|
21:28
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:34
Middel 6
07:28
Middel 5
13:42
Middel 2
16:51
Middel 4
19:40
Middel 3
21:28
Alle gebedstijden
Bijeenkomst tegen polarisatie en radicalisering

Afgelopen donderdag organiseerde Moskee Badr in samenwerking met het (Amsterdams) Stadsdeel West een panelgesprek over radicalisering en extremisme. Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester gaf de aftrap van deze avond met een indrukwekkende speech. Bouwmeester gaf aan dat er soms wel degelijk met twee maten worden gemeten. Hij vindt dat de Nederlandse gemeenschap bewust moet zijn van dit gegeven, en dat hiertegen opgetreden moet worden.

“Als moslims de overheid vragen zich sterk te maken voor een Halal Hypotheek dan verklaren wij deze moslims voor gek, wij zeggen dan: “Wij hebben in Nederland een scheiding tussen kerk en staat… Anderzijds hebben wij er wel voor gezorgd dat er een waarborgfonds bestaat voor zwaar christenen die zich weigeren te verzekeren. Waarom passen wij hier niet dezelfde logica toe bij moslims?”, aldus de Stadsdeelvoorzitter.

Het panel, bestaande uit Ilyas el Hadioui (Socioloog) Aboe Ismail (Hoofd religieuze zaken stichting as-Soennah) Samira Bouchibti (Duo raadslid VVD Amsterdam) en Yassin el Forkani (Jongerenimam), debatteerde onder leiding van Felix Rottenberg. Volgens Hadioui dient het proces van radicaliserende Islamitische jongeren van verschillende kanten te worden belicht. De socioloog stond stil bij de pedagogische, sociologische en psychologische invalshoeken. Deze zijn volgens de socioloog allen van invloed op het radicaliseringsproces van dergelijke jongeren: “Deze jongeren radicaliseren niet omdat één van deze factoren onvoldoende of niet juist zijn ontwikkeld, maar het is vaak een optelsom van deze factoren die hierin een rol spelen. Een voorbeeld hiervan is dat nog steeds heel veel Marokkaanse jongeren die in Nederland zijn geboren zich geen Nederlander voelen en dus onvoldoende binding hebben met het land waarin zij leven, zij spelen constant een uitwedstrijd… Als wij kijken naar een land als Amerika, waar gezien het buitenlandbeleid je zou verwachten dat juist in dit land Islamitische jongeren zich aangetrokken voelen om te vertrekken naar strijdgebieden, zien we dat Amerika met haar binnenlandbeleid ervoor heeft kunnen zorgen dat de moslims zich daar wel kunnen identificeren met het land, zij voelen zich Amerikaanse moslims. Hierdoor haal je veel radicaliseringspotentie weg.”

Aboe Ismail geeft aan dat jongeren die naar een dergelijk conflict gebied afreizen zich veelal beroepen op een aantal teksten dat zij kennen. “Maar deze teksten zijn niet voldoende om een weloverwogen oordeel over een zaak te kunnen vellen, daarvoor is meer verdieping van kennis nodig.” Ook zegt hij dat deze jongeren ‘onze jongeren’ zijn en zo moeten wij ze ook benaderen. “Wij moeten ons dit probleem aantrekken. Een oplossing voor dit probleem is gelegen in het verschaffen van de juiste islamkennis aan deze jongeren, zodat ze weerbaar worden gemaakt voor dit soort dwalingen. Als imams dragen wij de verantwoordelijkheid hiervoor. Een groot aantal imams is niet eens bekend met de leefwereld van de moslimjongeren en dus ook niet bekend met wat er onder hen leeft. Hierdoor is het ook lastig om tot deze jongeren door te dringen.”

Duo raadslid van de VVD Samira Bouchibti sluit zich aan bij het feit dat de Islamitische gemeenschap naar zichzelf moet kijken en zich af moet vragen welke interne verantwoordelijkheden er genomen moeten worden om radicalisering tegen te gaan. “Wij als Islamitische gemeenschap moeten naar onszelf kijken en niet steeds naar anderen wijzen wat die allemaal fout doen.” Bouchibti kan zich dan ook vinden in de wijze waarop er tegenwoordig door de moskeeën wordt nagedacht over het nemen van verantwoordelijkheden. “Het is mooi om te zien dat, ondanks onze verschillende opvattingen, wij allen – net als vandaag – samen komen om dergelijke zaken te bespreken. Dat doet mij goed.”

Jongerenimam Yassin el Forkani sluit zich ook graag aan bij deze woorden en geeft te kennen dat jongeren die radicaliseren religieus onvoldoende onderlegd zijn: “Deze jongeren shoppen tussen de dwalende partijen en nemen niet de verantwoordelijkheid zich daadwerkelijk te verdiepen in hun geloof. Het doet mij oprecht pijn te zien dat deze jongeren teksten uit de Koran misbruiken die mij zo geliefd zijn om hun dwalingen te rechtvaardigen.”

De avond wordt afgesloten met een reeks vragen van de aanwezigen aan de verschillende panelleden. Deze vragen uit het publiek staan voornamelijk in het teken van het zoeken naar een praktische invulling om radicalisering tegen te gaan. Eén van de sprekers geeft aan dat wij als samenleving er niet voor moeten zorgen dat jongeren juist gaan radicaliseren door hun op te leggen hoe zij hun geloof invulling dienen te geven: “Door jongeren een barrière op te leggen hoe vroom zij mogen worden of niet, zorgt voor een vorm van uitsluiting. Je kan in Nederland als gestudeerde moslim het schoppen tot Kamervoorzitter. Maar wat als je met dezelfde kwalificaties door dezelfde samenleving aan de kant wordt gezet, omdat je zogenaamd praktiserend bent? Juist dit werkt radicalisering in de hand.”

Stadsdeel voorzitter Bouwmeester richtte in zijn slotwoord zijn dank uit naar de mensen van de organisatie en in het bijzonder Moskee Badr: “Wij zijn blij met de rol die deze moskee vervult door zo'n avond te organiseren. Ik moet persoonlijk niks hebben van uitspraken als "Rot maar op als je het hier niet naar je zin hebt". Daarom hebben wij vanuit het stadsdeel dit project Stay West genoemd. Ga niet weg maar blijf hier en ga met elkaar in gesprek.”

Team al-Yaqeen
31 januari 2016

 

Lees ook: RefDag.nl