|
18:12
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:49
Middel 6
05:15
Middel 5
13:52
Middel 2
18:12
Middel 4
22:13
Middel 3
23:40
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Profeet Ibrahim – 2

Ibrahiem en Sarah Toen Ibrahiem ouder werd, trouwde hij met Sarah. Ibrahiem en Sarah hadden geen kinderen, maar hadden dit dolgraag gewild. Na een poosje vond Sarah het goed dat Ibrahiem ook met een andere vrouw zou trouwen, dit werd Hadjar, haar hulp. Hadjar en Ibrahiem kregen wel een kind, een zoontje Ismaciel genaamd. Sarah [...]

De Islamitische opvoeding – deel 1

In de Naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige De Islamitische opvoeding gedurende de eerste ontwikkelings-periode De methode waarmee we onze jeugd opvoeden is het waard onze volle aandacht te krijgen want opvoeden is één van de belangrijkste taken die we hebben, en één die de grootste nauwkeurigheid vereist. Allah heeft kinderen aan hun [...]

Ghierah

Wij leven in een maatschappij waarin de meeste mannen en vrouwen hun gevoel voor bescheidenheid zijn kwijtgeraakt. Vrouwen lijken alleen nog maar geobsedeerd te zijn door hun uiterlijk en dragen kleding waarvan zij weten dat het de aandacht trekt van mannen, zelfs als deze vrouwen gehuwd zijn! Zij zijn hun gevoel voor schaamte kwijtgeraakt.  Op [...]

Servies

Elk servies is toegestaan om te gebruiken, behalve servies van goud en zilver. Eten en drinken uit dit servies is in het bijzonder verboden buiten het gebruik ervan op andere manieren. Hoedhayfah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Drink niet uit gouden en zilveren servies en draag geen zijde en brokaat. Dit [...]

Reinheid voor het gebed

Ibn cOmar overlevert: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen: ,,Het gebed wordt niet geaccepteerd zonder reiniging.”                                                                                      (Moeslim) Onder reiniging verstaat men: – Reiniging door middel van water – Reiniging door middel van aarde Het reinigen door middel van water is onder te verdelen in:                                                – De Woedoe [...]

De wijze waarop de woedoe (rituele kleine wassing) wordt gedaan

Hoemraan, de bediende van cOethmaan, overlevert dat cOethmaan bin cAffaan om water vroeg en vervolgens de woedoe verrichtte. Hij waste zijn handen driemaal, vervolgens spoelde hij zijn mond en snuitte zijn neus (driemaal), vervolgens waste hij zijn gezicht driemaal, vervolgens waste hij zijn rechterarm tot en met de elleboog driemaal, vervolgens deed hij hetzelfde met [...]

De handelingen die de woedoe breken

1.                  Alles wat via de uitscheidingswegen het lichaam verlaat zoals urine, ontlasting en winden Dit op basis van de volgende woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): “Of als één van jullie van het toilet is gekomen.”                                        (soerat al-Maa’iedah: 6) Hieronder verstaan wij het doen van de behoeften De Profeet (vrede zij [...]

Het vegen over de sokken

Imam an-Nawawi zegt in ‘Sharh Moeslim’ boekdeel 3 overleveringsnummer 164: “Er bestaat overeenstemming tussen de geleerden die ertoe doen over het toestaan van het vegen over de sokken voor de reiziger en de ingezetene, ongeacht of hier nu behoefte toe is of niet. Het is tevens toegestaan voor de vrouw binnenshuis dit te doen. En [...]

Tayammoem

Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: “En als jullie ziek zijn of op reis zijn of als één van jullie van het toilet is gekomen of jullie gemeenschap met jullie vrouwen hebben gehad en jullie vinden dan geen water, verricht dan tayyamoem met schone aarde en veeg dan over jullie hoofden en jullie [...]

De etiquette van het toiletteren

Het is aanbevolen voor degene die naar het toilet wilt gaan om het volgende te zeggen: “Bismillah Allahoemma innie acoedhoebika minal ghoebthie wal ghabaa’ieth.” Dit op basis van de overlevering van cAli, dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wat als scherm dient tussen de Djinn en de cAuwrah van de mens, als hij [...]

Meest gelezen