|
22:04
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:49
Middel 6
05:19
Middel 5
13:49
Middel 2
18:06
Middel 4
22:04
Middel 3
23:34
Alle gebedstijden
De waarheid achter Shica (1)

Luistert naar het standpunt van de Shica. Dit is hun ware geloof zonder doekjes er omheen te winden. Dit is hoe zij werkelijk over jullie denken.

Hetgeen de Boodschapper (vrede zij met hem) over de persoon cOmar ibn al-Khataab te melden had was onder andere het volgende: Er is overgeleverd door Aboe Sacied al-Khoedriy (moge Allah tevreden over hem zijn), hij zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Terwijl ik sliep, zag ik de mensen aan mij voorgeleid worden, terwijl zij gewaden droegen. Bij sommigen bereikten ze (de gewaden) de borst en bij sommigen bereikten ze niet eens (de borst). En toen kwam cOmar ibn al-Khattaab voorbij met een gewaad die hij (over de grond) meesleepte. Ze (de
metgezellen) vroegen: ,,Waar staan (de gewaden) in deze droom voor, O Boodschapper van Allah? ” Hij antwoordde: ,,(Zij staan voor) Imaan!”
(al-Boechari en Moeslim)

Tot zijn gunsten behoort ook wat door cAbd Allah ibnoe cOmar is overgeleverd, hij zei: “Ik hoorde de Boodschapper van
Allah
(vrede zij met hem) zeggen: “Terwijl ik aan het slapen was werd mij een beker melk gebracht, en ik dronk totdat ik zag dat het vocht uit mijn nagels kwam. Daarna gaf ik de rest aan cOmar ibn al-Khattaab.” Zij zeiden: “Hoe legde u dit uit, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “(Het is) kennis.”
(al-Boechari en Moeslim)

En het is overgeleverd door cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) pleegde te zeggen: “Onder de gemeenschappen die voor jullie hebben geleefd, waren er Moehaddathoen (mensen die geïnspireerd waren). Als er onder mijn gemeenschap zulke mensen zijn, dan is cOmar ibn al-Khataab een van hen.”(Moeslim)

Luistert nu hoe deze verdorven geest tekeer gaat en alle onzin die hij in zijn hart heeft uitstort.

[generate_audio_player src=”/content/audio/fragmenten/Shia.mp3″]

Vertaling

Zij beweren dat hij (Sheich Ahmad Yaasien) een martelaar is. De martelaar van de Mihrab (een nis in de muur richting de Qiblah). Omdat hij het gebed verrichtte, pleegde te vasten en cOmar (Ibn al-Khattaab) aanbad? Moge Allah hem en cOmar vervloeken. Hij is niets meer dan één van jullie varkens die verdwenen is. Hij is een varken! Goed gedaan, O jij, goed gedaan, O ome Bush. ” (onduidelijk)”. Ik vraag Allah om mij op de Dag des Oordeels het zelfde lot te laten toekomen als Bush. Waarom wordt er slecht gesproken over Bush. Hij, oom Bush, moge Allah tevreden met hem zijn en hij tevreden met Hem zijn. En moge Allah hem lang aan de macht houden

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter