|
16:19
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:21
Middel 6
06:19
Middel 5
12:55
Middel 2
16:19
Middel 4
19:16
Middel 3
21:07
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

“Op basis waarvan zou ik jou mijn dochter dan moeten toevertrouwen?”

Imam Soefyaan ibn ʿOeyaynah werd eens benaderd door de zoon van zijn broer, zeggende: “Oom, ik ben gekomen om de hand te vragen…” Hierop zei Imam Soefyaan: “Van wie?”, hij antwoorde: “Van je dochter.” Soefyaan zei: “Van waardige klasse en eerwaardig (ben jij). Ga zitten”, waarna hij ging zitten. Imam Soefyaan vroeg hem: “Draag tien [...]

De gevaren van pornografie

Vandaag de dag zijn we in onze Islamitische gemeenschap (gelukkig) ver genoeg om onze kinderen te voorzien van basale seksuele voorlichting waarbij de meeste ouders vaak ook duidelijk maken aan hun kinderen dat seks voor het huwelijk niet is toegestaan vanuit de Islam en wat de gevaren hiervan kunnen zijn. Eén van de punten waar [...]

De frequentie van familiebezoek

Een veel gestelde vraag is op welke wijze men religieus gezien contact moet onderhouden met zijn familieleden en welke frequentie de Islam hieraan heeft gesteld. Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ʿOethaymien zegt hierover: “(De richtlijn voor) het onderhouden van contact met de naasten, hangt af van de heersende norm en gewoonte van de mensen. Zowel de [...]

Laat je niet demotiveren!

Nadat hij dertig jaar was geworden, zei een persoon die hem wilde demotiveren tegen hem: “Het heeft geen enkele zin meer voor jou om nog kennis te gaan vergaren. Jij bent (te) oud geworden en het moment voor kennis vergaren is geweest.” Uiteindelijk zegende Allah zijn levensduur en stierf hij pas nadat hij de tachtig [...]

Leer de Arabische taal

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “…terwijl dit (d.w.z. de Koran in) een duidelijke Arabische taal is (geopenbaard).” (Soerat an-Nahl:103) Elke persoon die de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) goed wilt bestuderen, zou bekend moeten raken met de taal hiervan, namelijk het Arabisch. Het is immers in deze taal [...]

Neerkijken op een zondaar

Imam Ibn ul-Qayyim zegt: “Dat jij de nacht slapend doorbrengt en vervolgens in de ochtend vol spijt wakker wordt, is beter dan dat jij de nacht biddend doorbrengt en in de ochtend wakker wordt, terwijl je onder de indruk bent van jezelf.” (Madaaridj us-Saalikien, boekdeel 1, blz. 177) Dat jij je op het juiste pad [...]

“De gelovige is harmonieus”

De basis van de islamitische geloofsleer is gestoeld op een zestal pilaren (Arkaan ul-Iemaan). De eerste pilaar hiervan is de Eenheid van Allah. Deze Eenheid dient Hem te worden toegekend in alles wat met Hem verbonden is, zoals onze aanbidding richting Hem, Zijn Daden, Namen en Eigenschappen. Het doel van van het leren van de [...]

ʿAashoeraa’ in aantocht

Het is gewenst dat een moslim altijd het goede nastreeft. Hij moet leven om het doel te dienen waarvoor hij is gemaakt, namelijk het aanbidden van zijn Heer. Daarmee kan hij het Paradijs bereiken. Daarom moet een moslim altijd op zoek gaan naar gezegende tijden. Tijden van gehoorzaamheid. Tijden die de persoon in rang doen [...]

De maand Moeharram: de maand van Soennah, niet van Bidʿah

De maand Moeharram is, gedurende het leiderschap van ʿOmar (moge Allah tevreden met hem zijn), gekozen als eerste maand van de islamitische kalender. Zoals in de Koran en Soennah te vinden is, is dit een maand met specifieke karakteristieken. Zo is Moeharram één van de vier heilige maanden waarover Allah in de Koran spreekt (interpretatie [...]

Het dodengebed verrichten voor jezelf

Tot de zaken die een slechte invloed hebben gehad op de jongeren van vandaag, en waar tijd en moeite in wordt gestoken zonder dat zij er enige baat bij hebben, is het zichzelf en anderen bezighouden met het classificeren van personen en groeperingen. Tijdens hun zittingen houden ze zich bezig met het indelen van hen [...]

Meest gelezen