|
05:24
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:24
Middel 6
07:20
Middel 5
13:44
Middel 2
17:00
Middel 4
19:52
Middel 3
21:41
Alle gebedstijden
De handen aan de zijkant bij het bidden

Vraag:

Sommige broeders bidden met hun handen omlaag (tijdens het gebed). Zij plaatsen niet de ene hand op de andere. Kunt u ons vertellen wat hier het oordeel over is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is overgeleverd dat Sahl ibn Sacd zei: “De mensen werden opgedragen om de rechterhand over de linker onderarm te plaatsen tijdens het gebed.”

(al-Boekhaarie)

Tevens is het overgeleverd van Ibn cAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wij Profeten zijn bevolen om onze Soehoer uit te stellen en om het vasten direct te verbreken. En om onze rechterhand over onze linkerhand te plaatsen tijdens het gebed.”

(Ibn Hibbaan)

In deze twee overleveringen wordt duidelijk gemaakt dat degene die zijn handen langs zijn zij plaatst tijdens het gebed, een fout maakt. Het plaatsen van de rechterhand op de linkerhand is wat is onderwezen door onze Profeet (vrede zij met hem) en door de Profeten die voor hem kwamen.

(Zaad ul-Macaad)

Ook zegt Ibnoe cAbdil-Barr: “Er is (hierover) niets tegengesteld overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem). Dit is de mening van het merendeel van de metgezellen en de Taabicien. Dit is wat Maalik heeft overgeleverd in al-Moewatta' en zowel Ibn ul-Moendhir als anderen hebben niets anders dan deze mening van Maalik overgeleverd.”

(al-Fath, boekdeel 2, blz. 224;
Nayl ul-Awtaar, boekdeel 2, blz. 201)

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van islamqa.com