|
05:18
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:48
Middel 6
05:18
Middel 5
13:49
Middel 2
18:06
Middel 4
22:05
Middel 3
23:35
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

ʿAashoeraa’ in aantocht

Het is gewenst dat een moslim altijd het goede nastreeft. Hij moet leven om het doel te dienen waarvoor hij is gemaakt, namelijk het aanbidden van zijn Heer. Daarmee kan hij het Paradijs bereiken. Daarom moet een moslim altijd op zoek gaan naar gezegende tijden. Tijden van gehoorzaamheid. Tijden die de persoon in rang doen [...]

De maand Moeharram: de maand van Soennah, niet van Bidʿah

De maand Moeharram is, gedurende het leiderschap van ʿOmar (moge Allah tevreden met hem zijn), gekozen als eerste maand van de islamitische kalender. Zoals in de Koran en Soennah te vinden is, is dit een maand met specifieke karakteristieken. Zo is Moeharram één van de vier heilige maanden waarover Allah in de Koran spreekt (interpretatie [...]

Het dodengebed verrichten voor jezelf

Tot de zaken die een slechte invloed hebben gehad op de jongeren van vandaag, en waar tijd en moeite in wordt gestoken zonder dat zij er enige baat bij hebben, is het zichzelf en anderen bezighouden met het classificeren van personen en groeperingen. Tijdens hun zittingen houden ze zich bezig met het indelen van hen [...]

“Jullie zijn beter op de hoogte van jullie huwelijkszaken”

De Islam heeft het huwelijk tussen man en vrouw geregeld door doelstellingen en richtlijnen vast te stellen. Deze fungeren als kaders waarbinnen het echtpaar mag bewegen. Hierbij is hen alle vrijheid geboden om te handelen op een wijze die het huwelijk ten goede komt. De Islamitische wetgeving is dus niet gekomen om het huwelijk tot [...]

De geheime kamer

(Een waargebeurd verhaal uit de tijd van de Spaanse Inquisitie: moslimvervolging in Andalusië in de 16e en 17e eeuw) Het begon allemaal toen ik nog heel jong was. Ik had geen idee wat er allemaal in het geheim afspeelde. Maar wat mij altijd opviel, waren de emoties van mijn vader – moge Allah genadig met [...]

Roep geen ander aan dan Allah

Wanneer de moslim getroffen wordt door tegenspoed, roept hij slechts Allah aan en zoekt hij zijn toevlucht enkel en alleen bij Hem. Komt hem het goede toe, dan is hij Allah hier dankbaar voor. Op het moment dat de moslim verbaasd raakt, verricht hij Tasbieh, en zodra hij verheugd raakt spreekt hij de Takbier uit. En wanneer [...]

Toon je liefde voor Allah en bedek jezelf uit gehoorzaamheid aan Hem

Mijn lieve zuster, Jouw schoonheid is een gunst van Allah die jou is toegekomen. Wees hiervan bewust en stel jouw schoonheid niet tentoon zonder enige schaamte, maar bedek jezelf met de bedekking van Allah. Wanneer jij je lichaam buiten (deels) ontbloot, weet dan dat jouw Heer – Die jouw lichaam in alle perfectie heeft geschapen [...]

De beste daden in de eerste tien dagen van Dhoel-Hiddjah

De eerste tien dagen van Dhoel-Hiddjah zijn de beste dagen van het jaar. Daarom kent het verrichten van goede daden een grootse status bij Allah, de Almachtige. Het verrichten van goede daden hierin is beter, groter en geliefder bij Allah dan op welke andere dag dan ook. Saʿied ibn Djoebayr (moge Allah genadig met hem [...]

Aanbid jouw Heer in tijden van onachtzaamheid

Eén van de zaken die de positie van de dienaar bij Allah doet verheffen, zijn beloning doet vermeerderen en zijn geloof doet versterken, is het aanbidden en gedenken van zijn Heer in onachtzame tijden en op plaatsen waar de mensen nalatig zijn in het gedenken van hun Heer. Dus wanneer jij je bevindt op een [...]

Punten van aandacht bij het reizen

We kijken allemaal uit naar de vakantie! Na een periode van hard werken en vermoeidheid, willen we volledige ontspanning door op vakantie te gaan en te genieten. Er is uiteraard niets op tegen om regelmatig de rust op te zoeken en te genieten van al het toegestane om eens goed bij te komen en volledig [...]

Meest gelezen