|
06:17
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:17
Middel 6
08:17
Middel 5
12:38
Middel 2
14:23
Middel 4
16:44
Middel 3
18:38
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Een glimp van de mooiste verschijning: Mohammed (vrede zij met hem)

Hij was niet extreem wit, noch extreem donker, maar een witte kleur met een zachte rozige tint kenmerkte de huidskleur van de meest geliefde: Mohammed, vrede zij met hem![1] Het was een man van gemiddelde lengte waarbij hij iets meer naar het lang zijn neigde dan naar kort. Het bijzondere was dat wanneer hij naast [...]

Het gedenken van Allah

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “En er is geen groep mensen die zich in één van de huizen van Allah verzamelt om het Boek van Allah te reciteren en onderling te bestuderen, of Hij doet innerlijke rust op hen neerdalen, genade zal hen bedekken en de Engelen zullen zich om hen heen scharen [...]

Het medicijn tegen roddelen

Ibnoe abie Haatim zei: “Ik hoorde Ibn Wahb zeggen: “Ik legde een gelofte af aan Allah dat telkens wanneer ik over een persoon zou roddelen, ik (als boetedoening) dan een dag zou vasten. Ik kwam dit ook na. En telkens wanneer ik over iemand roddelde, vastte ik. Vervolgens nam ik de intentie dat wanneer ik [...]

Geef je kinderen aandacht

De grote geleerde, rechter, imam en prediker Sheikh ʿAbdoer-Rahmaan as-Saʿdie liep eens zijn woning uit en zag zijn dochtertje samen met haar vriendinnetje op de binnenplaats van hun woning met speelgoed spelen. Ze hielden een zogenaamd theekransje en deden alsof zij koffie en thee aan het drinken waren en dergelijke. Ze speelden zoals kleine meisjes [...]

“Kijk niet naar de lengte van mijn baard en het groot aantal mensen om mij heen.”

Ibn ʿAwn zegt: “Ik was bij al-Qaasim ibn Moehammad toen een persoon naar hem toe kwam en hem om een kwestie voorlegde, waarop al-Qaasim zei: “Ik beheers dit (waar jij naar vraagt) niet.” De man reageerde en zei: “Ik ben naar jou gestuurd en ken verder niemand anders.” Hierop antwoordde al-Qaasim: “Kijk niet naar de [...]

“Op basis waarvan zou ik jou mijn dochter dan moeten toevertrouwen?”

Imam Soefyaan ibn ʿOeyaynah werd eens benaderd door de zoon van zijn broer, zeggende: “Oom, ik ben gekomen om de hand te vragen…” Hierop zei Imam Soefyaan: “Van wie?”, hij antwoorde: “Van je dochter.” Soefyaan zei: “Van waardige klasse en eerwaardig (ben jij). Ga zitten”, waarna hij ging zitten. Imam Soefyaan vroeg hem: “Draag tien [...]

De gevaren van pornografie

Vandaag de dag zijn we in onze Islamitische gemeenschap (gelukkig) ver genoeg om onze kinderen te voorzien van basale seksuele voorlichting waarbij de meeste ouders vaak ook duidelijk maken aan hun kinderen dat seks voor het huwelijk niet is toegestaan vanuit de Islam en wat de gevaren hiervan kunnen zijn. Eén van de punten waar [...]

De frequentie van familiebezoek

Een veel gestelde vraag is op welke wijze men religieus gezien contact moet onderhouden met zijn familieleden en welke frequentie de Islam hieraan heeft gesteld. Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ʿOethaymien zegt hierover: “(De richtlijn voor) het onderhouden van contact met de naasten, hangt af van de heersende norm en gewoonte van de mensen. Zowel de [...]

Laat je niet demotiveren!

Nadat hij dertig jaar was geworden, zei een persoon die hem wilde demotiveren tegen hem: “Het heeft geen enkele zin meer voor jou om nog kennis te gaan vergaren. Jij bent (te) oud geworden en het moment voor kennis vergaren is geweest.” Uiteindelijk zegende Allah zijn levensduur en stierf hij pas nadat hij de tachtig [...]

Leer de Arabische taal

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “…terwijl dit (d.w.z. de Koran in) een duidelijke Arabische taal is (geopenbaard).” (Soerat an-Nahl:103) Elke persoon die de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) goed wilt bestuderen, zou bekend moeten raken met de taal hiervan, namelijk het Arabisch. Het is immers in deze taal [...]

Meest gelezen