|
03:50
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:50
Middel 6
05:22
Middel 5
13:48
Middel 2
18:04
Middel 4
22:00
Middel 3
23:32
Alle gebedstijden
De list tegen Rabic ibnoe Khoezaym

Eén van de redenen die de mensen wel eens aanhalen om de Islam niet (volledig) te willen praktiseren is dat zij wellicht uitgelachen zullen worden door de mensen of dat zij bespot zullen worden. Soms kan het zelf zo zijn dat oude bekenden alles eraan proberen te doen om je weer terug te trekken naar je oude levenswijze. Weet dat dit een beproeving is van Allah om te kijken of jij daadwerkelijk standvastigheid zult tonen en waarachtig zult zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Rekenen de mensen erop dat zij (met rust) worden gelaten, omdat zij zeggen: ,,Wij geloven”, en niet worden beproefd. En voorzeker, Wij beproefden degenen die voor hen waren. En Allah zal zeker laten weten wie de waarachtigen en wie de leugenaars zijn.”
(Soerat al-cAnkaboet: 2-3)

Laat het volgende verhaal van Rabic ibnoe Khoezaym voor ons allen een lichtend voorbeeld zijn.

[generate_audio_player src=”/content/audio/fragmenten/Nabil.mp3″]

Vertaling

Rabic ibnoe Khoezaym was een rechtschapen en goed persoon. Een aantal jaloerse verderfzaaiers moest daar niks van hebben. Zij zeiden:” Wij moeten hem op de proef stellen.Hoe zullen we dat doen?”

Zoals vandaag de dag het geval is. Zo sprak ik vandaag na de vrijdagpreek een jongere, hij zei:”Ik heb besloten dat ik berouw wil tonen tegenover Allah, maar ik ben bang.” “Waar ben je bang voor?” vroeg ik. “Slechte mensen; ze zullen mij niet met rust laten. Misschien gaan ze mij belachelijk maken, misschien willen ze iets uithalen.”

Dus ze beraamden een list tegen Rabic ibnoe Khoezaym. Ze gingen naar een zeer aantrekkelijke vrouw die bekend stond om haar lage zeden. Zij zeiden tegen haar: “Wij zullen je duizend dinar (goudstukken) geven!” De vrouw vroeg: “En wat moet ik daarvoor doen?” Waarop de mannen tegen haar zeiden: “Het enige wat je hoeft te doen is één kus geven aan Rabic ibnoe Khoezaym.” “Eén kus maar! Voor dat bedrag zal ik zelfs overspel met hem plegen” zei ze.

De mannen antwoordden: “Dat is jouw zaak. In ieder geval zullen wij jou je beloning geven.”

De vrouw liep op Rabic ibnoe Khoezaym af. Toen ze eenmaal voor hem stond draaide Rabic ibnoe Khoezaym zich van haar af, sloeg zijn blik neer terwijl zij zichzelf steeds maar aanbood. Zij herinnerde hem eraan dat zij helemaal alleen waren en ongestoord hun gang konden gaan.

Waarop Rabic tegen haar zei: “O dienares van Allah, wat zal jouw toestand zijn als je halsslagader zal worden doorgesneden? (met andere woorden wat zal je doen als jouw ziel je lichaam verlaat?) O dienares van Allah, wat zal jouw toestand zijn als Moenkar en Nakier jou zullen ondervragen in het graf? O dienares van Allah, wat zal jouw toestand zijn als je voor Allah, de Koning, de Almachtige, zal komen te staan? O dienares van Allah, wat zal jouw toestand zijn als jij geen berouw zult tonen en door az-Zabaaniyah (de bewakers van het Hellevuur) naar de Hel zal worden gesleurd?” Hierdoor schrok de vrouw, begon te huilen en draaide zich om, om vervolgens naar huis te rennen. Eenmaal thuis aangekomen begon zij
Allah te smeken om vergeving voor haar zonden.  De mannen die haar in eerste instantie hadden geroepen voor hun list zeiden: “Wij wilden dat zij Rabic ibnoe Khoezaym zou verpesten maar het blijkt dat Rabic ibnoe Khoezaym haar heeft verpest.” De vrouw veranderde haar leven en werd de vroomste vrouw van haar land.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter