|
06:37
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:42
Middel 6
06:37
Middel 5
12:58
Middel 2
16:11
Middel 4
19:03
Middel 3
20:51
Alle gebedstijden
Ramadan de maand van de Koran

De
maand Ramadan waarin de Koran werd nedergezonden, als een leidraad voor de
mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding; de Onderscheider
(tussen
de waarheid en de valsheid); Wie van jullie dan aanwezig is in de maand (Ramadan),
laat hem dan vasten.
          
                                               
                                                                    
(Soerat al-Baqarah: 185)

Faatimah
bintoe Moehammad overlevert dat haar vader (vrede zij met hem)
haar vertelde dat Djibriel de Koran met hem eens per jaar plachte te
herhalen
(in de maand Ramadan) en hij deed 
dit tweemaal in het jaar van zijn overlijden.
        
                                                      
(al-Boechari)

Ibn cAbbas
overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de
meest vrijgevige persoon was, en dat hij het meest vrijgevig was in Ramadan
omdat Djibriel elke nacht bij hem kwam om
(dan) de Koran met hem te
herhalen.
      
                                                  
(al-Boechari)

Deze
overleveringen bevatten een aantal aanbevelingen:

                     
Het bestuderen van de Koran in de maand Ramadan

                     
Het bij elkaar komen voor dit doel

                     
Het laten controleren van iemands kennis over de Koran door iemand
die het            
beter kent

                     
Het vermeerderen van het reciteren van de Koran in de maand Ramadan

                     
De nacht is de beste tijd om de Koran te reciteren. Allah zegt (interpretatie
van de            
betekenis):

Voorwaar,
het opstaan in de nacht
(om te bidden) is zwaarder en maakt het woord
zekerder.
      
                       
                       
                       
                                    
(Soerat al-Moezammil: 6)

Vermeerder
het lezen van de Koran in de maand Ramadan

Tot de
aanbevolen daden in de maand Ramadan behoort het reciteren en bestuderen van
de Koran. Sommigen van de vrome voorgangers lazen de hele Koran uit in drie
dagen. Zo is het bekend dat Qataadah de Koran regelmatig uitlas in zeven
dagen, maar in de maand Ramadan plachte hij de Koran in drie dagen uit te
lezen. Az-Zoehri zei over de Ramadan: “Het is het reciteren van de Koran
en het voeden van de behoeftigen.” Als de Ramadan begon, stopte Imam
Maalik met het vertellen van overleveringen en het zitten met de mensen van
kennis. Hij hield zich dan bezig met het reciteren van de Koran. Zaid ibnoe
Thaabit antwoordde toen hem werd gevraagd; Hoeveel tijd er was er tussen Shoer
(het eten voor het opkomen van de zon) en het ochtendgebed, door te zeggen:
“Genoeg tijd om vijftig Aayaat te reciteren.” Het was immers een
gewoonte van de Arabieren om de tijd uit te drukken in alledaagse
handelingen. Dit toont aan dat de metgezellen van de Profeet voornamelijk
bezig waren met het reciteren van de Koran.

Het mag
duidelijk zijn uit het voorgaande dat het reciteren van de Koran en het
nadenken over de betekenis ervan door ons wordt verwaarloosd. Vergelijk de
toestand van de metgezellen namelijk maar eens met de trieste situatie
waarin wij verkeren. We praten zoveel over het vestigen van de Islam, het
toepassen van de Koran enzovoorts, terwijl wij er maar zo weinig contact mee
hebben. Misschien hebben we sinds onze jeugd niet meer de Koran van kaft tot
kaft gelezen, of zelfs nooit! Hierdoor onstaat er bij ons een verkeerd
begrip over dit geloof, omdat er verzen zijn waar wij zelden of nooit over
horen of nadenken. We herhalen alleen nog maar bepaalde verzen keer op keer.
We zijn de context van de verzen kwijtgeraakt en de argumenten en balans van
de Koran met al zijn schoonheid en wonderbaarlijkheid. Door deze
onwetendheid zijn we afgedwaald van het Rechte Pad, zijn we opgesplitst in
allerlei sekten en groepen en zijn we de zegeningen van Allah verloren.

Het in de steek laten van de
Koran

En van
degenen die zeggen: “Voorwaar, wij zijn christenen.”
(zegt Allah:)
Wij sloten een verbond met hen. Zij vergaten een gedeelte van hetgeen
waarmee zij vermaand waren. Wij hebben daarop vijandschap en haat tussen hen
doen ontstaan tot op de Dag der Opstanding. En Allah zal hun duidelijk maken
wat zij plachten te doen.
  
             
        
(Soerat al-Maa’idah: 14)

Toen
raakten zij onderling verdeeld in verschillende groepen
(Zoeboeran)
over hun zaak
(van hun godsdienst). Elke groep was blij met wat zij
hadden.
                         
(Soerat al-Moe’minoen: 53)

In
de laatste vers wordt er gesproken over een volk voor ons, in wiens
voetsporen wij zullen treden. Dit volk raakte onderling verdeeld in
verschillende groepen (zoeboeran; letterlijk boeken). Elke groep verliet het
Boek van Allah en ging zich slechts concentreren op de boeken van de eigen
groep. Zij splitsten hun godsdienst dus op in boeken! De meest verdraaide,
belachelijke en oppervlakkige ideëen, innovaties en soorten bijgeloof
worden ook onder de moslims verspreid sinds zij de Koran de rug hebben
toegekeerd. Een klein beetje kennis over de Koran zou immers voldoende zijn
om de verspreiding van deze zaken tegen te houden.

Dienaar
van Allah, richt je daarom op het reciteren en bestuderen van het Heilige
Boek van Allah en in het bijzonder in de maand Ramadan. En houdt je ver weg
van het verspillen van tijd door het aangaan van zinloze discussies die
nergens naar leiden, want dit is één van de duidelijke tekenen van
misleiding. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Telkens wanneer een
volk afdwaalde, nadat ze geleid waren, begonnen zij zich bezig te houden met
al-Jadl
(zinloze discussies).” 
                                
(Ahmad)

Weet dat
op de Dag der Opstanding onze Profeet (vrede zij met hem) zijn beklag zal
doen bij Allah, dat zijn gemeenschap de Koran heeft verwaarloosd.

En de
Boodschapper zal zeggen: “O mijn Heer! Waarlijk, mijn gemeenschap heeft
deze Koran in de steek gelaten.
(zij luisterden er niet naar en
handelenden niet volgens de bevelen en leerstellingen ervan)  
         
                       
                  
                                                  
(Soerat al-Foerqaan: 30)

Het in de
steek laten van de Koran kent verschillende niveau’s, zoals Ibn al-Qayyim
schrijft:

 • Het niet luisteren naar
  of het reciteren ervan

 • Het niet bestuderen en
  begrijpen ervan

 • De boodschap ervan niet
  uitdragen

 • Het niet in de praktijk
  brengen ervan in alle aspecten van de individu en de samenleving

 • Het niet geloven erin

Alle
lof zij Allah, de Heer der Werelden.

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter