|
14:54
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:33
Middel 6
08:31
Middel 5
13:02
Middel 2
14:54
Middel 4
17:17
Middel 3
19:09
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

De manier waarop onreinheden worden gereinigd

Weet dat Degene die de rechtsregels heeft vervaardigd (Allah, de Verhevene) en ons heeft ingelicht over onreinheden, ons ook heeft ingelicht over de wijzen waarop deze onreinheden gereinigd kunnen worden. Het is aan ons om Zijn woorden op te volgen en Zijn bevelen na te leven. Waar al-ghoesl wordt genoemd voor het wegnemen van onreinheden [...]

De Fitrah (natuurlijke aanleg)

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Vijf (zaken) behoren tot de fitrah (natuurlijke aanleg); Het scheren van de schaamstreek, de besnijdenis, het kortknippen van de snor, het epileren van het okselhaar en het kortknippen van de nagels.”                                                                                                                                (al-Boechari en Moeslim) Zakariyah bin Abi Zaa’idah overlevert [...]

Servies

Elk servies is toegestaan om te gebruiken, behalve servies van goud en zilver. Eten en drinken uit dit servies is in het bijzonder verboden buiten het gebruik ervan op andere manieren. Hoedhayfah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Drink niet uit gouden en zilveren servies en draag geen zijde en brokaat. Dit [...]

Reinheid voor het gebed

Ibn cOmar overlevert: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen: ,,Het gebed wordt niet geaccepteerd zonder reiniging.”                                                                                      (Moeslim) Onder reiniging verstaat men: – Reiniging door middel van water – Reiniging door middel van aarde Het reinigen door middel van water is onder te verdelen in:                                                – De Woedoe [...]

De wijze waarop de woedoe (rituele kleine wassing) wordt gedaan

Hoemraan, de bediende van cOethmaan, overlevert dat cOethmaan bin cAffaan om water vroeg en vervolgens de woedoe verrichtte. Hij waste zijn handen driemaal, vervolgens spoelde hij zijn mond en snuitte zijn neus (driemaal), vervolgens waste hij zijn gezicht driemaal, vervolgens waste hij zijn rechterarm tot en met de elleboog driemaal, vervolgens deed hij hetzelfde met [...]

De handelingen die de woedoe breken

1.                  Alles wat via de uitscheidingswegen het lichaam verlaat zoals urine, ontlasting en winden Dit op basis van de volgende woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): “Of als één van jullie van het toilet is gekomen.”                                        (soerat al-Maa’iedah: 6) Hieronder verstaan wij het doen van de behoeften De Profeet (vrede zij [...]

Het vegen over de sokken

Imam an-Nawawi zegt in ‘Sharh Moeslim’ boekdeel 3 overleveringsnummer 164: “Er bestaat overeenstemming tussen de geleerden die ertoe doen over het toestaan van het vegen over de sokken voor de reiziger en de ingezetene, ongeacht of hier nu behoefte toe is of niet. Het is tevens toegestaan voor de vrouw binnenshuis dit te doen. En [...]

Tayammoem

Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: “En als jullie ziek zijn of op reis zijn of als één van jullie van het toilet is gekomen of jullie gemeenschap met jullie vrouwen hebben gehad en jullie vinden dan geen water, verricht dan tayyamoem met schone aarde en veeg dan over jullie hoofden en jullie [...]

De etiquette van het toiletteren

Het is aanbevolen voor degene die naar het toilet wilt gaan om het volgende te zeggen: “Bismillah Allahoemma innie acoedhoebika minal ghoebthie wal ghabaa’ieth.” Dit op basis van de overlevering van cAli, dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wat als scherm dient tussen de Djinn en de cAuwrah van de mens, als hij [...]

Het gebed

Er zijn vijf verplichte gebeden; ad-Dhohr (het middaggebed), al–cAssr (het namiddaggebed), al-Maghrib (het avondgebed), al-cIshaa’ (het nachtgebed) en al-Fadjr (het ochtendgebed). Anas bin Maalik overlevert: “Op de nachtreis werd de Profeet opgedragen om vijftig gebeden te verrichten. Dit werd later gereduceerd tot vijf (gebeden). Daarna werd er (door Allah) geroepen: ,,O Mohammed! Het woord dat [...]

Meest gelezen