|
05:22
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:50
Middel 6
05:22
Middel 5
13:48
Middel 2
18:04
Middel 4
22:00
Middel 3
23:32
Alle gebedstijden
De dood was net onder ons

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waar jullie je ook bevinden, de dood zal jullie bereiken, al waren jullie in versterkte torens.”
(Soerat an-Nisaa’: 78)

“En de doodstrijd zal werkelijk komen, dat is waarvoor jullie proberen te vluchten.”
(Soerat Qaaf: 19)

Luister hoe Sheich Mohammed Hassaan bezig is met het geven van een les wanneer plotseling de stemming omslaat bij het horen van de dood van iemand die aanwezig is tijdens de les.

[generate_audio_player src=”/content/audio/fragmenten/MH.mp3″]

Vertaling

De Sheich is bezig met een lezing als hij wordt onderbroken door een broeder die hem verteld dat er iemand in de ruimte zojuist is overleden:

“Allahoe Akbar! Maa shaa’ Allah, Inna lillaahi wa inna ilayhi raadjicoen (Waarlijk, wij behoren tot Allah en waarlijk, wij zullen tot Hem terugkeren) Eén van de broeders die zich onder ons bevond is net gestorven. De Engel des Doods is naar ons gekomen en hij was met ons, terwijl wij dit niet eens door hadden. Inna lillaahi wa inna ilayhi raadjicoen. O, Allah laat ons sterven in een staat van geloof, O Allah, schenk ons een einde die gekenmerkt wordt door geloof. O Allah, schenk ons een einde die gekenmerkt wordt door geloof. O Allah, schenk ons berouw voor het sterven, en de getuigenis tijdens het sterven en daarna het Paradijs en Uw Welbehagen. O Allah, wij getuigen dat deze broeder met ons aanwezig was in deze bijeenkomst van kennis, Laat daarom Uw Genade over hem nederdalen en vergeef hem zijn zonden, O Allah, laat ons sterven in een staat van gehoorzaamheid en vergeef onze broeder voor al zijn zonden en was zijn zonden weg met water, hagel en sneeuw zoals een witte kleed van alle viezigheid wordt gewassen. En maak van zijn graf een tuin van de tuinen van het paradijs en zoals hij is gestorven in een staat van aanbidding, vragen wij u om hem op de Dag des Oordeels te doen opstaan in een staat van aanbidding.Met Uw Genade, O, Meest Genadige der genadigen.

Heb ik jullie niet gezegd dat dit wereldse leven vergankelijk is? Heb ik jullie niet gezegd dat dit wereldse leven vergankelijk is? Deze man is gekomen om een les bij te wonen en wellicht had hij nog verwachtingen van dit wereldse leven maar Allah heeft het gewild dat de Engel des Doods zijn leven zou ontnemen, en de Engel des Doods is deze ruimte binnengekomen zonder dat wij daar iets daarvan merkten.  Waar wij zeker van kunnen zijn is dat de dood dichtbij is en dat het ons allen zal treffen.

Allahoe akbar, hoe erg moet het wel niet zijn als Allah je zondigend treft.IJverig voor het wereldse, de dood allang vergeten. Ben je vergeten dat je Allah nog zult ontmoeten, of de angstaanjagende dag met voorhoofden in het hellevuur. Als een persoon geen (daden ter) bescherming (bij zich) draagt, zal hij (dan) bloot (en onbeschermd) zijn al was hij geheel (gekleed). En als de wereld blijvend was voor haar bewoners, dan was Mohammed nog in leven en gebleven. Maar zij vergaat en ook haar gunsten vergaan en alleen de zondes blijven staan Het is mijn wens om het dodengebed voor deze broeder te verrichten. Ik vraag Allah om hem te begenadigen en dat hij ons en eenieder van jullie een goed einde schenkt. Ook verontschuldig ik mij dat ik geen antwoorden op jullie vragen heb kunnen geven en ik vraag Allah om onze zonden te verbergen in dit wereldse leven en in het Hiernamaals en dat Hij ons bijeen laat komen in de Tuinen van het Paradijs en vrede zij met onze Profeet, zijn familie en metgezellen en laat iemand het gebed aankondigen.”
Mensen maken zich klaar voor het gebed (overigens niet het dodengebed).

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter