|
19:08
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:34
Middel 6
08:32
Middel 5
13:01
Middel 2
14:52
Middel 4
17:15
Middel 3
19:08
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Waarom zou ik de Islam moeten omarmen?!

Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:  “O, Mensen! Aanbidt jullie Heer Die jullie heeft geschapen en degenen voor jullie, opdat jullie godvrezend zullen zijn.”                                                                               (Soerat al-Baqarah: 21)  Allah heeft ons bevolen om Hem te aanbidden. Maar iemand zou toch kunnen zeggen: “Kan ik Hem dan niet aanbidden als [...]

Islamitische principes en het zelfvertrouwen

  Islam houdt zich goed bezig met het versterken van het zelfvertrouwen bij het individu. Het zelfvertrouwen wordt beschouwd als een van de basiseigenschappen die vanaf de eerste jaren bij het kind geleidelijk wordt opgebouwd. Het staat in direct verband met de psychische, maatschappelijke acclimatisering van het individu. Het zelfvertrouwen heeft sinds lange tijd interesse [...]

Wateren

Tahaarah Taalkundig betekent tahaarah: reinheid en zich ontdoen van Ahdaath[1]. Volgens de Fiqh-termen betekent tahaarah het opheffen van een Hadath (gebeurtenis) of het verwijderen van een Nadjas (onreine materie). Wateren Al het water dat uit de hemel of de grond komt is Tahoer op basis van de volgende bewijzen: “En wij deden uit de hemel [...]

Definitie Tawhied

    De taalkundige betekenis van Tawhied is: Het één maken en het ontkennen van meerderen. De Islamitische betekenis van tawhied is: Het ontkennnen van een gelijke aan Allah in al Zijn Eigenschappen, Namen en Daden. Tevens betreft het de ontkennig dat Allah gelijken heeft in Zijn Heerschappij. Allah zegt met betrekking tot het ontkennen [...]

Ik at met rechts en de ober werd moslim!

Ik ben deze zomer voor persoonlijke zaken naar Groot-Brittannië afgereisd. Tijdens mijn verblijf daar nodigde één van mijn Arabische vrienden mij uit om eens traditioneel Engels te gaan eten in een restaurant in de omgeving van Londen. Mijn vriend was een vaste bezoeker in dit restaurant, daarom werden wij extra in de watten gelegd door [...]

Tawhiedul-Asmaa was-Sifaat

Tawhiedul-Asmaa’ was-Sifaat is de Eenheid van Allah in Zijn Namen en Eigenschappen. Deze Namen en Eigenschappen van Allah zijn niet te vergelijken met de namen en eigenschappen van Zijn schepselen. Want Allah, de Almachtige, is ver verheven boven alle tekortkomingen. Zijn schepselen zijn echter niet vrij van fouten en tekortkomingen. Allah heeft een ontelbaar aantal Namen. [...]

Profeet Yoesef – 1

Yoesef (vrede zij met hem) de zoon van Jacqoeb (vrede zij met hem) was één van de Profeten van Allah . Al toen hij jong was, was hij heel erg intelligent en ook erg knap. Zijn vader, Jacqoeb was ook een Profeet van Allah en was het kleinkind van Ibrahiem (vrede zij met hun beide). [...]

Profeet Ibrahim – 3

Allah wilde dat Ibrahiem de Kacba weer op zou bouwen vlakbij de Zam-Zam bron. Ibrahiem moest samen met Ismaciel de Kacbah bouwen op de stukken die overgebleven waren van de Kacbah die Adam gebouwd had. Het was niet de eerste keer dat de Kacbah stuk was of helemaal vernield. Eerst heeft de zoon van Adam aan [...]

Servies

– Alle soorten servies zijn toegestaan, behalve; 1.      Servies van goud of zilver. 2.      Servies waarin goud of zilver is verwerkt. – Als slechts een kleine hoeveelheid zilver in het servies is verwerkt, dan kan dit geen kwaad in geval van noodzaak. Hoedhayfah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Drink niet uit [...]

Etiquette van het toileteren

            – Het is aangeraden om met het linkerbeen het toilet te betreden.   – Men zegt bij het binnentreden van het toilet: "Bismillah Allahoemma innie acoedhoebika minal ghoebthie wal ghabaa’ieth."     – Dit op basis van  de overlevering van Anas waarin hij zegt: “Als de Profeet (vrede zij met hem) [...]

Meest gelezen