasten en de Koran zullen voorspraak doen voor de dienaar. Het vasten zal zeggen: “Mijn Heer, ik heb hem weerhouden van eten en lusten overdag, sta mij daarom toe om voor hem voorspraak te doen.” En de Koran zal zeggen: “Mijn Heer, ik heb hem weerhouden van slaap in de nacht.” Waarna zij beiden voorspraak mogen doen.”

(al-Haakim in al-Moestdrak)

Wat niet onopgemerkt aan ons voorbij mag gaan, is het feit dat blijdschap altijd na ontbering komt. En dat gemak met ongemak komt en dat geluk het gevolg is van geduld. Een maand lang moesten wij ons onthouden van allerlei lusten overdag, zelfs van datgene wat ons lichaam staande houdt aan eten en drinken. En daarna volgden de nachten die wij vulden met allerlei vormen van aanbiddingen, van nachtgebed tot het lezen van de Koran, tot het gedenken van Allah en het verrichten van Iʿtikaaf. Men was zo intensief bezig dat hij nauwelijks toekwam aan de noodzakelijke behoeften van zijn lichaam. Na dit alles, komt de vreugde van al-ʿIed. Het is de dag van al-ʿIed, de dag waarop niet gevast mag worden. De dag waarin men rijkelijk beloond wordt voor zijn gulheid jegens zijn gezin, vrouw en kinderen.

Geliefde broeders en zusters in de Islam, ik wil graag jullie aandacht voor de volgende punten:

Eerste aandachtspunt :

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En aanbid jouw Heer (o Mohammed) totdat de zekerheid (de dood) tot jou komt.”

(Soerat al-Hidjr: 99)

Daarom moeten we in deze samenkomst van ons, op deze feestdag van ons Allah beloven om door te gaan met het gehoorzamen van Hem en daarin ijverig te zijn. Ook al zijn het maar weinig goede daden die je verricht, als je deze maar vast weet te houden.

“Want de meest geliefde daden bij Allah zijn de daden die men vasthoudt, ook al zijn het weinig.”

Er is geen grotere blijdschap dan het moment waarop wij onze Heer met onze goede daden zullen ontmoeten en waarop Allah tegen ons zal zeggen:

“O inwoners van het Paradijs!” Zij zullen zeggen: “Onze Heer, tot Uw dienst.”

Waarna Allah zal zeggen: “Zijn jullie tevreden?”

Zij zullen zeggen: “Waarom zouden wij niet tevreden zijn, terwijl U ons datgene heeft gegeven wat U niemand van Uw schepselen heeft gegeven?”

Allah zal zeggen: “Ik zal jullie iets beters dan dat geven.”

Zij zullen verbaasd zeggen: “En wat is beter dan dat allemaal.”

Hij zal dan zeggen: “Ik zal jullie Mijn Tevredenheid schenken en nooit meer ontevreden over jullie zijn.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Tweede aandachtspunt:

Het gevaar van de zonden is enorm. De ernst daarvan mag niet onderschat worden: Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Het verderf is op het land en in de zee zichtbaar geworden door datgene wat de handen van de mensen hebben verworven, zodat Hij (Allah) hen iets laat proeven van wat zij hebben gedaan, opdat zij zullen terugkeren.”

(Soerat al-Baqarah: 143)

Een van de vrome voorgangers zei: “Het loon van de zonden is zwakte in de aanbidding, een benauwd leven en het bemoeilijken van het genot.” Hem werd toen gevraagd: “Wat wordt bedoeld met ‘het bemoeilijken van het genot?” Hij zei: “Telkens als hij te maken heeft met een Halal-genot komt er iets wat voor hem het genot vermindert.”

Het is werkelijk triest om vandaag de dag te zien hoeveel jongens en meisjes zich diep verzuipen in de lusten, blindelings volgen van de mode, de hele dag vastgenageld zijn aan sociaal media om onzin te volgen, te delen en te liken. En het volgen van iedere verdorven en ordinaire man of vrouw.

Besef goed waar je mee bezig bent, verdoe je tijd niet maar benut je tijd met datgene wat jou baat in dit leven en in het Hiernamaals.

Derde aandachtspunt:

Iedere gemeenschap heeft haar eigen grondbeginselen die generatie op generatie geërfd worden. Het zijn principes die haar van de rest onderscheiden en haar bestaan waarborgen. Ondanks de noodzaak tot de sociale contacten, samenleving en afwisselen van allerlei belangen, en het belang van respect te tonen aan andersdenkenden is het noodzakelijk voor jou bestaan om over jouw eigen identiteit te waken en niet te laten meeslepen door negatieve gedrag.

Vierde aandachtspunt:

Ondanks de vele wegen van verleidingen, de materialistische instellingen van vele mensen en het verdorven gedrag dat de overhand heeft, is de ernst hiervan zeker te beperken door het invoeren van sociale controle. Om het kwaad tegen te gaan is het dus van essentieel belang om elkaar aan te spreken op elkaars fouten en overtredingen met kennis en wijsheid. Het afkeuren van het slechte, ook al is het met het hart, is zonder twijfel een van de sterkste middelen om een gezonde samenleving te waarborgen. Het is hét principe dat ervoor zorgt dat we de beste gemeenschap zijn. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Jullie zijn de beste gemeenschap die voor de mensen is voortgebracht.”

(Soerat Aali ʿImraan: 110)

Beste zusters in de Islam, o beste moeder! O beste zussen, beste echtgenotes, beste dochters:

Ik richt mij tot jou met een oprecht advies: Wees zuinig op jullie gezinnen. Waak over het voortbestaan van jullie gezinnen. Doe je best om de kinderen op te voeden met hulp van de echtgenoten.

Zorg dat zij bekend worden met de juiste islamitische overtuiging. Voed jullie kinderen op om Allah te vrezen. Voed hen op om hun hoop op Allah te vestigen. Leer hun de islamitische verplichtingen, goede manieren en het nobele gedrag. Leer hen om trots te zijn dat zij moslims zijn.

Beste zuster in de Islam, stort je op datgene wat jou baat in dit wereldse leven en in het Hiernamaals. Kijk uit voor datgene waar het gros van de vrouwen tegenwoordig mee bezig is. Ze gaan elke vergankelijke versiering van deze wereld achterna, verspillen hun tijd daarin door het laatste nieuws te volgen. De nieuwste recepten, nieuwste kledingmode, nieuwste meubelmode, en het volgen van menig vlogster.

Volgde jij maar het laatste nieuws van de baatvolle boeken en lessen waarmee jij jezelf verder ontwikkelt op verschillende gebieden zoals het geloof, opvoeding, educatie, en dergelijke.

Beste zuster in de Islam, de eer van moslima zit hem in haar geloof en kuisheid. De overheersing van de materialistische wereld waar we tegenwoordig mee te maken hebben zou ons zorgen moeten baren. Blijf daarom overeind en kijk uit dat je onbedekt en opgemaakt de straat op loopt. Kijk uit dat jij je vrouwelijke schoonheden toont aan vreemde mannen. Kijk uit dat je met een verleidelijke stem spreekt. Kijk uit voor strakke kleding die jouw vrouwelijke figuur accentueert.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “O Profeet, zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters en de echtgenotes van de gelovigen dat zij hun Djilbaabs over zich heen dienen te laten hangen. Dat is beter, zodat zij herkend zullen worden en niet lastig worden gevallen.”

(Soerat al-Ahzaab: 59)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis): “En laat hen niet met hun voeten stampen, zodat datgene wat zij aan schoonheden verhullen, niet prijs zal worden gegeven.”

(Soerat an-Noer: 31)

Als het de vrouw afgekeurd wordt om het geluid van haar enkelsieraad te laten horen, wat dan te denken van degene die te kijk loopt, zichzelf parfumeert, en vrouwelijke schoonheden toont?

Beste moslims,

Het ware geluk en de ware vreugde is dat de moslim in staat is geweest om zijn vastenmaand te vervolmaken, de gebeden te verrichten, te slagen in Laylat-ul-Qadr, Zakaat-ul-Fitr uit te geven, de vastenden te voeden, de behoeftigen te helpen, de moeilijkheden van mensen weg te nemen, smeekbedes te verrichten, Allah te gedenken en als laatste dit ʿIed-gebed te hebben voltooid en dit ritueel van Allah te hebben verheven.

“Zeg (o Mohammed): “Laat hen zich met de Gunst van Allah en Zijn Genade verblijden. Dat is beter dan dat wat zij (aan vergankelijke wereldse zaken) vergaren.”

(Soerat Yoenoes: 59)

Beste moslims,

Wat is het prachtig om een goede daad op te laten volgen door goede daad. Probeer daarom ook de zes dagen van de maand Shawwaal te vasten als blijk van dankbaarheid aan Allah.

Onze Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie de maand Ramadan heeft gevast en vervolgens zes dagen van Shawwaal vast; het is alsof hij het hele jaar heeft gevast.”

(Moeslim)

Vertaling van de ʿIed ul-Fitr preek van Sheikh Ilyas El Yousfi

Dinsdag 1 Shawwaal 1440 / 4 juni 2019

*Korancitaten gehaald uit het boek ‘Interpretatie van de betekenissen van de Koran’, door Aboe Ismail & studenten.
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter