|
13:43
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:30
Middel 6
07:25
Middel 5
13:43
Middel 2
16:57
Middel 4
19:46
Middel 3
21:34
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

“Voor jullie jullie godsdienst, en voor mij mijn godsdienst.”

  Het imiteren van niet-moslims in zaken die betrekking hebben op hun religie, zoals hun religieuze feestdagen, rituelen en symbolen is islamitisch gezien niet toegestaan. Dit geldt ook voor gebruiken die verbonden zijn aan hun religieuze feestdagen zoals het opzetten en versieren van kerstbomen.[1] Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En degenen die geen valsheid [...]

Etiquette van de smeekbede

Allah, de Verhevene, houdt ervan om gevraagd te worden en Hij moedigt dat aan in alle zaken. En Hij wordt boos op degene die Hem niet vraagt, en Hij roept Zijn dienaren op om Hem te vragen. Hij, de Verheven, zegt (interpretatie van de betekenis): “En jullie Heer zei: “Roep Mij aan, dan geef ik [...]

Houd rekening met de gevoelens van een ander

Houd rekening met de gevoelens van een ander Houd rekening met de gevoelens van een arme en praat niet in zijn aanwezigheid over je geld. Houd rekening met de gevoelens van een zieke en praat niet in zijn aanwezigheid over je gezondheid. Houd rekening met de gevoelens van een verdrietige en praat niet in zijn [...]

6 Zaken om je Iemaan te versterken

Zaken die helpen om je Iemaan te versterken: • Op tijd het gebed verrichten, • Dagelijks de Koran reciteren, al is het maar één bladzijde, • Dagelijks Allah gedenken, al is het maar voor vijf minuten,… • Afstand nemen van slechte vrienden, • De dood veelvoudig gedenken, • Allah aanhoudend smeken om je Iemaan te [...]

Het dagelijkse leven van de Profeet

Alle lof zij Allah. Wanneer de Profeet (vrede zij met hem) wakker werd, zou hij samen met zijn metgezellen het Fadjr gebed in de moskee verrichten. Dan zou hij op de plek waar hij gebeden had, blijven zitten en Allah gedenken totdat de zon opkwam, en de metgezellen zouden dan bij hem gaan zitten. Zo [...]

Het meest krachtige houvast

Het geloof is als een boom waarvan de wortels stevig in de grond staan, de takken tot hoog in de hemel reiken en de vruchten nooit verloren gaan. Een boom waarvan het licht direct in de ziel schijnt en alles om zich heen verlicht en verwarmt. Een boom die de bron is van zingeving, levenslust [...]

Goede omgang met de vrouwen

Allah zegt tegen de mannen (interpretatie van de betekenis): “En ga op een goede wijze met hen (d.w.z. de vrouwen) om.” (an-Nisaa’: 19) Goede omgang met de vrouw gaat verder dan alleen het bieden van onderdak, kleding en voeding.  Goede omgang is het tonen van een glimlach. Goede omgang is het zeggen van mooie woorden. [...]

Het tijdstip voor al-Hidjaamah

Er zijn meerdere overleveringen, zowel uitspraken als daden, over het tijdstip van al-Hidjaamah. Deze overleveringen zijn op te splitsen in twee categorieën: De eerste categorie: Overleveringen die spreken over specifieke dagen waarop het aanbevolen is om al-Hidjaamah te verrichten, namelijk de 17e (en in het bijzonder wanneer deze op een dinsdag valt) de 19e, de [...]

Controle over je leven

Wij laten ons vaak sturen door wat mensen goed- of afkeuren. Wij raken verlamd door de gedachte aan wat mensen van ons vinden. Wij leggen onszelf allerlei beperkingen op om tegemoet te komen aan het beeld van anderen. Maar hoe zit het met ons eigen beeld? Hebben wij nog enige zeggenschap over ons leven? Mogen [...]

Winstgevende handelstransactie

De volgende drie zaken leiden gegarandeerd tot een winstgevende handelstransactie: 1. Het lezen van het Boek van Allah. 2. Het onderhouden van het gebed. 3. Het uitgeven van liefdadigheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Waarlijk, degenen die het Boek van Allah voordragen, het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien, [...]

Meest gelezen