|
04:12
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:12
Middel 6
06:00
Middel 5
13:57
Middel 2
18:01
Middel 4
21:38
Middel 3
23:26
Alle gebedstijden
Getuigen tegen een moslim?

Vraag:

Ik was aanwezig bij een incident waarbij ik een moslim de eigendommen van een christen zag stelen. Dien ik te getuigen over wat ik zag, of moet ik de slechte daden van mijn moslimbroeder verbergen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het afleggen van een getuigenis is een gemeenschappelijke verplichting en kan een individuele verplichting worden in twee gevallen. Als een persoon gesommeerd wordt om een getuigenis af te leggen of wanneer de rechten van een persoon worden geschonden als er geen getuigenis wordt afgelegd.

Verder heeft Allah het bewijzen van rechtvaardigheid en het afleggen van getuigenissen op basis van eerlijkheid verplicht in elke situatie, en in het belang van alle mensen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, handel rechtvaardig, als getuigen voor Allah. Zelfs tegenover julliezelf, de ouders en de naasten.”

(Soerat an-Nisaa’: 135)

Ibn ul-Qayyim zei: “In dit vers beveelt Allah, de Verhevene, ons om duidelijk uit te komen voor rechtvaardigheid, zoals het hoort. Dit is een bevel om rechtvaardig te zijn tegenover iedereen, ongeacht of het een vijand of een vriend is.”

(ar-Risaalat ut-Taboekiyyah; blz. 31)

En Allah zei (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, wees standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe leiden om niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij godsvrucht (Taqwa).”

(Soerat al-Maa’idah: 8)

As-Sacdiy zei: “Net zoals jij een verklaring zou geven in het voordeel van jouw vriend, geef zo ook een verklaring tegen hem. Net zoals jij een verklaring tegen jouw vijand zou geven, geef zo ook een verklaring in zijn voordeel, of hij nu een ongelovige is of zelfs een innovator (in het geloof). Het is namelijk een verplichting om rechtvaardig te zijn jegens hem.”

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah zei: “Alle goedheid is inclusief eerlijkheid en rechtvaardigheid en al het slechte zit in onrecht. Daarom is rechtvaardigheid een verplichting in alle zaken en jegens alle mensen, en onrecht is verboden in alle zaken en jegens alle mensen. Het is niet toegestaan om onrechtvaardig te zijn tegen wie dan ook, ongeacht of hij een moslim is of een ongelovige, of een zondaar…”

(Madjmoec ul-Fataawa; boekdeel 18, blz. 166)

Hij zei ook: “Rechtvaardigheid is een verplichting voor iedereen jegens iedereen in alle situaties, en onrecht is niet toegestaan in het geringste van elke situatie. In zo’n mate dat Allah, de Verhevene, het de moslims heeft verplicht om de ongelovige rechtvaardig te behandelen, zoals Hij heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En laat de haat van een volk jullie er niet toe leiden om niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij godsvrucht.”

(Soerat al-Maa’idah: 8)

Sheikh Ibn Baaz zei: “Allah, de Verhevene, heeft het een verplichting gemaakt voor de moslims om rechtvaardig te zijn jegens hun vijanden, en Hij heeft hen bevolen om rechtvaardig te zijn met eenieder die conflicten heeft met hen. En Hij heeft het verboden om haat aanleiding te laten zijn om onrechtvaardig te handelen. Hij, de Verhevene, vertelt ons dat gelijke behandeling van vriend en vijand dichterbij vroomheid is. Wat dit betekent, is dat rechtvaardigheid jegens alle mensen – vrienden en vijanden – dichter bij het waken is tegen de Toorn en Bestraffing van Allah.” (en dat is Taqwa, red.)

(Madjmoec Fataawa Ibn Baaz; boekdeel 2, blz. 182)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd gevraagd: “Als een ongelovige en een moslim naar ons op werk komen omdat zij iets van ons nodig hebben, en de ongelovige is vóór de moslim gekomen, dienen wij dan voorrang te geven aan de moslim voor de ongelovige? Of dienen wij voorrang te geven aan diegene die als eerst is gekomen?”

Hij antwoordde: “Nee, begin met degene die als eerste is gekomen. Dit is eerlijk. Vandaar dat de geleerden zeiden: “Als een ongelovige en een moslim zich wenden tot de Qaadie (rechter) voor een oordeel, dient hij de moslim dan beter te behandelen dan de ongelovige? Nee, hij dient hem geen gunstigere behandeling te geven. Hij dient ze gelijk te behandelen. Hij dient niet zacht tegen de moslim te spreken en hard tegen de ongelovige; dit is niet toegestaan. Het oordelen tussen twee mensen moet gedaan worden op basis van rechtvaardigheid. Als je dat doet, dan ben je rechtvaardig. Dat kan de reden zijn dat de ongelovige toch moslim wordt.

(Liqaa’ ul-Baab il-Maftoeh; boekdeel 79, blz. 17)

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com