|
06:17
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:17
Middel 6
08:17
Middel 5
12:38
Middel 2
14:23
Middel 4
16:44
Middel 3
18:38
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Corona-virus: neem het als teken om te stoppen met zondigen

We kunnen lang blijven speculeren over de oorzaken van het Corona-virus, maar er is een onomstotelijke oorzaak aan te wijzen waar wij het allen over eens moeten zijn. Het zijn onze zonden. Allah zegt (vertaling van de betekenis): “Het verderf is op het land en in de zee zichtbaar geworden door datgene wat de handen [...]

De beste slaap

Ibn ul-Qayyim zei (toen hij sprak over hoe iemand zich kan beschermen tegen de bestraffing van het graf): “Een van de beste manieren is dat een persoon voor het slapengaan een moment neemt omwille van Allah. Daarbij roept hij zichzelf ter verantwoording over wat hij die dag heeft verloren en gewonnen (aan daden). Daarna ververst [...]

Sheikh Boukhoubza, een geleerde naar mijn hart

Eergisteren heeft de hele moslimgemeenschap een berg van kennis, een opvoeder en een voorbeeld verloren. Eergisteren is de weledele geleerde Mohamed ibnoel-Amien Boukhoubza overleden in zijn woonplaats Tetouan in Marokko. Vele moslims in zowel binnen- als buitenland moesten dit treurige nieuws verwerken, waarna zij zich realiseerden dat de moslimwereld een waardevolle geleerde heeft verloren. En [...]

De wijsheid van het onafgebroken vasten

De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om in de maand Ramadan een aantal dagen onafgebroken te vasten1. Niet als doel, maar als middel om overdag en in de nacht tijd vrij te maken om Allah te aanbidden. Dit is te vergelijken met wat hij deed op de dag van ʿArafah, toen hij het [...]

Zwijgen siert

Soefyaan ibn ʿOeyaynah (moge Allah hem begenadigen) zei: “Het zwijgen is de versiering van de geleerde en de bedekking van de onwetende.” (Moeʿdjam ibn ul-Moeqri’: 1070) Met “versiering van de geleerde” wordt zijn mooiheid bedoeld. Wanneer hij spreekt, spreekt hij met kennis. En wanneer hij zwijgt, zwijgt hij met kennis. Met “bedekking voor de onwetende” [...]

Verwarring omtrent de Voorbeschikking – deel 2/2

De tweede verwarring: Een persoon wordt bestraft voor het verrichten van zondes. Hoe kan een persoon gestraft worden om iets dat is voorbeschikt? Een persoon kan zich immers niet ontdoen van wat al is voorbeschikt. Het eerste antwoord: Wanneer dit wordt gezegd kan men ook zeggen dat een persoon wordt beloond voor het verrichten van [...]

Verwarring omtrent de Voorbeschikking – deel 1/2

De eerste verwarring: Een persoon ziet dat hij zaken uit eigen vrije wil verricht of vermijdt. Hij is zich bewust van het feit dat hij dit niet onder dwang verricht of nalaat. Hoe valt dit dan te rijmen met het geloven dat alles is voorbeschikt door Allah? Het eerste antwoord: Wanneer wij de daden en [...]

Laat je niet leiden door verdriet!

Ibn ul-Qayyim heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons opgedragen om onze toevlucht te zoeken tegen verdriet. Verdriet verzwakt immers het hart, doet de vastberadenheid van een persoon dalen en tast zijn wil aan. Om deze reden is er niets zo geliefd bij de satan als het verdriet van de gelovige. Allah, [...]

Het toekennen van kindernamen

De essentie van het geven van een naam aan een pasgeborene, is de mensen bekend maken met het kind. De naam onderscheidt het kind van anderen en is een duiding van zijn waardigheid als mens en als moslim. Er bestaat daarom consensus onder de geleerden dat het verplicht is om zowel de mannen als de [...]

Vrees Allah waar je ook bent

Het vrezen van Allah is het verrichten van de verplichtingen en het vermijden van alle verboden. En dit is het advies van Allah voor de vroegere en de latere. Vermijd dat wat Allah verboden heeft verklaard en verricht dat wat verplicht is, ongeacht waar je bent. Waar je ook bent, op elke plek, boven de [...]

Meest gelezen