|
16:50
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:36
Middel 6
07:30
Middel 5
13:42
Middel 2
16:50
Middel 4
19:39
Middel 3
21:26
Alle gebedstijden
Geschenken aannemen afkomstig van Haraam
Vraag:
 
Is het toegestaan om geschenken aan te nemen van een persoon die zich schuldig maakt aan rente?
 
Antwoord:
 
Ik stel je de volgende vraag: Maken de Joden zich schuldig aan rente of niet? Allah, de Verhevene, zegt:
 
“En (Wij vervloekten hen) wegens hun verbreken van het verbond…”
(Soerat an-Nisaa’: 155)
 
Tot:
 
“…En vanwege hun aanname van rente, hoewel dat hun verboden was en hun onrechtmatig eten van de bezittingen van de mensen.”
(Soerat an-Nisaa’: 161)
 
Ondanks de voorgenoemde praktijken van de joden accepteerde de Profeet (vrede zij met hem) hun geschenken. Hij accepteerde het lam dat hem door een joodse vrouw werd geschonken in Khaybar. Hij handelde met hen en hij is komen te overlijden, terwijl hij zijn oorlogsuitrusting als onderpand bij een joodse man had.
 
Dit gold zelfs voor eten dat hij aangeboden kreeg. Was het niet zo dat de Profeet (vrede zij met hem) was ingegaan op de uitnodiging van een joodse man en vervolgens at van zijn voedsel?
 
Op basis hiervan kennen we een stelregel die als volgt luidt: “Een zaak die op een onrechtmatige wijze door iemand is verkregen, is alleen voor die persoon verboden. Het verbod geldt niet voor iemand die dezelfde zaak vervolgens op een rechtmatige manier heeft ontvangen.”
 
Op basis van het voorgaande is het toegestaan om geschenken aan te nemen van iemand die zich schuldig maakt aan rente. Het is tevens toegestaan om met de desbetreffende persoon zaken te doen, tenzij het een (religieus) voordeel heeft dit niet te doen. Een voordeel kan zijn dat deze persoon dan afstand neemt van zijn verboden daad.
 
Een zaak die op zichzelf verboden is, is sowieso voor iedereen verboden. Als iemand mij bijvoorbeeld alcohol zou geven, dan mag ik dat niet aannemen. Want alcohol is op zichzelf verboden.
 
Gebaseerd op een Fatwa van islamqa.com
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter