|
06:37
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:42
Middel 6
06:37
Middel 5
12:58
Middel 2
16:11
Middel 4
19:03
Middel 3
20:51
Alle gebedstijden
Ramadan, de maand van de Koran II

Beste
broeder, zuster, Allah’s vrede en zegeningen zij met je.

Ramadan is de
maand van de Koran waarin de moslims veelvuldig verlangen naar het gerecht
van de Koran en de zoete drank van de overvloedige, geprezen betekenis
ervan. De Koran waar de valsheid niet toe nadert, niet van voren, noch van
achteren.

Allah zegt
(interpretatie van de betekenis):


“De maand
Ramadan waarin de Koran werd nedergezonden, als een leidraad voor de
mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding; de Onderscheider

(tussen
de waarheid en de valsheid).”
                                                                                                    
(Soerat al-Baqarah: 185)

De Profeet
(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het vasten en de Koran zullen beiden
voorspraak doen voor de dienaar op de Dag der Opstanding.”
 

(Ahmad, at-Tabaraani)

Als dit het
geval is, is het dan niet gepast voor de moslim om tijdens de dagen en
nachten van deze maand het reciteren van de Edele Koran en het overpeinzen
ervan te vermeerderen? Zou het hem dan niet staan om zich te houden aan de
geboden en verboden ervan, zodat dit voor hem als voorspraak zal dienen op
de Dag der Opstanding?

De vrome
voorgangers pleegden aandachtig om te gaan met het Boek van Allah. Zij
zetten zich in de Koran meerdere malen uit te lezen. Dit deden zij in het
gebed en daarbuiten, tijdens deze maand in het bijzonder, maar ook gedurende
de rest van het jaar. Niet alleen reciteerden zij de Koran, maar dit
verroerde hen. Hun harten raakten hierdoor ontroerd waardoor de tranen
stroomden uit vrees voor Allah, de Verhevene.

Beste
broeders en zusters in het geloof, is de toestand van degenen die het
reciteren van de Edele Koran veronachtzamen dan allerminst niet vreemd te
noemen? Degenen die vluchten van het Boek van Allah en daarvoor in de plaats
hun toevlucht zoeken tot flutboeken, tijdschriften en ander onbelangrijke
lectuur die niets van doen hebben met de Koran! Hoe triest is de toestand
van de jongeren van de Islamitische gemeenschap die zich tijdens deze
gelegenheden alleen maar bezig houden met competities en andere wedstrijden,
terwijl zij onachtzaam omgaan met het Boek van Allah en Zijn duidelijke
tekenen? Vandaar dat wij elkaar dienen aan te sporen tot het bijwonen van
zittingen waar het reciteren van de Koran op het hoofdmenu staat. Wij dienen
onszelf ontvankelijk te stellen voor het reciteren, naleven en het volgen
van het voorbeeld van de Koran, zodat wij tot degenen zullen behoren
waarover Allah zegt (interpretatie van de Koran):


“Is iemand
die weet wat aan jou is neergezonden van jouw Heer de Waarheid is, gelijk
aan degene die blind is? Het zijn slechts de bezitters van verstand die er
lering uit trekken.”

                                                                           
                                              
(Soerat ar-Racd: 19)

Ramadan wordt
niet voor niets de maand van de Koran genoemd. Dit komt omdat de openbaring
in deze maand is begonnen en vanwege het feit dat de mensen gedurende de
dagen en nachten van deze maand open staan voor het reciteren en overpeinzen
van de Koran. Wij vragen Allah om de Edele Koran onze harten te doen
bloeien, onze harten te doen oplichten en dat het een getuige voor ons zal
zijn en niet tegen ons.

Alle lof zij
Allah, de Heer der werelden. 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter