|
06:35
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:35
Middel 6
08:34
Middel 5
13:01
Middel 2
14:51
Middel 4
17:13
Middel 3
19:06
Alle gebedstijden
Vrijdagpreek: Mohammed, de zon die nooit ondergaat

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper Mohammed

Beste moslims, beste aanwezigen,

Het onderwerp van vandaag gaat uiteraard over onze geliefde Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de waarachtige en betrouwbare. Hij wiens naam waar dan ook wordt genoemd, volgt een moment van vrede en zegeningen. Met zijn komst zijn de verheugende tijdingen gekomen en vreugdevol nieuws, want hij heeft immers de mensheid van de donkerte geleid naar het licht. Hij heeft de waarheid van de valsheid onderscheiden. Hij is het pad naar onze verlichting toe en het pad naar ons eeuwige geluk.

Hij is uniek in zijn gedrag, zijn innerlijk, zijn eigenschappen en zijn voorkomen. Niemand is in staat om hem te evenaren hierin. Moslims houden van hem in hart en nieren. Zij zijn bereid hun hele ziel en zaligheid op te offeren voor zijn eer. De liefde voor hem in de harten bestond al, nog voordat de harten in de lichamen geplaatst werden.

Hij is het boegbeeld van goedheid. Zouden wij wedijveren in goedheid, dan zal Mohammed altijd voorop staan en nooit ingehaald kunnen worden, noch geëvenaard. Hem is welbespraaktheid gegund door zijn Heer, zijn weinige woorden bevatten grote betekenissen. Hij spreekt niet uit begeerte, het zijn slechts openbaringen. En niemand die hem volgt in zijn leiding, kan ooit meer dwalen. Hij is verhevener dan wij in welke bewoordingen dan ook kunnen omschrijven. Hij is groter in zijn rechtvaardigheid dan wij ooit kunnen meten.

Vrede zij met jou, o Boodschapper van Allah

Van de week hebben wij als moslimgemeenschap een zeer treurige zaak ervaren. Er zijn figuren geweest die onze Profeet hebben proberen te beledigen. De uiting van deze belediging zegt uiteraard meer over hun ziekelijke gedachtegangen, dan over ons geloof of onze Profeet. Wees niet getreurd, beste moslims, en voel je gesterkt door de Woorden van Allah waar Hij tegen de Profeet zegt: “En zij zullen jou op geen enkele manier schade berokkenen.” 

(Soerat an-Nisaa’: 113)

En zoals een Arabische dichter ooit zei. “Als de ellendeling mij probeert te beschimpen, dan getuigt dat van mijn volmaaktheid.

Denken zij echt dat zij hiermee de Profeet neerhalen? Het is slechts een actie geweest die hen meer schaadt dan ons.

Vrede zij met jou, o Boodschapper van Allah

Iedereen die iemand liefheeft, diens woede zal opgewekt worden wanneer zijn geliefde beledigd wordt. En de Profeet Mohammed is ons het meest dierbaar van iedereen! Maar wat onze pijn verlicht, is dat wij weten dat Allah hem beschermt. Allah zegt: “Voorwaar, hij die jou veracht, is (juist degene die) ontzegd (is van al het goede).” 

(Soerat al-Kawthar: 3)

Er bestaat geen twijfel over het feit dat elke persoon die liefde voelt voor Allah, Zijn Geloof en de Boodschapper (vrede zij met hem), zich kwaad maakt om de beledigingen aan het adres van de Islam en de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Belangrijk is dat we overtuigd moeten zijn van het feit dat degene die Allah hoog heeft staan door niemand omlaag kan worden gehaald. Allah, de Verhevene, zegt:

“En Wij hebben jouw roem (o Mohammed) verhoogd.”

(Soerat ash-Sharh: 4)

De hoge status van Mohammed (vrede zij met hem) blijkt vooral uit de getuigenis die de basis vormt van het geloof: “Er is geen god dan Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper.” De naam van de Profeet (vrede zij met hem) in deze getuigenis is direct gekoppeld aan de Naam van Allah. Ook wordt zijn naam steeds opnieuw herhaald in de oproep tot het gebed in alle delen van de wereld; elke seconden van de dag.

Mohammed (vrede zij met hem) is als de zon die niemand aan kan raken. En toch proberen deze lieden de zon te verduisteren met een zeef. Wie is in staat om het stralende zonlicht te verduisteren? Of hoe kan een geworpen steen de zee beroeren? Het schaadt de Profeet (vrede zij met hem) niet dat een persoon hem bespot of hoont. Het volstaat om te weten dat Allah, de Heer van de werelden, hem heeft geprezen. Allah prees zijn integriteit en zei: “Jullie metgezel (de Profeet) dwaalt niet en hij is niet misleid.”

(Soerat an-Nadjm: 2)

Allah prees zijn spraak en zei: “En hij spreekt niet uit begeerte.”

(Soerat an-Nadjm: 3)

Allah prees zijn karakter en zei: “En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.”

(Soerat al-Qalam: 4)

Allah prees hem zijn alles en zei: “En Wij hebben jou (o Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 107)

Als al deze Prijzingen van Allah de Profeet Mohammed ten dele zijn gevallen, wat deert het hem dan nog dat de onwetenden en eerlozen hem beschimpen? Allah zegt:

“En Allah zal jou tegen de mensen beschermen.”

(Soerat al-Maa’idah: 67)

Vrede zij met jou, o Boodschapper van Allah

Als antwoord op de vraag waarom wij van hem houden, kunnen we als volgt reageren:

  • Wij houden van hem, omdat hij de geliefde is van Allah.
  • Wij houden van hem, omdat het houden van hem ons geloof vervolmaakt. De Profeet zei: “Niemand van jullie gelooft (volledig) totdat ik voor hem geliefder ben dan, zijn kinderen, ouders en alle mensen.”(al-Boekhaarie en Moeslim)
  • Wij houden van hem, omdat wij de zoetheid van het geloof alleen kunnen proeven, wanneer wij de Profeet liefhebben. De Profeet zei: “Drie zaken: als men deze heeft, dan zal hij de zoetheid van het geloof proeven… dat Allah en Zijn Boodschapper hem geliefder zijn dan wie dan ook.” (al-Boekhaarie en Moeslim)
  • Wij houden van hem, omdat er geen redding is op de Dag des Oordeels, behalve door het volgen van zijn leiding.
  • Wij houden van hem, omdat hij ook verheugd is om ons te zien. De Profeet zei: “Ik zou hebben gewild dat ik mijn broeders kon ontmoeten die in mij hebben geloofd zonder mij te hebben gezien.” (Moesnad Ahmad)
  • Wij houden van hem, omdat hij zachtaardig en genadevol is. Allah zegt over hem: “Voorzeker, er is een Boodschapper uit jullie midden tot jullie gekomen. Het valt hem zwaar dat jullie lijden. Hij bekommert zich om jullie. Voor de gelovigen is hij zachtaardig en genadevol.” (Soerat at-Tawbah: 128)
  • Wij houden van hem, vanwege zijn complete gedrag en al zijn eigenschappen.

Vrede zij met jou, o Boodschapper van Allah

Jazeker, de moslimgemeenschap wordt in haar diepste ziel geraakt door de belediging aan het adres van hun religieuze symbolen. Desondanks dienen wij toch de Profeet te volgen in zijn geduld, wijsheid en het onderdrukken van de woede. En dit gaat ermee gepaard dat de moslim zijn duidelijke standpunt hierin uit, zoals wij hier ook vandaag met z’n allen doen op een vredige manier.

De mensen staan nog steeds versteld om zijn omgang en vredelievendheid. Zelfs naar zijn tegenstanders was hij altijd rechtvaardig, met behoud van zijn principes en het opkomen en beschermen van zijn rechten en die van zijn gemeenschap. Zoals een goed leider betaamt.

Houd jij echt van de Profeet? Dan hoort jouw interesse in het geloof te groeien en hoor jij serieuzer om te gaan met je geloof, je gebed, je gedrag en je omgang met mensen. Jouw liefde voor de Profeet uit zich niet alleen in woede-uitbarstingen wanneer hij beledigd wordt, maar moet jouw motiveren om kennis te vergaren, zijn biografie te bestuderen, bij zijn leven stil te staan en zijn levenswijze mee te geven aan onze kinderen. En laat de onrechtvaardigheid van een groep jou niet verleiden om hen oneerlijk te behandelen en iedereen over één kam te scheren.

Eén van de mooie dingen in ons geloof is dat wij het positieve moeten inzien in alle gebeurtenissen die wij meemaken. Laat je niet uitlokken en provoceren door lieden die onze Islam proberen te beledigen.

Dit zijn krachten die de samenleving proberen te polariseren en uit elkaar proberen te drijven. En het antwoord hierop is dat je juist de eenheid met elkaar extra benadrukt en nog meer naar de voorgrond brengt. Wend alle middelen aan die tot eenheid van de samenleving leiden.

Een prachtig voorbeeld dat dit illustreert uit het leven van de Profeet is Hilf ul-Foedoel. Dit was een verbond van nog vóórdat de Profeet de Openbaring ontving. De essentie van dit verbond was dat als iemand in Mekka onrecht werd aangedaan, dan zou iedereen opstaan om hem zijn recht terug te geven. De Profeet vertelde dat hij de totstandkoming van dit verbond als jong kind meemaakte en zei hierover dat als hij naar zo’n verbond zou worden uitgenodigd, hij dit zeker zou steunen en accepteren.

O Allah, verenig ons zoals we vandaag verenigd zijn en versterk ons hierin. Bescherm onze religie, onze rechten en onze samenleving tegen het kwade.

O Allah, vergeef ons voor onze tekortkomingen, beloon ons allen in ons aanwezigheid, en vermakelijk voor ons het pad naar het goede en laat ons daar niet van afdwalen.

Vertaling vrijdagpreek 8 maart 2019, stichting as-Soennah

Sheikh Ilyas El Yousfi

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter