|
19:40
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:34
Middel 6
07:28
Middel 5
13:42
Middel 2
16:51
Middel 4
19:40
Middel 3
21:28
Alle gebedstijden
Deze vrouw is geen Mahram

Vraag:

Ik wil graag weten wat mijn relatie is met de vrouw van mijn zwager (de broer van mijn vrouw). Zij noemt mij broer en ik behandel haar als mijn zus. Is dit toegestaan in de Islam? Graag ontvang ik van u advies.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is voor jou niet toegestaan om de vrouw van jouw zwager te behandelen als jouw zus. Zij is niet één van jouw Mahaarim. Voor haar is het niet toegestaan om voor jou te verschijnen zonder de correcte Hidjaab. Ook is het niet toegestaan om alleen te zijn met haar, haar hand te schudden, naar haar te kijken of met haar te spreken wanneer er angst is voor verleiding. Allah heeft het de gelovige vrouw verboden om haar schoonheid te laten zien, behalve aan een groep specifieke personen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…en niets van hun schoonheid onthullen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broers, of de zonen van hun broers, of de zonen van hun zussen, of hun vrouwen (d.w.z. hun moslimzusters), of wat hun rechterhand bezit (d.w.z. de slavinnen), of (hun) volgers (d.w.z. degenen die hun achterna komen voor eten) onder de mannen die geen geslachtsdrang hebben, of de kinderen die geen oog hebben voor de intieme delen van de vrouwen. En laat hen niet met hun voeten stampen, zodat datgene wat zij aan schoonheden verhullen, niet prijs zal worden gegeven. En toon alleen berouw aan Allah, o gelovigen, opdat jullie succesvol zullen zijn.”

(Soerat an-Noer:31)

Jij behoort niet tot één van de personen die benoemd zijn in het vers. Deze regelgeving is dus op jou niet van toepassing.

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid