|
22:02
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:49
Middel 6
05:20
Middel 5
13:49
Middel 2
18:05
Middel 4
22:02
Middel 3
23:33
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Het medicijn tegen depressie, verdriet, eenzaamheid en luiheid

Het zich wenden tot Allah. Het zich constant overgeven aan Hem. Het verrichten van smeekbedes en het leren van de smeekbedes die hieromtrent overgeleverd zijn. Het verrichten van smeekbedes op de momenten waarvan men verwacht en hoopt dat deze verhoord zullen worden, zoals het laatste deel van de nacht, de tijden tussen de Adhaan en [...]

Shacbaan: de voortreffelijkheden, voorgeschreven daden en innovaties

Do’s en don’ts in Shacbaan In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof komt slechts Allah toe. Moge vrede en zegeningen zijn met degene na wie er geen andere Profeet komt. Shacbaan is de achtste maand van de Arabisch Islamitische kalender. Het valt tussen Radjab en Ramadaan. Oesaamah ibn Zayd [...]

Als Corona kon spreken…

Beste mensheid, Het is denk ik niet nodig om mezelf te introduceren. De hele wereld spreekt over mij, is in lockdown vanwege mij en verkeert continu in stress door mij. In tegenstelling tot velen van jullie, heb ik geen tijd te verliezen. Ik kom dus gelijk ter zake en deel enkele zaken over mezelf die [...]

De behoefte naar Allah ten tijde van tegenspoed – Deel 2

Het vierde fundament: Het in acht nemen van de voorgeschreven middelen De dienaar dient voorgeschreven middelen in acht te nemen. Allah, de Meest Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): “En stort julliezelf niet in de ondergang en doe goed. Waarlijk, Allah houdt van de weldoeners.” (Soerat al-Baqarah: 195) Daarnaast heeft de Profeet (vrede zij [...]

Een positieve instelling helpt

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Breng verheugend nieuws en jaag (de mensen) niet weg.” (al-Boekhaarie en Moeslim) Ibn Hazm heeft gezegd: “Breng je vriend niet op de hoogte van datgene wat hem pijn doet en waar hij niets aan heeft. Dit is namelijk het werk van de laaghartigen. En hou geen informatie voor [...]

De bittere pil van de beproevingen

Imam Ibn ul-Qayyim zegt: “Tot de perfecte mate van de Goedheid van de Heer behoort dat Hij Zijn dienaar de bittere pil van een breuk laat slikken, alvorens de zoetheid van herstel. Nadat Hij voor Adam de genieting van het Paradijs compleet wilde maken, liet Hij hem eerst proeven hoe bitter het is om het [...]

Nieuwlichterijen in de maand Radjab

Het introduceren van nieuwlichterijen binnen het geloof behoort tot de gevaarlijkste zaken die tegen de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) indruisen. De Profeet (vrede zij met hem) kwam namelijk niet te sterven, of Allah heeft de Islamitische godsdienst vervolmaakt. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis): “Vandaag heb [...]

De behoefte naar Allah ten tijde van tegenspoed – Deel 1

Beste gelovigen, De behoefte van de dienaar aan zijn Heer, is een gedwongen noodzaak. Allah, de Meest Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “O mensen, jullie zijn degenen die behoeftig zijn aan Allah. En Allah, Hij is de Rijke (d.w.z. Vrij van alle behoeften), de Meest Prijzenswaardige.” (Soerat Faatir: 15) Deze noodzaak wordt onderstreept ten [...]

Corona-virus: neem het als teken om te stoppen met zondigen

We kunnen lang blijven speculeren over de oorzaken van het Corona-virus, maar er is een onomstotelijke oorzaak aan te wijzen waar wij het allen over eens moeten zijn. Het zijn onze zonden. Allah zegt (vertaling van de betekenis): “Het verderf is op het land en in de zee zichtbaar geworden door datgene wat de handen [...]

De beste slaap

Ibn ul-Qayyim zei (toen hij sprak over hoe iemand zich kan beschermen tegen de bestraffing van het graf): “Een van de beste manieren is dat een persoon voor het slapengaan een moment neemt omwille van Allah. Daarbij roept hij zichzelf ter verantwoording over wat hij die dag heeft verloren en gewonnen (aan daden). Daarna ververst [...]

Meest gelezen