|
06:37
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:42
Middel 6
06:37
Middel 5
12:58
Middel 2
16:11
Middel 4
19:03
Middel 3
20:51
Alle gebedstijden
Trouwen met een jong meisje
Tien jaar na de dood van de weledele Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien zijn er audiofragmenten verschenen waarin Zijne Eminentie het niet toestaat om kleine meisjes te huwen. Dit brengt volgens hem namelijk nadelen met zich mee. Vooral omdat sommige ouders handelen in hun dochters door hen te ‘verkopen’.
 
Er zijn vele uitspraken van de Sheikh omtrent dit onderwerp vastgelegd. Zoals tijdens zijn uitleg op Zaad ul-Moestaqnic en andere boeken. Aan het einde van de zesde tape van zijn uitleg van Sahieh al-Boekhaari spreekt de Sheikh over een verbod op het uithuwen van kleine meisjes die de volwassenheid1 nog niet hebben bereikt. Zo zegt de Sheikh:
 
“Het is mijns inziens verplicht om een vader tegen te houden die zijn dochter uithuwt. Onder welke omstandigheden dan ook. Dit totdat zij de volwassenheid bereikt, zodat zij om toestemming gevraagd kan worden. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat een vrouw met tegenzin door haar vader is uitgehuwelijkt? Toen zij rijper werd en doorkreeg dat zij door haar man uitgebuit werd, confronteerde zij haar familie met de woorden: “Of jullie verlossen mij van deze man, of ik steek mijzelf in brand!” Dit gebeurt heel vaak. Simpelweg omdat de ouders geen rekening houden met het belang van het meisje. Zij hebben alleen oog voor hun eigen belangen. Daarom ben ik van mening dat in deze tijd zoiets verboden moet zijn.”
 
Ook komen wij een andere Fatwa van de Sheikh tegen in het begin van de zevende tape van zijn uitleg van Sahieh al-Boekhaari, waarin hij zegt:
 
“Er is niets op tegen om de mensen te verbieden meisjes te huwen die de volwassenheid niet hebben bereikt…”
 
Op bladzijde 57 van zijn boek ash-Sharh ul-Moemtic weerlegt de Sheikh de uitspraken van degenen die het uithuwelijken van kleine meisjes toestaan:
 
“Oorspronkelijk is zoiets verboden. Dit op basis van de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Een maagd wordt niet gehuwd, totdat zij om toestemming is gevraagd.”
(al-Boekhaari)
 
Verder grijpt de Sheikh ter ondersteuning van zijn woorden naar de uitspraak van één van de bekende geleerden op het gebied van Fiqh, namelijk Ibnoe Shoebroemah. Hij zegt:
 
“Het is absoluut niet toegestaan om een meisje, dat de volwassenheid niet heeft bereikt, te huwen. Want zouden wij de instemming van haar kant als voorwaarde stellen; dan zou deze instemming van geen waarde zijn vanwege haar jonge leeftijd. Ook haar dwingen is niet toegestaan, aangezien zelfs een volwassen vrouw niet tot een huwelijk gedwongen kan worden. De juiste uitspraak wat dit betreft, is dat een vader zijn dochter niet uithuwt vóór de volwassenheid. Al zou zij de volwassenheid hebben bereikt, dan nog kan hij haar niet uithuwen voordat zij daarmee instemt.”
 
In de tweede tape van zijn uitleg van Sahieh al-Boekhaari horen wij de Sheikh het volgende zeggen:
 
“Het dwingen van een klein meisje om te trouwen met een oudere man vanwege financieel gewin, is ten strengste verboden. Ook is het huwelijk niet rechtsgeldig en is het voor hem verboden om geslachtsgemeenschap met haar te hebben…
 
Verder zegt hij:
 
“…Het is voor de vader niet toegestaan om iets van het bezit van zijn dochter zonder haar toestemming te verkopen, laat staan haarzelf…”
 
Wat betreft het huwelijk van de Profeet (vrede zij met hem) met cAa’ishah, daarover zegt, de Sheikh zoals te horen valt in tape 6 en 7 van zijn uitleg van Sahieh al-Boekhaari: “Ook op deze bewijsvoering valt het één en ander aan te merken. cAa’ishah is namelijk in het huwelijk getreden met de beste der schepselen. Ook is cAa’ishah zelf niet te vergelijken met de rest van de vrouwen, omdat zij zeker met dit huwelijk akkoord zal gaan…”
 
In zijn boek ash-Sharh ul-Moemtic neemt de Sheikh nogmaals bovenstaande bewijsvoering onder de loep en zegt: “Wanneer jullie met iemand gelijk aan de Profeet komen aanzetten (vrede zij met hem) en iemand gelijk aan cAa’ishah, dan zouden wij het met jullie eens zijn. Maar dit is verre van mogelijk. Dus hoe kunnen wij dan iets als bewijs aannemen wat niet als bewijs geldt?”
 
Gebaseerd op een artikel van www.lojainiat.com
16 mei 2010
 
1.     De vrouw bereikt de volwassenheid binnen de islam door voor het eerste te menstrueren of een natte droom te krijgen.
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter