|
16:02
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:26
Middel 6
08:18
Middel 5
13:34
Middel 2
16:02
Middel 4
18:36
Middel 3
20:22
Alle gebedstijden
Offeren, een soennah voor een ieder

Het offeren is aanbevolen voor zowel man, vrouw, jong, oud, getrouwd, vrijgezel, de ingezetene en de reiziger (met uitzondering van de bedevaartganger). Wel geldt hierbij dat men het zich financieel moet kunnen veroorloven en het offeren er niet toe leidt dat de persoon in kwestie hierdoor de rest van het jaar (financiële) schade ondervindt. Het is afkeurenswaardig om het offeren zonder geldige reden na te laten.

Kortom; het is een Soennah voor elke persoon die (religieus) toerekeningsvatbaar wordt geacht en hiertoe in staat is. De suggestie dat het offeren slechts voorgeschreven is voor degene die getrouwd is, is ongegrond. Ook is het incorrect om te denken dat het offeren slechts voorgeschreven is voor de vrouw als zij onder de hoede van haar echtgenoot valt zodat hij kan offeren namens haar en haar gezin. Daarentegen geldt dat het offeren is voorgeschreven voor eenieder die in staat is om dit te bekostigen, ongeacht of hij getrouwd, vrijgezel of gescheiden is en wel of niet in het bezit is van kinderen.

Sheikh Ilyas El Yousfi