|
13:02
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:28
Middel 6
07:20
Middel 5
13:02
Middel 2
15:50
Middel 4
18:30
Middel 3
20:15
Alle gebedstijden
Hand in hand tegen het niqab verbod

Vraag:

N.a.v. het niqab verbod willen wij graag een bijeenkomst/stil protest organiseren om op te komen voor onze grondrechten als Nederlandse burgers. Wij vragen ons af of dit Islamitisch toegestaan is?

Antwoord:

Als er tijdens dergelijke bijeenkomsten gewaakt wordt over de ordelijkheid en het goede gedrag van de deelnemers, dan is het toegestaan om hieraan deel te nemen. In eerste instantie omdat het een middel is om een tegengeluid te laten horen en protest aan te tekenen tegen het onrecht dat onze nikab- of boerkadragende zusters door deze nieuwe wet wordt aangedaan. Zo’n protest kan worden beschouwd als steun- en bijstandsverlening aan onderdrukte mensen en slachtoffers van onrecht.

Ten tweede omdat deze steunbetuiging één van de weinig overgebleven middelen zijn die moslims nog kunnen inzetten om hun onvrede en zorgen te uiten over de gang van zaken in Nederland. Vooral als het gaat om de steeds verdere inperking van hun religieuze vrijheid en sociale veiligheid. Een moslim wordt namelijk geacht om zich te allen tijde uit te spreken voor een rechtvaardige wereld en gelijke behandeling van iedereen. Het zich uitspreken hiervoor wordt binnen de Islam als verheven doel gezien dat nagestreefd dient te worden.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah