|
05:17
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:50
Middel 6
05:17
Middel 5
13:53
Middel 2
18:13
Middel 4
22:14
Middel 3
23:41
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Het verhaal achter ʿAashoeraa’

In deze maand al-Moeharram vond de redding plaats van Profeet Moesa en zijn volk, van de farao en zijn leger. Allah, de Verhevene, zond hem met duidelijke bewijzen en met het Profeetschap. Desondanks was de farao arrogant en hoogmoedig en beweerde hij (interpretatie van de betekenis): “Ik ben jullie heer, de meest verhevene.” (Soerat an-Naaziʿaat: [...]

Allah heeft de Profeet hoog staan

Er bestaat geen twijfel over het feit dat elke persoon die liefde voelt voor Allah, Zijn Geloof en de Boodschapper (vrede zij met hem), zich kwaad maakt om de beledigingen aan het adres van de Islam en de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Belangrijk is dat we overtuigd moeten zijn van het feit dat [...]

Gezamenlijk offeren

Het is niet toegestaan om de kosten voor het offeren van een schaap te verdelen onder de gezinsleden. Dat de zoon, dochter en vader allemaal een deel bijdragen om zodoende de prijs te betalen voor het offeren van een schaap is niet toegestaan. Imam an-Nawawie zegt hierover: “Ze zijn het er unaniem over eens dat [...]

Offeren, een soennah voor een ieder

Het offeren is aanbevolen voor zowel man, vrouw, jong, oud, getrouwd, vrijgezel, de ingezetene en de reiziger (met uitzondering van de bedevaartganger). Wel geldt hierbij dat men het zich financieel moet kunnen veroorloven en het offeren er niet toe leidt dat de persoon in kwestie hierdoor de rest van het jaar (financiële) schade ondervindt. Het [...]

Dhoel-Hiddjah vasten en inhalen

ʿOmar ibn ul-Khattaab (Moge Allah tevreden met hem zijn) was van mening dat de beste dagen waarop men het vasten van de Ramadan kan inhalen, de dagen van Dhoel-Hiddjah zijn. (Lataa’if ul-Maʿaarif) Imam Maalik werd gevraagd: “Mag een persoon dagen van de Ramadan inhalen tijdens de 10 dagen (van Dhoel-Hiddjah)?” Hierop antwoordde hij: “Ja.” (al-Moedawwanah) [...]

Span je extra in!!!

Allah, de Verhevene, heeft bepaalde momenten begunstigd boven anderen. Zo zijn de laatste tien nachten van de Ramadan waardevoller dan de overige nachten. En zoals de laatste tien nachten de meest gezegende nachten van het jaar zijn, zo zijn de eerste tien dagen van Dhoel-Hiddjah de meest gezegende dagen van het jaar. Dit zijn de [...]

Toon je betrokkenheid..!

Beste broeder, Zowel vóór als tijdens je huwelijk hebben je moeder en zussen behoefte aan jouw genegenheid en barmhartigheid. Zij verlangen ernaar dat jij om hen vraagt en je betrokkenheid toont. Het kan zijn dat een theekransje met jou erbij of een gezamenlijk uitstapje meer impact op hen heeft dan een duur geschenk. Je biedt [...]

Slechte eigenschappen binnen het huwelijk

Om een huwelijk in goede banen te leiden is het zaak dat zowel de man als de vrouw in het bezit zijn van nobele eigenschappen en gedragscodes. Vele echtscheidingen zijn namelijk het gevolg van verwerpelijke eigenschappen die één der beiden bezit. Hier volgen vier eigenschappen die aanleiding kunnen zijn voor een echtscheiding. Dit zijn eigenschappen [...]

Geleerden zijn geen psychiaters of therapeuten

Ik gaf eens een lezing. Ik meen in de zomer van 1999 (of 2000?). Tijdens de vraag- en antwoordsessie stelde iemand mij een vraag over depressie. Alhoewel ik me niet precies herinner wat ik antwoordde (alle lof zij Allah dat de lezing niet was opgenomen), was het iets in de trant van ‘als een persoon [...]

Eerst Shawwaal of eerst vasten inhalen?

Alle lof is aan Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper diens familie en metgezellen. De geleerden verschillen van mening over het oordeel over het vrijwillig vasten (van o.a. de zes dagen van de maand Shawwaal) alvorens het inhalen van het vasten van de (gemiste dagen van) Ramadan. Volgens een groot deel van [...]

Meest gelezen