|
13:52
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:49
Middel 6
05:15
Middel 5
13:52
Middel 2
18:12
Middel 4
22:13
Middel 3
23:40
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Controle over je leven

Wij laten ons vaak sturen door wat mensen goed- of afkeuren. Wij raken verlamd door de gedachte aan wat mensen van ons vinden. Wij leggen onszelf allerlei beperkingen op om tegemoet te komen aan het beeld van anderen. Maar hoe zit het met ons eigen beeld? Hebben wij nog enige zeggenschap over ons leven? Mogen [...]

Winstgevende handelstransactie

De volgende drie zaken leiden gegarandeerd tot een winstgevende handelstransactie: 1. Het lezen van het Boek van Allah. 2. Het onderhouden van het gebed. 3. Het uitgeven van liefdadigheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Waarlijk, degenen die het Boek van Allah voordragen, het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien, [...]

Het mooiste gesprek van de dag

Het gebed is het belangrijkste middel om onze dankbaarheid aan Allah te tonen. Dankbaarheid voor alle gunsten die Hij ons heeft gegeven. Het gebed is het normale antwoord van een hart dat zich heeft overgegeven aan Allah. Het gebed is het toonbeeld van oprechtheid en devotie. Het is het water waarmee de boom van het [...]

Alles af laten hangen van de geleerden 

In deze context wordt door sommigen, ondanks hun zuivere intentie wellicht, een Shoebhah (twijfel) aangekaart. Ze zeggen dan: “Wij kunnen geen daden verrichten of overgaan op handelen totdat de geleerden een duidelijk statement afgeven. Allah heeft hun immers deze verantwoordelijkheid opgedragen. Wanneer men een daad verricht zonder enig inzicht, dan zal dit ongetwijfeld meer verderf dan goedheid met zich meebrengen. En [...]

Het meest waardevolle waar jij over beschikt

In een tijd waarin de harten bezwaard zijn met angst en bezorgdheid, biedt het gedenken van Allah steun en troost. Het gedenken van Allah is een sterke deugd die het hart tot rust brengt en belemmeringen transformeert in kracht. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis): “(Dat zijn) degenen die geloven en van [...]

De gelukkigen

De gelukkigen zijn degenen die met zichzelf bezig zijn in plaats van met anderen. Ze houden zich juist bezig met het verbeteren van hun harten en het rechtzetten van hun tekortkomingen. Zij roepen zichzelf ter verantwoording alvorens zij ter verantwoording worden geroepen op de Dag des Oordeels. De gelukkigen zijn zij die de werkelijke waarheid [...]

Al-Amaanah: het toevertrouwde

Alle lof zij Allah. Vertrouwen (Amaanah) heeft in Islamitische termen twee betekenissen. Een algemene en een specifieke betekenis. De algemene betekenis heeft te maken met alle bevelen en verbodsbepalingen van de Islam. Tot de bewijzen hiervoor behoort het vers waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “Voorwaar, Wij hebben al-Amaanah1 aan de hemelen [...]

De geschiedenis herhaalt zich…

Degene die een blik werpt op het verhaal van Moesa (vrede zij met hem) en de farao merkt dat de geschiedenis zich herhaalt. De farao betichtte Moesa ervan dat hij het geloof voor eigen gewin zou gebruiken en zei: “Waarlijk, ik vrees dat hij jullie godsdienst zal veranderen.” (Soerat Ghaafir: 26)   De farao gaf [...]

Het verheerlijken van het verleden

Het is niet mogelijk om de hedendaagse geleerden te vergelijken met de geleerden van vroeger. De Islamitische context van vandaag de dag, waar dan ook, is namelijk niet te vergelijken met die van vroeger. Het verleden neerzetten als het ideaalbeeld – vanwege de huidige verloedering – dient ons er niet toe te drijven om de [...]

Waar zijn de geleerden?

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah, diens familie en metgezellen. Voorts… De Islamitische geleerden worden gezien als de erfgenamen van de Profeten. Zij vervullen de functie van de Profeten door de mensen enerzijds in te lichten over wat hen schaadt en anderzijds voor hen het pad naar [...]

Meest gelezen