|
23:37
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:01
Middel 6
05:36
Middel 5
13:56
Middel 2
18:11
Middel 4
22:02
Middel 3
23:37
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Werken aan een zuivere intentie

De grote geleerde, Imam Ibn ul-Qayyim al-Djawziyyah, zegt: “Een zuivere intentie in het hart gaat niet samen met het ervan houden om geprezen en gevleid te worden, en het hebberig zijn naar wat de mensen bezitten. Net zo min als het samenkomen van water met vuur en een hagedis met een vis. Als jij je [...]

Ramadan, de maand van smeekbeden

Allah sprak in een aantal verzen van hoofdstuk al-Baqarah over de verplichtingstelling van het vasten. Tussen die verzen vinden wij één vers dat op het eerste gezicht niets te maken lijkt te hebben met het vasten. Het betreft namelijk het volgende vers (interpretatie van de betekenis): “En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij [...]

Het Tarawieh gebed

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen. . Tot hetgeen de Profeet (vrede zij met hem) gedurende de maand Ramadan heeft voorgeschreven, behoort het Tarawieh gebed. Dit is een gebed dat sterk aanbevolen is gedurende deze gezegende maand. Het verdient de voorkeur om dit gebed gezamenlijk [...]

De bittere pil van de beproevingen

Imam Ibn ul-Qayyim zegt: “Tot de perfecte mate van de Goedheid van de Heer behoort dat Hij Zijn dienaar de bittere pil van een breuk laat slikken, alvorens de zoetheid van herstel. Nadat Hij voor Adam de genieting van het Paradijs compleet wilde maken, liet Hij hem eerst proeven hoe bitter het is om het [...]

De gelovigen zullen beproefd worden

Allah heeft jou niet alleen verteld dat jij met het geloven in Hem en het aanbidden van Hem geduldig moet zijn wanneer je schade ondervindt. Nee, schade en beproevingen zullen hoe dan ook komen. Hij zegt juist op retorische wijze tegen jou (interpretatie van de betekenis): “Dachten de mensen dat zij met rust worden gelaten, [...]

Waarom smeekbeden soms niet worden verhoord

Het is vreemd dat jij blijft volharden in het vragen om je doelen: hoe langer deze uitblijven, hoe langer jij blijft volharden (in het vragen van Allah). Dit terwijl jij vergeet dat het uitblijven hiervan twee redenen kan hebben: Het is in je eigen voordeel. Wellicht haast jij je tot iets dat je zal schaden. [...]

Vrijdagpreek: Terreuraanslag in Nieuw-Zeeland

Je oogst wat je zaait Ieder weldenkend mens is vandaag verslagen. Verslagen vanwege hetgeen wat in Nieuw-Zeeland is gebeurd. Monsters die zich hebben ontdaan van alle menselijke normen en waarden. Monsters die op een heilige dag gebedshuizen zijn binnengedrongen en zich hebben vergrepen aan biddende moslims. Terwijl deze dag voor moslims als een feestdag geldt; [...]

Mijn bezorgdheid verdween door godsvrucht

Nadat het mij allemaal teveel werd en ik continu in staat van bezorgdheid verkeerde, begon ik na te denken over hoe ik mezelf met elk mogelijk middel kon ontdoen van deze zorgen. Dit alles resulteerde in niets, totdat het volgende vers voor mij naar voren werd gebracht: “En wie Allah vreest, Hij (Allah) zal hem [...]

Vrijdagpreek: Mohammed, de zon die nooit ondergaat

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper Mohammed Beste moslims, beste aanwezigen, Het onderwerp van vandaag gaat uiteraard over onze geliefde Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de waarachtige en betrouwbare. Hij wiens naam waar dan ook wordt genoemd, volgt een moment van vrede en zegeningen. Met zijn komst zijn [...]

Negatief framen van je huwelijk

Het continu aankaarten van huwelijksproblemen, hetzij als grap of serieus bedoeld, schetst onder de mensen een negatief beeld, met alle gevolgen van dien. Op deze wijze wordt het huwelijk namelijk gelijk gesteld aan verdoemenis en wordt men weggehouden van het huwelijk en worden de deuren naar al het andere juist wagenwijd opengegooid. Huwelijksproblemen die zich [...]

Meest gelezen