|
06:00
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:12
Middel 6
06:00
Middel 5
13:57
Middel 2
18:01
Middel 4
21:38
Middel 3
23:26
Alle gebedstijden
Deels kaalscheren van het haar

Vraag:

Wat is het oordeel over al-Qazac (gedeeltelijk kaalscheren van het haar)? Is het afkeurenswaardig?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Al-Qazac betekent het kaalscheren van een gedeelte van het hoofd en een ander gedeelte laten. Sheikh ibn cOethaymien zegt in ‘ash-Sharh ul-Moemtic’: “Qazac betekent het kaalscheren van een gedeelte van het hoofd en het laten van een gedeelte. Er bestaan verschillende vormen hiervan:

1. Als het scheren niet behoorlijk is gedaan. Er is bijvoorbeeld wat haar rechts en links geschoren en wat aan de voor- en achterkant (afzonderlijke gedeelten van het hoofd zijn dus geschoren en de rest is gelaten).

2. Als het middelste gedeelte is geschoren en de zijkanten zijn gelaten.

3. Als de zijkanten zijn geschoren en de bovenkant is gelaten.

4. Als alleen de voorkant is geschoren en de rest is gelaten.”

(ash-Sharh ul-Moemtic; boekdeel 1, blz. 167)

De Profeet (vrede zij met hem) verbood al-Qazac. Al-Boekhaarie en Moeslim overleveren van Ibn cOmar dat de Profeet (vrede zij met hem) al-Qazac verbood. Naafic werd gevraagd: “Wat is al-Qazac?” Hij antwoordde: “Het kaalscheren van een gedeelte van het hoofd van een jongen en een gedeelte laten.”

Imam Ahmad overleverde van Ibn cOmar dat de Profeet (vrede zij met hem) een jongen zag waarvan een gedeelte van zijn hoofdhaar was kaalgeschoren en een gedeelte was gelaten. Hij verbood dit en zei: “Scheer alles of laat alles.”

(Ahmad; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Het verbod in deze overleveringen die spreken over al-Qazac dient begrepen te worden dat het niet Haraam (verboden) is, maar Makroeh (afkeurenswaardig). An-Nawawie zegt in ‘al-Madjmoec’: “Al-Qazac betekent het kaalscheren van een gedeelte van het hoofd. Het is afkeurenswaardig vanwege de overlevering van Ibn cOmar in as-Sahiehayn. Daarin staat vermeld dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) al-Qazac verbood.”

(al-Madjmoec; boekdeel 1, blz. 347)

In “Mataalib Oelin-Noeha” staat: “Al-Qazac, dat het kaalscheren van slechts een gedeelte van het hoofd en het laten van het overige is, is afkeurenswaardig.”

Sheikh ibn cOethaymien zei: “Al-Qazac is afkeurenswaardig, omdat de Profeet (vrede zij met hem) een jongen zag van wie een gedeelte van het haar was kaalgeschoren en een gedeelte was gelaten. Hij (vrede zij met hem) vertelde hem dit niet te doen, zeggende: “Scheer alles of laat alles.”

(ash-Sharh ul-Moemtic; boekdeel 1, blz. 167)

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com