|
13:42
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:32
Middel 6
07:27
Middel 5
13:42
Middel 2
16:53
Middel 4
19:43
Middel 3
21:30
Alle gebedstijden
Condoleren van de familie van een zondaar

Vraag:

Wanneer iemand komt te overlijden door zelfdoding of overmatig drankgebruik, is het dan toegestaan om zijn moeder en/of andere familieleden te condoleren?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Hier is niets op tegen. Sterker nog, het is zelfs aanbevolen om dit te doen. Ook al heeft iemand het leven verlaten in een zondige staat, zoals in geval van zelfdoding. Niets belemmert ons om de familie van overleden zondaars te condoleren, smeekbeden voor hen te verrichten en vergiffenis te vragen.

Zij moeten net als andere moslims worden gewassen, in lijkengewaden verwikkeld worden en er moet voor hen het dodengebed worden verricht. Alleen wordt het dodengebed in dit geval niet geleid door prominente mensen zoals moslimleiders en geleerden, maar door de gewone moslims. Dit als blijk van afkeuring en veroordeling van de zonde die de overledene heeft gepleegd.

En Allah is de Bron van alle kracht.

Gebaseerd op een fatwa van Sheikh cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah ibn Baaz