|
05:26
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:52
Middel 6
05:26
Middel 5
13:47
Middel 2
18:02
Middel 4
21:53
Middel 3
23:28
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Houd rekening met de gevoelens van een ander

Houd rekening met de gevoelens van een ander Houd rekening met de gevoelens van een arme en praat niet in zijn aanwezigheid over je geld. Houd rekening met de gevoelens van een zieke en praat niet in zijn aanwezigheid over je gezondheid. Houd rekening met de gevoelens van een verdrietige en praat niet in zijn [...]

6 Zaken om je Iemaan te versterken

Zaken die helpen om je Iemaan te versterken: • Op tijd het gebed verrichten, • Dagelijks de Koran reciteren, al is het maar één bladzijde, • Dagelijks Allah gedenken, al is het maar voor vijf minuten,… • Afstand nemen van slechte vrienden, • De dood veelvoudig gedenken, • Allah aanhoudend smeken om je Iemaan te [...]

Het dagelijkse leven van de Profeet

Alle lof zij Allah. Wanneer de Profeet (vrede zij met hem) wakker werd, zou hij samen met zijn metgezellen het Fadjr gebed in de moskee verrichten. Dan zou hij op de plek waar hij gebeden had, blijven zitten en Allah gedenken totdat de zon opkwam, en de metgezellen zouden dan bij hem gaan zitten. Zo [...]

Het meest krachtige houvast

Het geloof is als een boom waarvan de wortels stevig in de grond staan, de takken tot hoog in de hemel reiken en de vruchten nooit verloren gaan. Een boom waarvan het licht direct in de ziel schijnt en alles om zich heen verlicht en verwarmt. Een boom die de bron is van zingeving, levenslust [...]

Goede omgang met de vrouwen

Allah zegt tegen de mannen (interpretatie van de betekenis): “En ga op een goede wijze met hen (d.w.z. de vrouwen) om.” (an-Nisaa’: 19) Goede omgang met de vrouw gaat verder dan alleen het bieden van onderdak, kleding en voeding.  Goede omgang is het tonen van een glimlach. Goede omgang is het zeggen van mooie woorden. [...]

Het tijdstip voor al-Hidjaamah

Er zijn meerdere overleveringen, zowel uitspraken als daden, over het tijdstip van al-Hidjaamah. Deze overleveringen zijn op te splitsen in twee categorieën: De eerste categorie: Overleveringen die spreken over specifieke dagen waarop het aanbevolen is om al-Hidjaamah te verrichten, namelijk de 17e (en in het bijzonder wanneer deze op een dinsdag valt) de 19e, de [...]

Controle over je leven

Wij laten ons vaak sturen door wat mensen goed- of afkeuren. Wij raken verlamd door de gedachte aan wat mensen van ons vinden. Wij leggen onszelf allerlei beperkingen op om tegemoet te komen aan het beeld van anderen. Maar hoe zit het met ons eigen beeld? Hebben wij nog enige zeggenschap over ons leven? Mogen [...]

Winstgevende handelstransactie

De volgende drie zaken leiden gegarandeerd tot een winstgevende handelstransactie: 1. Het lezen van het Boek van Allah. 2. Het onderhouden van het gebed. 3. Het uitgeven van liefdadigheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Waarlijk, degenen die het Boek van Allah voordragen, het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien, [...]

Het mooiste gesprek van de dag

Het gebed is het belangrijkste middel om onze dankbaarheid aan Allah te tonen. Dankbaarheid voor alle gunsten die Hij ons heeft gegeven. Het gebed is het normale antwoord van een hart dat zich heeft overgegeven aan Allah. Het gebed is het toonbeeld van oprechtheid en devotie. Het is het water waarmee de boom van het [...]

Alles af laten hangen van de geleerden 

In deze context wordt door sommigen, ondanks hun zuivere intentie wellicht, een Shoebhah (twijfel) aangekaart. Ze zeggen dan: “Wij kunnen geen daden verrichten of overgaan op handelen totdat de geleerden een duidelijk statement afgeven. Allah heeft hun immers deze verantwoordelijkheid opgedragen. Wanneer men een daad verricht zonder enig inzicht, dan zal dit ongetwijfeld meer verderf dan goedheid met zich meebrengen. En [...]

Meest gelezen