|
06:29
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:29
Middel 6
08:26
Middel 5
13:03
Middel 2
15:00
Middel 4
17:24
Middel 3
19:15
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Waar zijn de geleerden?

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah, diens familie en metgezellen. Voorts… De Islamitische geleerden worden gezien als de erfgenamen van de Profeten. Zij vervullen de functie van de Profeten door de mensen enerzijds in te lichten over wat hen schaadt en anderzijds voor hen het pad naar [...]

Gezamenlijk offeren

Het is niet toegestaan om de kosten voor het offeren van een schaap te verdelen onder de gezinsleden. Dat de zoon, dochter en vader allemaal een deel bijdragen om zodoende de prijs te betalen voor het offeren van een schaap is niet toegestaan. Imam an-Nawawie zegt hierover: “Ze zijn het er unaniem over eens dat [...]

Offeren, een soennah voor een ieder

Het offeren is aanbevolen voor zowel man, vrouw, jong, oud, getrouwd, vrijgezel, de ingezetene en de reiziger (met uitzondering van de bedevaartganger). Wel geldt hierbij dat men het zich financieel moet kunnen veroorloven en het offeren er niet toe leidt dat de persoon in kwestie hierdoor de rest van het jaar (financiële) schade ondervindt. Het [...]

Span je extra in!!!

Allah, de Verhevene, heeft bepaalde momenten begunstigd boven anderen. Zo zijn de laatste tien nachten van de Ramadan waardevoller dan de overige nachten. En zoals de laatste tien nachten de meest gezegende nachten van het jaar zijn, zo zijn de eerste tien dagen van Dhoel-Hiddjah de meest gezegende dagen van het jaar. Dit zijn de [...]

Toon je betrokkenheid..!

Beste broeder, Zowel vóór als tijdens je huwelijk hebben je moeder en zussen behoefte aan jouw genegenheid en barmhartigheid. Zij verlangen ernaar dat jij om hen vraagt en je betrokkenheid toont. Het kan zijn dat een theekransje met jou erbij of een gezamenlijk uitstapje meer impact op hen heeft dan een duur geschenk. Je biedt [...]

Slechte eigenschappen binnen het huwelijk

Om een huwelijk in goede banen te leiden is het zaak dat zowel de man als de vrouw in het bezit zijn van nobele eigenschappen en gedragscodes. Vele echtscheidingen zijn namelijk het gevolg van verwerpelijke eigenschappen die één der beiden bezit. Hier volgen vier eigenschappen die aanleiding kunnen zijn voor een echtscheiding. Dit zijn eigenschappen [...]

Geleerden zijn geen psychiaters of therapeuten

Ik gaf eens een lezing. Ik meen in de zomer van 1999 (of 2000?). Tijdens de vraag- en antwoordsessie stelde iemand mij een vraag over depressie. Alhoewel ik me niet precies herinner wat ik antwoordde (alle lof zij Allah dat de lezing niet was opgenomen), was het iets in de trant van ‘als een persoon [...]

Eerst Shawwaal of eerst vasten inhalen?

Alle lof is aan Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper diens familie en metgezellen. De geleerden verschillen van mening over het oordeel over het vrijwillig vasten (van o.a. de zes dagen van de maand Shawwaal) alvorens het inhalen van het vasten van de (gemiste dagen van) Ramadan. Volgens een groot deel van [...]

Het beëindigen van de maand

De maand Ramadan verlaat ons. En het zal een getuige vóór of tegen ons zijn. Wie de maand eindigt terwijl hij het goede heeft verricht, laat diegene Allah hiervoor danken en de blijde tijding voor de beloning hebben. Want Allah zal de beloning van iemand die het goede doet niet teniet doen gaan. En wat [...]

Hoeveel Rakaʿaat heeft het nachtgebed?

Imam Ibn ʿAbdil-Barr al-Maalikie zei: “Er is een geen meningsverschil onder de geleerden dat er geen beperking is en dat er niets bepaald werd m.b.t. het aantal Rakaʿaat van het nachtgebed en dat het een vrijwillig gebed is. Degene die wil mag het aantal Rakaʿaat verminderen of vermeerderen.” (al-Istidhkaar) Imam An-Nawawie ash-Shaafʿie zei: “Al-Qaadie zei: “Er [...]

Meest gelezen