|
13:42
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:36
Middel 6
07:30
Middel 5
13:42
Middel 2
16:50
Middel 4
19:39
Middel 3
21:26
Alle gebedstijden
Hoe te handelen in het geval van een volle rij?


Vraag:

Is het toegestaan voor een man, die de moskee binnenkomt
wanneer het gebed reeds begonnen is en alle rijen vol zijn, om iemand
uit de laatste rij weg te halen om samen met hem een nieuwe rij te
beginnen? Of dient hij alleen achter de rij te bidden?


Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn
Boodschapper.

Deze kwestie kent de volgende drie gebruikelijke
handelswijzen:

  1. Hij kan alleen
    achter de rij bidden.
  2. Hij kan iemand
    naar zich toe trekken om samen een nieuwe rij te beginnen
  3. Hij kan naar voren
    lopen om vervolgens rechts van de imam te bidden.

Dit zijn de drie veelvoorkomende handelswijzen wanneer men
ervoor kiest om het gebed binnen te treden. Ook kiest men, ten vierde,
er nog wel eens voor om weg te gaan zonder deel te hebben genomen aan
het gezamenlijke gebed. Als nu gekozen moet worden uit deze vier
mogelijkheden, welke verdient dan de voorkeur?

Hierop zeggen wij dat hij alleen een nieuwe rij dient te
beginnen achter de volle rijen om vervolgens het gezamenlijke gebed met
de imam mee te verrichten. Het is namelijk verplicht om het gezamenlijke
gebed bij te wonen en zich in een rij te formeren. Als één van deze twee
verplichtingen niet nagekomen kan worden – in dit geval het staan in de
rij – blijft de andere verplichting, namelijk het bijwonen van het
gezamenlijke gebed, van kracht.

Vandaar dat wij zeggen, verricht het gezamenlijke gebed
achter de volle rijen, zodat jou de gunst van het gezamenlijke gebed mag
toekomen. Het staan in de rij is in dit geval niet verplicht, omdat dit
buiten jouw vermogen ligt. Allah zegt namelijk (interpretatie van de
betekenis):


“Vreest daarom Allah, zover jullie daartoe in staat
zijn.”
  (Soerat
at-Taghaaboen: 16)

Dit oordeel wordt kracht bijgezet door het feit dat een
vrouw alleen plaatsneemt achter de volle rijen, indien er geen andere
vrouwen aanwezig zijn. Dit omdat zij vanuit de Islam gezien niet in de
rij tussen de mannen mag staan.

Dus, voor deze man die de moskee binnenkomt, terwijl het
gebed al begonnen is en de rij vol is, vervalt de verplichting om in de
rij te staan. Weliswaar dient hij de resterende verplichting van het
gezamenlijke gebed na te komen en dus achter de reeds volle rij met het
gebed aan te vangen.

Wat betreft de tweede situatie, dat hij iemand naar zich toe
trekt om met hem samen het gebed te verrichten, dit is niet wenselijk.
Hierdoor maakt men zich schuldig aan drie verboden.

Ten eerste

Door een persoon uit
de rij vóór hem te nemen creëert hij een opening in de rij. Dit is in
strijd met het bevel van de Profeet (vrede zij met hem) om de openingen
in de rijen te dichten.

Ten tweede

Door een persoon uit
de rij vóór hem te nemen begaat hij onrecht tegenover de persoon in
kwestie, aangezien hij verplaatst wordt van een rij die beter is voor
hem naar één die minder goed is.

Ten derde

Door een persoon uit
de rij voor hem te nemen, verstoort hij de desbetreffende persoon in
zijn gebed. Ook dit wordt beschouwd als onrecht tegenover hem.

De derde situatie, namelijk het verrichten van het gebed
naast de imam; ook dit is niet wenselijk. Dit omdat de imam zich dient
te onderscheiden van de volgelingen qua plaats, zoals hij zich ook van
hen onderscheidt door hen voor te zijn met alle handelingen en
uitspraken van het gebed. Zo zegt hij ‘Allahoe Akbar’ vóór hen en
verricht hij de prosternatie en neerbuiging vóór hen. Dit is de
handelswijze van de Profeet (vrede zij met hem) en gaat de imam dus de
volgelingen vóór in het gebed. Het feit dat de imam zich qua plaats
afzondert van de rest is een waarneembare onderscheiding. Wanneer iemand
dan naast de imam gaat staan in het gebed, zal deze bijzonderheid die
slechts de imam toekomt wegvallen.

Wat betreft de vierde situatie, namelijk het nalaten van het
gezamenlijke gebed, dit is ook niet aan de orde. omdat het bijwonen van
het gezamenlijke gebed tezamen met het staan in de rij verplicht is. Als
het niet mogelijk is één van deze verplichtingen na te komen, vervalt de
andere verplichting niet omdat de eerste in dit geval onmogelijk is.

Sheich
Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Fataawa al-cOelamaa’
al-Balad il-Haraam, blz. 689
 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter