|
13:57
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:09
Middel 6
05:52
Middel 5
13:57
Middel 2
18:05
Middel 4
21:46
Middel 3
23:30
Alle gebedstijden
Eerste Rakcah een kortere Soerah dan de tweede

Vraag:

Wat is het oordeel over een persoon die het gebed verricht, waarin hij in de eerste gebedseenheid Soerat an-Naas reciteert en in de tweede gebedseenheid Soerat ad-Doeha? Oftewel hij begint met een korte Soera en laat dit opvolgen door een langere Soera in de tweede gebedseenheid. Wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste:Tot de Soennah behoort het om de (Koran) op volgorde te reciteren. Maar als een persoon dit niet doet, dan treft hem geen blaam en is zijn gebed correct. Hoewel dit (wat hij gedaan heeft) in tegenstelling is met wat de voorkeur heeft.

Imam an-Nawawie zegt: "Het behoort tot de Soennah (voor degene die het gebed verricht) om op de volgorde van de Moes-haf te reciteren. Als hij in de eerste gebedseenheid een Soera heeft gereciteerd, dan reciteert hij in de tweede gebedseenheid de direct daarop volgende Soera."

Imam al-Moetawallie zegt: "Zelfs als hij in de eerste gebedseenheid Soerat an-Naas reciteert, dan vangt hij in de tweede gebedseenheid aan met Soerat al-Baqarah. En als hij echter een Soera reciteert (in de eerste gebedseenheid) en in de tweede de Soera die ervoor komt, dan heeft hij in strijd gehandeld met wat de voorkeur verdient, maar hem treft geen blaam en Allah weet het het best."

(Sharh al-Moehaddhab boekdeel 3, blz. 348)

Ten tweede:Het behoort ook tot de Soennah voor degene die het gebed verricht (als imam of individueel) om in de eerste gebedseenheid na al-Faatihah een langere Soera te reciteren dan de tweede gebedseenheid. Dit op basis van wat Aboe Qataadah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd: "De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om in de eerste twee gebedseenheden van het middaggebed (Dhoehr) al-Faatihah en 2 hoofdstukken (uit de Koran) te reciteren. En in de laatste twee gebedseenheden reciteerde hij alleen al-Faatihah. En zijn eerste gebedseenheid was langer dan zijn tweede. Dit deed hij ook in het namiddaggebed (cAsr), het avondgebed (Maghrib) en het ochtendgebed (Soebh/Fadjr)."

(al-Boekhaarie en Moslim)

Ibnoe Qoedaamah zei: "Het is aanbevolen om de eerste gebedseenheid langer te maken, zodat degene die later op het gebed afkomt alsnog de eerste gebedseenheid kan halen." En dit is gebaseerd op wat Aboe Qataadah heeft overgeleverd.

(al-Moeghnie)

De Permanente Commissie werd het volgende gevraagd: "Is het toegestaan om in de eerste gebedseenheid een langere Soera te reciteren of een kortere? Aangezien vele mensen vandaag de dag een langere Soera reciteren in de tweede gebedseenheid dan in de eerste."

De Commissie antwoordde: Het behoort tot de Soennah om in de eerste gebedseenheid na Soerat al-Faatihah langer te reciteren dan in de tweede gebedseenheid. Op basis van wat Aboe Qataadah heeft overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem). En als de recitaties even lang zijn of die van de tweede gebedseenheid langer, dan is hier niets op tegen. De Profeet (vrede zij met hem) deed dit ook zo nu en dan, zoals is vastgesteld dat hij (vrede zij met hem) tijdens het vrijdag gebed Soerat Sabbih en daarna al-Ghaashiyah reciteerde. En al-Ghaashiyah is iets langer.

En Sheikh ibn Baaz werd (het volgende) gevraagd: "Wat is het oordeel als een imam in de eerste gebedseenheid Soerat al-Ikhlaas reciteert en in de tweede gebedseenheid Soerat ad-Doeha?

Hij antwoordde: "Er is niets op tegen als de imam in de eerste gebedseenheid een kortere hoofdstuk reciteert dan in de tweede gebedseenheid. Op basis van de volgende Woorden van Allah de verhevene (interpretatie van de betekenis):

"Reciteert (van de Koran) dat wat makkelijk is."

(Soerat al-Moezzammil: 20)

En op basis van de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem) tegen degene die zijn gebed verkeerd verricht had: "Als je het gebed wilt verrichten, verricht dan de kleine wassing zoals het hoort, begeef je daarna richting de Qiblah en zeg Allaahoe akbar (d.w.z. treed het gebed binnen). Reciteer vervolgens wat voor jou makkelijk is uit de Koran."

(al-Boekhaarie)

Echter heeft hij hierdoor het beste nagelaten. Want dat wat correct is overgeleverd van de Profeet aan woorden en daden duidt erop dat de Soennah – voor de imam en degene die alleen bidt – is om in de eerste gebedseenheid langer te reciteren dan in de tweede. Dit geldt voor alle vijf dagelijkse gebeden. De Ma'moem (degene die met de imam het gebed verricht) volgt de Imam.

(Madjmoecul-Fataawa)

En Allah weet het het best.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com