|
21:49
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:07
Middel 6
05:49
Middel 5
13:57
Middel 2
18:06
Middel 4
21:49
Middel 3
23:31
Alle gebedstijden
Geen tijd meer om te studeren door het gebed

Vraag:

Ik studeer geneeskunde. Ik was gewoon om de gezamenlijke gebeden bij te wonen in de moskee. Nu is dit lastig geworden. Ik kan geen tijd meer vinden om te studeren. Wetende zelfs dat ik het gebed in de moskee niet bijwoon. Desondanks doe ik mijn uiterste best om de gebeden bij te wonen in de moskee, maar hierdoor raak ik een half uur kwijt en soms meer. Wat moet ik doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Beweren dat het gezamenlijke gebed een obstakel is tussen jou en je studie, is net als het beweren dat het gebed wat thuis wordt verricht een belemmering is tussen jou en je studie. Dit is bedrog, verleiding en misleiding van de Shaytaan.

Weet, en moge Allah jou leiden, dat het gehoorzamen van Allah het belangrijkste is, en daarbij hoort het gebed op haar tijd verrichten als eerst. Dit behoort tot het belangrijkste waardoor men zijn wereldse belangen kan bewerkstelligen. Allah, de Verhevene, heeft ons bevolen om hulp te zoeken middels het gebed, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“En zoek hulp door middel van geduld en het gebed.”

(Soerat al-Baqarah: 45)

De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om het gebed te verrichten wanneer hij last ondervond of ergens mee zat. Imam al-cAynie zegt: “Hiervan kan men leren dat wanneer iemand te kampen heeft met een last, dat het aanbevolen is voor hem om het gebed te verrichten.”

Het gehoorzamen van Allah zorgt ervoor dat de zaken gemakkelijk worden, zoals Allah te kennen geeft (interpretatie van de betekenis):

“En wie Allah vreest, Hij (Allah) zal voor hem zijn zaak gemakkelijk maken.”

(Soerat atTalaaq: 4)

Dus laat de Shaytaan jou niet bedriegen en misleiden door jou weg te houden van de aanbiddingen en laat hem niet een obstakel worden tussen jou en de verplichtingen. Dit zal alleen jou schade berokkenen en je verder niet baten. Als je kien bent in het organiseren van je tijd en het verdelen van je taken en hierin een balans vindt, dan zullen de zaken voor jou vergemakkelijken en je zal geen last en moeilijkheden ondervinden in het uitvoeren van je verplichtingen.

Weet dat het gezamenlijke gebed in de moskee de voorkeur heeft en de beloning groter is. Het advies aan jou is: intensiveer je smeekgebeden en wend je tot Allah en vraag Hem om vergemakkelijking van je zaak en je begrip, en vraag Hem je tijd succesvol te organiseren.

Gebaseerd op een Fatwa van Islamweb