|
13:41
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:38
Middel 6
07:32
Middel 5
13:41
Middel 2
16:48
Middel 4
19:36
Middel 3
21:22
Alle gebedstijden
Behoefte doen richting Qiblah

Vraag:

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als jullie naar het toilet gaan, dienen jullie je niet met jullie voor- of achterkant te wenden tot de Qiblah. Maar wend je naar het oosten of het westen.”

(al-Boekhaarie)

Wat dienen wij te doen wanneer er in een gebouw de toilet in richting van de Qiblah staat?

Antwoord:

Er zijn in overvloed overleveringen die er op duiden dat het verboden is om zich met de voor- of achterkant te wenden richting de Qiblah tijdens het doen van de behoefte. Dit betreft zowel het urineren als het ontlasten.

Het is duidelijk dat het verboden is om zich met de voor- of achterkant te wenden tot de Qiblah tijdens het doen van de behoefte in de woestijn. Echter verschillen de geleerden van mening over het feit of dit ook geldt wanneer dit in een gebouw gebeurt.

Sommige geleerden hebben gezegd dat het wel toegestaan is in een gebouw, omdat het overgeleverd is dat de Profeet (vrede zij met hem) in het huis van Hafsah zijn behoefte heeft gedaan, terwijl hij met zijn voorkant richting ash-Shaam1 stond en met zijn achterkant richting de Qiblah. Zij zeggen dat het toegestaan is om je te wenden tot de Qiblah met je voor- en de achterkant tijdens het doen van je behoeften wanneer je in een gebouw zit. Dit omdat je wordt omgeven door (de muren van) het gebouw. Daarnaast zeggen zij dat het uitgangspunt is dat de handelingen van de Profeet (vrede zij met hem) voor ons gelden als regelgeving en dat wij hem daarin kunnen volgen.

Sommige geleerden hebben gezegd dat dit alleen geldt voor de Profeet (vrede zij met hem). Hij heeft dit namelijk thuis gedaan, heeft dit niet bekend gemaakt en dit niet in de woestijn (open lucht) verricht. Zij zijn van mening dat het verbod algemeen van aard is en dat een persoon dit niet dient te doen. Niet in de woestijn, noch in een gebouw. Maar dit is een zaak die niet vaststaat, aangezien oorspronkelijk geldt dat zaken niet alleen specifiek zijn voor de Profeet (vrede zij met hem).

Ten slotte kunnen we dus niet zeggen dat het oordeel over het doen van de behoefte in de woestijn hetzelfde is als in een gebouw. Het beste voor een gelovige is om zich niet met de voorkant en achterkant te richten tot de Qiblah bij het doen van de behoefte. Maar dit is in een gebouw minder ernstig. Vooral wanneer dit moeilijk is wanneer de toiletten al zijn gebouwd richting de Qiblah.

Een persoon heeft dan namelijk twee redenen:

  1. De toiletten zijn richting de Qiblah gebouwd en is het moeilijk voor hem om zich hier van af te wenden.
  2. Er is een overlevering waarin wordt vermeld dat de Profeet (vrede zij met hem) zich met zijn achterkant richting de Qiblah heeft gewend tijdens het doen van zijn behoefte. Dit duidt erop dat het toegestaan is, maar dat het beter is om het te laten. In de woestijn is het verboden, omdat hiervoor geen uitzondering is overgeleverd.

Gebaseerd op een fatwa van Sheikh Bin Baaz

1. Het gebied van het huidige Syrië en omgeving.