|
06:15
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:15
Middel 6
08:16
Middel 5
12:38
Middel 2
14:23
Middel 4
16:45
Middel 3
18:38
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Hou een beetje achter de hand

Toen de Profeet (vrede zij met hem) op een dag een schaap slachtte en deze bijna volledig als liefdadigheid weggaf, vroeg hij ʿAa’ishah: “Wat is er overgebleven van de schaap?” Zij antwoordde: “Alleen de schouder.” Toen corrigeerde de Profeet haar met de woorden: “Alles is juist overgebleven, behalve de schouder.” De Profeet leert ons dat [...]

Twee zielen, een liefdevolle blik en Allahs Barmhartigheid

Het aangaan van een huwelijk staat gelijk aan het aangaan van een levenslange opleiding, met het geloof als basisfundament. Handelend binnen het religieuze referentiekader, neem je als echtgenoot en echtgenote deel aan deze opleiding met als gemeenschappelijk einddoel het Paradijs. Het huwelijk is van elkaar houden, omwille van Allah. Een middel dat ons dichter naar [...]

Hoe ziet een ideaal huwelijk eruit?

Is het echt zo makkelijk? Of lijkt het juist te simpel gedacht. Als eerst dienen wij Allah te danken voor de Islam die duidelijk de rechten van de moslimvrouw en moslimman zwart op wit heeft staan. Wanneer wij deze niet kennen, en ons niet hierin verdiepen, zal er oneindig discussie ontstaan in het huwelijk. Zie [...]

“Voor jullie jullie godsdienst, en voor mij mijn godsdienst.”

  Het imiteren van niet-moslims in zaken die betrekking hebben op hun religie, zoals hun religieuze feestdagen, rituelen en symbolen is islamitisch gezien niet toegestaan. Dit geldt ook voor gebruiken die verbonden zijn aan hun religieuze feestdagen zoals het opzetten en versieren van kerstbomen.[1] Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En degenen die geen valsheid [...]

Etiquette van de smeekbede

Allah, de Verhevene, houdt ervan om gevraagd te worden en Hij moedigt dat aan in alle zaken. En Hij wordt boos op degene die Hem niet vraagt, en Hij roept Zijn dienaren op om Hem te vragen. Hij, de Verheven, zegt (interpretatie van de betekenis): “En jullie Heer zei: “Roep Mij aan, dan geef ik [...]

Houd rekening met de gevoelens van een ander

Houd rekening met de gevoelens van een ander Houd rekening met de gevoelens van een arme en praat niet in zijn aanwezigheid over je geld. Houd rekening met de gevoelens van een zieke en praat niet in zijn aanwezigheid over je gezondheid. Houd rekening met de gevoelens van een verdrietige en praat niet in zijn [...]

6 Zaken om je Iemaan te versterken

Zaken die helpen om je Iemaan te versterken: • Op tijd het gebed verrichten, • Dagelijks de Koran reciteren, al is het maar één bladzijde, • Dagelijks Allah gedenken, al is het maar voor vijf minuten,… • Afstand nemen van slechte vrienden, • De dood veelvoudig gedenken, • Allah aanhoudend smeken om je Iemaan te [...]

Het dagelijkse leven van de Profeet

Alle lof zij Allah. Wanneer de Profeet (vrede zij met hem) wakker werd, zou hij samen met zijn metgezellen het Fadjr gebed in de moskee verrichten. Dan zou hij op de plek waar hij gebeden had, blijven zitten en Allah gedenken totdat de zon opkwam, en de metgezellen zouden dan bij hem gaan zitten. Zo [...]

Het meest krachtige houvast

Het geloof is als een boom waarvan de wortels stevig in de grond staan, de takken tot hoog in de hemel reiken en de vruchten nooit verloren gaan. Een boom waarvan het licht direct in de ziel schijnt en alles om zich heen verlicht en verwarmt. Een boom die de bron is van zingeving, levenslust [...]

Goede omgang met de vrouwen

Allah zegt tegen de mannen (interpretatie van de betekenis): “En ga op een goede wijze met hen (d.w.z. de vrouwen) om.” (an-Nisaa’: 19) Goede omgang met de vrouw gaat verder dan alleen het bieden van onderdak, kleding en voeding.  Goede omgang is het tonen van een glimlach. Goede omgang is het zeggen van mooie woorden. [...]

Meest gelezen