|
21:40
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:12
Middel 6
05:58
Middel 5
13:57
Middel 2
18:02
Middel 4
21:40
Middel 3
23:27
Alle gebedstijden
Heeft cArafah op de vrijdag iets speciaals?

Vraag:

Klopt het dat als de dag van cArafah op een vrijdag valt, dit gelijk staat aan zevenmaal het verrichten van de Hadj?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij kennen geen overlevering die zegt dat als cArafah op een vrijdag valt, dit gelijk staat aan het zeven keer verrichten van de Hadj. Wat wel gezegd wordt, is dat dit gelijk zou staan aan 70 keer of 72 keer het verrichten van de Hadj. Beide uitspraken zijn echter niet correct.

Over het eerste (aantal) is er een overlevering bekend, echter is deze incorrect. Over het tweede (aantal) is geen keten van overleveraars of tekst bekend. Ook deze is dus niet correct.

De tekst die overgeleverd is, is het volgende: “De beste dag, is de dag van cArafah als deze op een vrijdag valt. Deze is beter dan het zeventig keer verrichten van de Hadj op een andere dag dan de vrijdag.”

De geleerden hebben deze overlevering niet als authentiek geclassificeerd, maar als vals.

1.     Ibn ul-Qayyim heeft gezegd: “Wat bekend staat bij de mensen (m.b.t. bovengenoemde, red.) is vals. Dit is niet bekend van de Profeet (vrede zij met hem), noch van de metgezellen of vrome voorgangers. En Allah weet het het best.”

(Zaad ul-Macaad, boekdeel 1, blz. 65)

2.     Na het classificeren van deze overlevering als vals en ongegrond, heeft Sheikh al-Albaanie in Silsilat ud-Daciefah (207) gezegd: “Al-Hafidh zegt in ‘al-Fath’ (boekdeel 8, blz. 204) na het aanhalen van Razien in ‘al-Djaamic’ en het vermelden dat hij het toeschrijft aan de Profeet (vrede zij met hem): “Ik weet niet of dit correct is, omdat hij geen metgezel heeft genoemd of een ander die dit zou hebben overgeleverd.”

Al-Haafidh ibn Naasir id-Dien al-Dimashqie zegt in ‘Fadl Yaum cArafah’: “De overlevering (over de waarde van 72 keer de Hadj) is vals en niet authentiek. Ook de overlevering die verhaald is door Zoerr ibn Hoebaysh (dat het beter is dan 70 keer de Hadj op een andere dag dan vrijdag) kan niet worden bewezen.”

(as-Silsilat ud-Daciefah)

3.     Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien werd gevraagd: “Is er iets overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem) over de voortreffelijkheid van de Hadj op een vrijdag?” Hierop antwoordde hij: “Er is niets overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem) over de voortreffelijkheid van de Hadj op een vrijdag. Maar de geleerden zeggen dat als cArafah op een vrijdag valt, dit iets goeds is.

Ten eerste omdat het dan lijkt op de Hadj van de Profeet (vrede zij met hem), aangezien hij ook op de vrijdag op cArafah stond.

Ten tweede omdat er op vrijdag een tijdstip is waarin geen moslim smeekbede verricht en zijn Heer om iets vraagt, of Hij zal het hem schenken. De kans dat hij verhoord wordt, is dus groter.

Ten derde omdat de dag van cArafah een cIed(feest) is, net zoals de vrijdag dat ook is. En wanneer twee dagen van cIed samenvallen, dan is dat iets goeds.

Het wijdverspreide idee dat de Hadj op een vrijdag gelijk staat aan (de beloning van) 70 keer de Hadj is niet correct.

(Al-Liqaa’ ush-Shahriyyah, tape 34)

4.     De Permanente Commissie werd gevraagd: “Sommige mensen zeggen dat als de dag van cArafah op een vrijdag valt, zoals dit jaar het geval is, dit gelijk staat aan het verrichten van zeven keer de Hadj. Is hiervoor enig bewijs in de Soennah?”

Zij antwoordden: “Hiervoor is geen correct bewijs. Sommige beweren dat het gelijk staat aan zeventig of tweeënzeventig keer het verrichten van de Hadj. Beiden zijn evenmin correct.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa'imah, boekdeel 11, blz.210/211)

De reden dat deze mening zo wijdverspreid is, komt doordat het genoemd wordt in de boeken van de Hanafies en de Shaaficies. De Hanafies hebben gezegd: “Als cArafah op een vrijdag valt, dan kent deze de voortreffelijkheid van het zeventig keer verrichten van de Hadj. En de mensen zullen zonder intermediair worden vergeven.”

(Radd ul-Moehtaar calad-Doerr il-Moekhtaar, volume 2, blz. 621)

Ook hebben zij gezegd: “De beste dag is de dag van cArafah als deze op een vrijdag valt. En is beter dan zeventig keer het verrichten van de Hadj op een andere dag dan de vrijdag.”

(Radd ul-Moehtaar calad-Doerr il-Moekhtaar, volume 2, blz. 621)

De Shaaficies hebben gezegd: “Er is gezegd dat als de dag van cArafah op een vrijdag valt, dat Allah de mensen die staan (op vlakte van cArafah) zal vergeven zonder tussenkomst van een intermediair. En op een andere dag dan vrijdag zullen zij wel middels een intermediair vergeven worden, oftewel de zondaars zullen vergeven worden vanwege de weldoeners.”

(Moeghnie al-Moehtaadj, volume 1, blz. 497)

Het feit dat de overlevering niet correct is, wil niet zeggen dat cArafah op een vrijdag geen deugdzaamheid kent. Zo heeft Ibn ul-Qayyim tien deugden genoemd die we omwille van het grotere goed zullen benoemen.

Ibn ul-Qayyim heeft gezegd: “De correcte mening is dat de vrijdag de beste dag van de week is. En zoals de dag van cArafah en het Offerfeest de beste dagen van het jaar zijn, zo zijn ook de nacht van al-Qadr en de nacht van al-Djoemoecah (donderdagnacht) de beste nachten.

Vandaar dat als cArafah op een vrijdag valt, het op een aantal manieren verheven is boven alle andere dagen.

1.     Het samenvallen van de twee beste dagen.

2.     Het is een dag die een tijdstip kent waarin de smeekbede wordt verhoord. De meeste geleerden zijn van mening dat dit het laatste uur na cAsr betreft. En de mensen op de vlakte van cArafah zijn daar om smeekbeden te verrichten en Allah te smeken.

3.     Het valt op dezelfde dag als de Hadj van de Profeet (vrede zij met hem).

4.     Mensen van over de hele wereld verzamelen zich om te luisteren naar de preek en er het vrijdagsgebed te verrichten, zoals ze ook doen op de dag van cArafah op (de vlakte van) cArafah. Dus het bijeenkomen van de moslims wat ze normaliter in hun moskeeën doen, en het staan en verrichten van smeekbeden (op cArafah) smelten op deze dag samen zoals op geen andere dag gebeurt.

5.     Vrijdag is een cIed. En ook de dag van cArafah is een cIed voor de mensen op (de vlakte van) cArafah. Daarom is het afgeraden voor de mensen in cArafah om op deze dag te vasten. Sheikh ibn Taymiyah heeft gezegd: “De dag van cArafah is alleen een cIed voor degenen op (de vlakte van) cArafah. Zij verzamelen zich aldaar, terwijl de mensen in andere gebieden zich slechts verzamelen op de dag van het Offerfeest (de dag erna dus, red.). Daarom is het een cIed voor hen. Wat bedoeld wordt is dat als cArafah op een vrijdag valt, twee dagen van cIed op één dag vallen.

6.     Het valt samen met de dag dat Allah Zijn Religie heeft vervolmaakt voor Zijn gelovige dienaren en Zijn Gunst aan hen heeft vervolmaakt. Taariq ibn Shihaab heeft gezegd dat er een joodse man bij cOmar ibn ul-Khattaab kwam en zei: “O leider der gelovigen, er is een vers dat jullie reciteren uit jullie Boek. Als het aan de joden zou zijn geopenbaard en we zouden weten op welke dag het was geopenbaard, dan zouden wij deze dag als een feestdag hebben genomen.” cOmar vroeg: “Welk vers is dat?” Hij antwoordde (interpretatie van de betekenis):

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.”

(Soerat al-Maa’idah: 3)

Hierop zei cOmar: “Ik ken de dag en de plaats waar dit vers is geopenbaard. Het was geopenbaard aan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) in cArafah op een vrijdag toen wij ons met hem (vrede zij met hem) bevonden in cArafah.

(al-Boekhaarie)

7.     Het valt samen met de dag van de grootste verzameling en het grootse staan op de Dag der Opstanding. Want deze dag zal plaatsvinden op een vrijdag. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste dag waarop de zon opkomt is de vrijdag. Hierop werd Adam geschapen, toegelaten tot het Paradijs, eruit verbannen en op deze dag zal het Uur aanbreken. Deze dag kent een tijdstip waarop geen moslim Allah om iets goeds vraagt, of Hij zal het Hem schenken.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

8.     De daden van aanbidding of gehoorzaamheid die de moslims op vrijdag (of de nacht ervoor) verrichten, zijn er meer dan op andere dagen. Dit omdat zelfs de zondaren de vrijdag en de nacht ervoor respecteren. Zij denken dat Allah de bestraffing zal bespoedigen en geen uitstel zal geven voor een persoon die een zonde verricht in deze tijd. Dit is iets wat stevig is verankerd in hun gedachten en wat zij kennen uit ervaring. Deze dag heeft een grote eer bij deze dag bij Allah, omdat Hij deze dag heeft verkozen boven alle andere dagen. Het staan op cArafah op deze dag is zonder twijfel beter dan welke andere dag dan ook.

9.     Het valt samen met de dag waarop Allah de mensen in het Paradijs meer geeft, namelijk op de vrijdag. Als cArafah dus op deze dag valt, dan is het extra speciaal en geniet het een speciale deugd die geen andere dag kent.

10.  De Heer, geprezen is Hij, komt dichterbij de mensen die staan in de middag op de dag van cArafah en roemt hen bij de Engelen.

Om deze en andere redenen is de vrijdag verheven boven andere dagen.

Maar dat wat velen denken, namelijk dat het gelijk is aan het 72 keer verrichten van de Hadj, is vals. Bovendien kent dit geen basis afkomstig van de Profeet (vrede zij met hem), de metgezellen of de Taabicien (de generatie na de metgezellen).

(Zaad ul-Macaad boekdeel 1, blz. 60-65)

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com