|
21:45
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:10
Middel 6
05:54
Middel 5
13:57
Middel 2
18:04
Middel 4
21:45
Middel 3
23:29
Alle gebedstijden
Abortus vanwege ontucht

Vraag:

Ik heb een zus die voor het huwelijk zwanger is geworden. Mijn familie is zich bewust van het feit dat abortus niet toegestaan is, tenzij het leven van de moeder in gevaar is. Echter, de situatie is echt moeilijk.

De jongen die haar zwanger heeft gemaakt is niet van plan om haar bij te staan. Met onze eigen familie hebben mijn ouders het financieel al moeilijk. Als mijn zus het kind houdt dan zullen zij het nog moeilijker hebben. Ik zie hoeveel pijn zij lijden. Ze weten niet wat ze moeten doen en hebben haar geadviseerd om abortus te plegen. Ze hebben met een lokale imam gesproken en hij heeft hen over de regelgeving van abortus verteld. Mijn zus wil het kind houden, zodat de jongen naar haar terugkeert. Ondanks dat mijn ouders haar goed behandelen, behandelt zij hun slecht. Ik weet niet wat ik moet doen. Ze is van plan om zich aan te melden bij de daklozen en het kind te houden. Zij wil het huis verlaten zonder dat mijn ouders hiervan op de hoogte zijn. Kunt u mij adviseren wat ik moet doen?

Antwoord:

Alle lof zij aan Allah.

Jouw zus, jij en jouw familie zouden alert moeten zijn op de zonde die jouw zus heeft begaan en zouden haar erop moeten wijzen dat ze berouwvol dient terug te keren naar Allah, de Verhevene. Zodat zij zichzelf kan reinigen van de besmetting van ongehoorzaamheid en ontucht waarin zij is vervallen met deze slechte jongen. Je zou alle middelen die kunnen leiden tot deze zonde weg moeten nemen. Je kan haar de hoofddoek laten dragen, voorkomen dat zij zich afzondert of begeeft met mannen, of iets anders laten doen dat naar deze slechte daad kan leiden. Streef er dus naar om hem met alle mogelijke middelen van haar weg te houden en haar weg te houden van hem.

Hierna dien je na te denken over het kind en de toekomst van je zus. Dit alles zijn de gevolgen van ongehoorzaamheid en zonde. De zondaar zal deze last en schaamte in deze wereld moeten dragen. Wat dan te zeggen over de bestraffing door Allah?

Eén van de wijze mannen heeft gezegd: “Als jij vermoeid raakt door het verrichten van goede daden, weet dat de vermoeidheid zal verdwijnen en de goede daden zullen voortbestaan. Maar wanneer jij geniet van het zondigen, weet dat de genieting zal verdwijnen maar de zonde zal blijven bestaan!”

Wat je zus probeert te doen, namelijk het beschermen van de foetus, is iets wat jullie allemaal moeten doen. En niet alleen in de hoop dat deze boosdoener naar haar terug zal keren. Het lijkt er namelijk niet op dat hij terug wil keren of dat hij haar wil huwen op de Islamitische wijze, nadat hij haar gebruikt heeft om zijn verlangens te vervullen via een verboden weg. Echter dien je de foetus te beschermen, zodat je geen misdaad begaat en een ziel schaadt die niets verkeerds heeft gedaan. Dit omdat de zonde in eerste instantie rust op de personen die ontucht hebben begaan en vervolgens deze ziel willen schaden door het te vermoorden, te verwaarlozen, achter te laten op straat of in een weeshuis, wat sommige mensen doen.

Wat je ouders zouden moeten doen is je zus goed verzorgen en vriendelijkheid jegens haar te tonen, terwijl ze haar stimuleren om terug te keren naar Allah en om haar leven te beteren. Zij moeten proberen te voorkomen dat zij het huis verlaat, zodat de zaak niet erger wordt.

We vragen Allah om jullie Zijn Goedheid te schenken en jullie zaken te verbeteren.

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op Islamqa.com