|
14:25
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:13
Middel 6
08:12
Middel 5
12:37
Middel 2
14:25
Middel 4
16:47
Middel 3
18:40
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

De handelingen die de woedoe breken

1.                  Alles wat via de uitscheidingswegen het lichaam verlaat zoals urine, ontlasting en winden Dit op basis van de volgende woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): “Of als één van jullie van het toilet is gekomen.”                                        (soerat al-Maa’iedah: 6) Hieronder verstaan wij het doen van de behoeften De Profeet (vrede zij [...]

Het vegen over de sokken

Imam an-Nawawi zegt in ‘Sharh Moeslim’ boekdeel 3 overleveringsnummer 164: “Er bestaat overeenstemming tussen de geleerden die ertoe doen over het toestaan van het vegen over de sokken voor de reiziger en de ingezetene, ongeacht of hier nu behoefte toe is of niet. Het is tevens toegestaan voor de vrouw binnenshuis dit te doen. En [...]

Tayammoem

Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: “En als jullie ziek zijn of op reis zijn of als één van jullie van het toilet is gekomen of jullie gemeenschap met jullie vrouwen hebben gehad en jullie vinden dan geen water, verricht dan tayyamoem met schone aarde en veeg dan over jullie hoofden en jullie [...]

De etiquette van het toiletteren

Het is aanbevolen voor degene die naar het toilet wilt gaan om het volgende te zeggen: “Bismillah Allahoemma innie acoedhoebika minal ghoebthie wal ghabaa’ieth.” Dit op basis van de overlevering van cAli, dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wat als scherm dient tussen de Djinn en de cAuwrah van de mens, als hij [...]

Het gebed

Er zijn vijf verplichte gebeden; ad-Dhohr (het middaggebed), al–cAssr (het namiddaggebed), al-Maghrib (het avondgebed), al-cIshaa’ (het nachtgebed) en al-Fadjr (het ochtendgebed). Anas bin Maalik overlevert: “Op de nachtreis werd de Profeet opgedragen om vijftig gebeden te verrichten. Dit werd later gereduceerd tot vijf (gebeden). Daarna werd er (door Allah) geroepen: ,,O Mohammed! Het woord dat [...]

De tijden van het gebed

Djaabir bin cAbdullah overlevert dat Djibriel bij de Profeet (vrede zij met hem) kwam en zei: “Sta op en bidt!” Waarop hij ad-Dhohr bad nadat de zon haar hoogste stand had verlaten. Daarna keerde hij terug tijdens al-cAssr en zei: “Sta op en bidt!” Waarop hij al-cAssr bad op het moment dat de schaduw van [...]

De tijden waarop het verboden is het gebed te verrichten

cOqbah bin cAamir overlevert: “Er zijn drie tijden waarop de Profeet (vrede zij met hem) ons verbood het gebed te verrichtten of onze doden te begraven; vanaf het moment dat de zon begint op te komen tot na de zonsopkomst, vanaf het moment dat de zon haar hoogste stand heeft bereikt totdat deze daar weer [...]

De Adhaan

Het oordeel over de adhaan De adhaan luidt het gebed in op een specifieke wijze. De adhaan is verplicht. Maalik bin Hoewayrith overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als de tijd voor het gebed is aangebroken, laat één van jullie dan de adhaan verrichten en de oudste van jullie voorgaan in het [...]

Meest gelezen